شنبه 3 مهر 1400
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ صدورتاریخ اعتبارحوزه جغرافیایی فعالیتآدرستلفن
بازرگانی آتانا تجهیزVALLYLABالکتروسرجیکالFORCE 2, FORCE FX-8C, FORETRIAD664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزERBEالکتروسرجیکالICC300, VIO 300D, VIO 200D664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزMARTINالکتروسرجیکالME411, ME400, ME200664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزBERCHTOLDالکتروسرجیکالSONOTOM 110, 621,530,70D664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروشوکDEFIGARD 5000664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزNIHON KOHDENالکتروشوکTEC-7600, 7700, 7500,5500 7300,7100,7200664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزHPالکتروشوکCODEMASTER M1722A/B,M1722B,M1723A/B664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزGSالکتروشوکCORPLUS3664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزPHYSIO CONTROLالکتروشوکLIFEPAK 9, 9P, 1000664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزMEDTRONICالکتروشوکLIFEPAK20,LIFEPAK20E664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزZOLLالکتروشوکM SERIES,E SERIES664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزBURDICKالکتروشوکMEDIC5664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزFUKUDA DENSHIالکتروکاردیوگرافFX-2111,FCP-7101,FCP-7102664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزGE MARQUETTEالکتروکاردیوگرافCARDIO SMART/ CARDIO SMART ST664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOLINEالکتروکاردیوگرافAR600664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOFAX GEMالکتروکاردیوگراف9010K,9020K664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروکاردیوگرافAT-1664/162861400/04/011400/10/01کشوری  
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/5771798/07/0399/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAirpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانAirpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانرئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/12/29کشوری  
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/12/29کشوری  
آرمان پرتو تصویرGEMRILX 1.5T, Excite 1.5T, Excite HD 1.5T/3T, HDX 1.5T/3T, HDi/HDe 1.5T, HDxT 1.5T664/162911400/04/011400/12/03کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرGECT ScanHispeed(Nxi,Fxi,Qxi), Lightspeed (Qxi, Plus, Ultra16, Pro16, HP60, RT, Xtra, VCT, Pro32), Brightspeed (Excel, Edge, Elite, Select), T/e-Highspeed Dual-Discovery HD750664/162911400/04/011400/12/03کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsCT ScanMX Family (MX16/MX8000)-Ingenuity Family-Brilliance Family (16/64/ICT128/ICT256)664/162911400/04/011400/12/03کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافیIntegris 3000/5000 (H/V), Allura Xper FD (10/20), Integris CV9664/162911400/04/011400/12/03کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsMRIIntera- Acheiva- Ingenia- IngeniaCX- Multiva664/162911400/04/011400/12/03کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDiagnost 90S664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیHD Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیD 96664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیBucky Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیEssenta DR664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDuo Diagnost664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 25664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 29664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Pulsera664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Libra664/9784799/10/201400/4/20کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرکا ویرا طبSysmexCoagulationCA500-CA1500664/9553199/10/131400/10/13کشوری  
آرکا ویرا طبSysmexBlood Cell CounterK800 -K1000 -KX21N -KX21 -XS800664/9553199/10/131400/10/13کشوری  
آریا اطلس سورینNovairاکسیژن ساز 664/4771999/5/1599/12/29کشوری  
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/60461400/02/121401/02/12کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 4- واحد888605408
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486597/09/1299/12/29کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آزاد طب درمانVarianشتاب دهندهClinac 2300/2100/600664/180821400/04/091401/04/09کشوری  
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/12/29کشوریتهران- خیابان شریعتی- روبروی ایستگاه متروی قلهک- مجتمع پزشکی قلهک- پ1523- طبقه2-واحد488721345
آفاق البرز طبROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/12/29کشوریتهران- خیابان شریعتی- روبروی ایستگاه متروی قلهک- مجتمع پزشکی قلهک- پ1523- طبقه2-واحد488721345
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/05/1399/12/29کشوریتهران - خیابان آزادی - خیابان زارع - پلاک 1666902219
آکا اندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/12/29کشوریتهران-خ دکتر قریب -کوچه سوسن-پلاک 4-ساختمان پالیز-طبقه اول-واحد 10466568535
آکا اندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152698/02/1099/12/29کشوریتهران-خ دکتر قریب -کوچه سوسن-پلاک 4-ساختمان پالیز-طبقه اول-واحد 10466568535
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex -ARC300 -ARGUS -Bright View -Bright View X -Bright View XCT -Cardio 60 -Cardio MD -CIRRUS -FORTE -Genesys664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانPHILIPSسی تی اسکنMX8000- Brilliance (16-32-64)664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانINTERMEDICAL- EXAMION- GMM-GMIرادیوگرافیRadius-Basic-Compact664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/72761400/02/191401/02/19کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/12/29کشوری  
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/90571400/02/271401/02/27کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اروین دانش آزماBiomerieux S.AFluorometric Analyser (هورمون آنالایزر)Mini ELFA VIDAS gray664/90571400/02/271401/02/27کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/244331400/05/101401/05/10کشوریتهران- جاده قدیم ساوه- سه راه بوتان به سمت قاسم آباد- خیابان صنعت- صنعت3- پلاک 13188442028
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Linear 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Convex 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Vaginal 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب قلبی و TEE 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب 4D 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote-BK Medical-Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiسونوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote--Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiاکوکاردیوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/222371400/04/281401/04/28کشوریتهران- بزرگراه آل احمد - شمال غربی پل آزمایش - پ. 219 - واحد 544044200
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/222371400/04/281401/04/28کشوریتهران- بزرگراه آل احمد - شمال غربی پل آزمایش - پ. 219 - واحد 544044200
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور 664/5259898/06/1799/12/29کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/5891400/01/171401/01/17کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تاو سگالCulliganدستگاه RO 664/162921400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان حافظ- خیابان شیرین- پلاک 1888808271
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز گران شکوه بارانIGS Italia s.r.lاکسیژن ساز بیمارستانی 664/203691400/04/201401/04/20کشوریکرج- فردیس- کانال غربی- خیابان نسترن غربی- کوچه کاج- پلاک 175- واحد 3(026)36523387
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,Carestreamرادیوگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,فلوروسکوپی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensماموگرافی 664/3523297/12/0699/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensOPG 664/3523297/12/0699/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/7699498/09/0299/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/7699498/09/0299/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/7699498/09/0299/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهGEماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips,Siemensماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهCarestream,SiemensOPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/02/2899/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهShimadzuآنژیوگرافی 664/7699498/09/0299/12/29کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshibaفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهShimadzuفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilipsفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهVarianفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSwissrayفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهApelemفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهGEفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهCarestreamرادیوگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/14کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراشه کنکاوان فارسToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-Varian-Swissray-Apelem-GE-Inomed-Arcomaرادیولوژی ثابت ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسBMI-Siemens(dynatronics)-Shimadzuرادیولوژی پرتابل ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-GE-فلوروسکوپی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسSiemens-GEماموگرافی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسVatech-Planmecaرادیوگرافی تک دندان ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسVatech-Planmecaپانورکس سفالومتری ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسGenoray-Apelem-Siemens-Shimadzu-Philips-GECARM ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسFujiCR ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسSpellman-CPI-Inomed-Poskam-Varian-Philips-Siemens-Shimadzu-Toshiba-Arcomaژنراتور مولد اشعه ایکس ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوریتهران- خ سهروردی شمالی- ضلع جنوب غربی پل سید خندان- خ برازنده- پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/9905598/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixپالس اکسیمتر2001, 520A664/10005698/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/10005698/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/10005698/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکMedianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/10005698/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکEdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/10005698/10/3099/12/29کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/203921400/04/201401/04/20کشوریتهران- خیابان زرتشت غربی-بین ولی عصر و فلسطین- پلاک 14-طبقه 286036654
دانش طب امروزایرانیان طب زعیماتوکلاو بخار 99/33/55/330699/7/799/12/29قطب دانشگاه تهران  
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/12/29کشوری  
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
رهپویان طب سورینElitech Groupاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
رهپویان طب سورینSYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
روشان طب سپنتاRoche-Hitachiاتو آنالایزر بیوشیمیHitachi664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
روشان طب سپنتاELITech Group B.Vاتو آنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
روشان طب سپنتاSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSysmex K Series, XP Series664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
زیتک مینوساIGS Italiaاکسیژن ساز 19/4/3709699/4/599/12/29قطب زنجان  
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/4154598/02/1099/12/29کشوریتهران – خیابان مالک اشتر – تقاطع خیابان کارون – پلاک ۵۲۲ – واحد همکف9129260560
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سیتیکو اسکن ایرانTechnixC-ARMTCA6R, TCA6S664/162881400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سیتیکو اسکن ایرانTechnixرادیوگرافیTMS300, TMS300R, TMS320664/162881400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Alpha Cpompact Delta Cpompact Delta II Cpompact Sigma Medilas H Solvo Medilas H20 Aries664/11121400/01/211401/01/20کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضی99/12/29قطب مشهدمشهد- کیلومتر 34 جاده سنتو- شهرک صنعتی ماشین سازی وفناوری های برتر خراسان رضوی - خ صنعت- شماره 67 (051)32400298
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/235531400/05/061401/05/06کشوریتهران- خیابان استاد نجات اللهی- خیابان شاداب- پلاک 58- طبقه 288933124
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)رادیولوژی 664/6682299/7/141400/1/14کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)فلوروسکوپی 664/6682299/7/141400/1/14کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)C-ARM 664/6682299/7/141400/1/14کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی230664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی240664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی260664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی160664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی180664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی200664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی100664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینChoyangاندوسکوپ شوی 664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/36061400/01/311401/01/31کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/3796197/12/2599/12/29کشوری  
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10476498/10/2599/12/29کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/10476498/10/2599/12/29کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/10476498/10/2599/12/29کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/5401400/03/091401/03/09کشوریتهران ، شهرستان پردیس ، فاز6 ، پارک فناوری ، کوچه نوآوری 4 ، پلاک 43 ، طبقه دوم ، واحد 20476251697
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N - KX21 - XS800664/5401400/03/091401/03/09کشوریتهران ، شهرستان پردیس ، فاز6 ، پارک فناوری ، کوچه نوآوری 4 ، پلاک 43 ، طبقه دوم ، واحد 20476251697
گیتا نیک طبBiomerieux هورمون آنالایزرMini VIDAS Gray664/19971400/01/241400/07/24کشوری  
گیتا نیک طبSysmexBlood Cell CountersK1000-KX21N-KX21664/19971400/01/241400/07/24کشوری  
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/11545198/12/1799/12/29کشوریتهران ,خیابان گاندی, خیابان هفتم ,پلاک 2 ,واحد 466476887-8
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مطلب عارفانDynatronicsرادیوگرافی پرتابلDynaplus 3530HF Dynamax 215 HF664/9325899/10/61400/10/6کشوریتهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند-کوچه 35- پلاک 888651950-1
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/146461400/03/241401/03/24کشوریكرج - بلوار نبوت - بعد از خیابان جرجانی 1 - پ. 24(026)32740790-2
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403698/02/3099/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگراف 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHPالکتروشوکCodmaster664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/51751400/02/261401/02/26کشوریتهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر- کوچه صبر- ساختمان صبر- واحد 1326400784-5
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122198/02/0899/12/29کشوری  
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549398/03/1199/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نوآوری پزشکی آرتیمانSolta Medicalلیزر دایود فرکشنال، لیزر اربیوم-تالیوم، RF، لیپوساکشن، اولتراسوند 664/162901400/04/011400/10/01کشوری  
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/165561400/04/021401/04/02کشوری  
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/29کشوری  
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/102541400/03/021401/03/02کشوری  
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/102541400/03/021401/03/02کشوری  
هادی الکترونیکedan instruments,incالکترو کادیوگرافSE-1200، SE-601، SE-3، SE-300، SE-100664/424911399/5/499/12/29کشوری  
هادی الکترونیکedan instruments,incکاپنوگرافM3B664/4249199/5/0499/12/29کشوری  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerونتیلاتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerماشین بیهوشی 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerانکوباتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 700664/36081400/01/311401/01/31کشوریتهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خ 12 شرقی-پ1- واحد 288767560
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 900664/36081400/01/311401/01/31کشوریتهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خ 12 شرقی-پ1- واحد 288767560
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/3142498/04/1899/12/29کشوریتهران- خیابان باقرخان غربی-نبش خیابان فرزین-پلاک 9-طبقه 5-واحد 1366908553
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/3142498/04/1899/12/29کشوریتهران- خیابان باقرخان غربی-نبش خیابان فرزین-پلاک 9-طبقه 5-واحد 1366908553
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پایا آزمون پرشینSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پایا آزمون پرشینNovametrixکاپنوگرافNICO -COSMO -CAPNOGARD664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پرتو سیستم درمانNeusoftCT ScanCT 3000 -Neuviz 16 -Neuviz Dual664/162871400/04/011401/04/01کشوریتهران- خیابان طالقانی غربی-تقاطع خیابان فریمان-ساختمان 118- طبقه 5-واحد1566954196
پرتو سیستم درمانNeusoftMRISuper Open -SuperStar -NSM 1.5T664/162871400/04/011401/04/01کشوریتهران- خیابان طالقانی غربی-تقاطع خیابان فریمان-ساختمان 118- طبقه 5-واحد1566954196
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/12/29کشوریتهران- بزرگراه رسالت قبل از اتوبان امام علی ساختمان گلستان پلاك 826 طبقه 5 واحد 1826142737
پویا جراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پویش درمان گستر کاسپینGambroهمودیالیز 664/6186399/6/311400/6/31کشوریتهران- خیابان مطهری- خیابان لارستان- کوچه حسینی راد- پلاک24- واحد 1086035916
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500 - BT3000 - BT3500664/6157898/07/1499/12/29کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پیشگامان صنعت تایمازCarl Zeiss Meditec AG فمتوسکندلیزرVisumax 664/164851400/04/011400/10/01کشوری  
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  477,795
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386