يک شنبه 22 فروردين 1400
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ صدورتاریخ اعتبارتمدید تاریخ اعتبار مجوز بر اساس مصوبه کمیته تسهیل شماره 34 مورخ حوزه جغرافیایی فعالیت
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/5771798/07/0399/07/031399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانرئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانAirpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانAirpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانرئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد منش ایرانیانرئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29کشوری
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/04/011399/12/29کشوری
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/04/011399/12/29کشوری
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/04/011399/12/29کشوری
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/04/011399/12/29کشوری
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/291399/12/29کشوری
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/291399/12/29کشوری
آرمان پرتو تصویرGEMRI 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29کشوری
آرمان پرتو تصویرGECT Scan 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29کشوری
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافی 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29کشوری
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/3554997/12/0899/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/01/081399/12/29کشوری
آفاق البرز طبROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/01/081399/12/29کشوری
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/05/1399/03/0311399/12/29کشوری
آکااندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/02/101399/12/29کشوری
آکااندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152698/02/1099/02/101399/12/29کشوری
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/9353198/10/1599/10/151399/12/29کشوری
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex-ARC300-ARGUS-Bright View-Bright View X-Bright View XCT-Cardio 60-Cardio MD-CIRRUS-FORTE-Genesys664/9353198/10/1599/10/151399/12/29کشوری
ابزار طب آسمانPHILIPSسی تی اسکن MX8000- Brilliance (16-32-64)664/2642899/3/2199/9/211399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/11187498/12/0699/12/061399/12/29کشوری
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624797/12/1399/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/8981598/10/0399/10/031399/12/29کشوری
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/8981598/10/0399/10/031399/12/29کشوری
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور 664/5259898/06/1799/03/0311399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/08/131399/12/29کشوری
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/08/131399/12/29کشوری
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/08/131399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,Carestreamرادیوگرافی 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,فلوروسکوپی 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,سی آرم 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهSiemensماموگرافی 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهSiemensOPG 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهGEماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهPhilips,Siemensماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهCarestream,SiemensOPG 664/4707299/5/141400/5/14 کشوری
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/02/2899/03/0311399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهShimadzuآنژیوگرافی 664/7699498/09/0299/03/021399/12/29کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضیمنقضی کشوری
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضیمنقضی کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/9905598/10/3099/10/301399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixپالس اکسیمتر2001, 520A664/10005698/10/3099/10/301399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/10005698/10/3099/10/301399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/10005698/10/3099/10/301399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکMedianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/10005698/10/3099/10/301399/12/29کشوری
توسعه صنعتی الکترونیکEdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/10005698/10/3099/10/301399/12/29کشوری
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/01/2699/03/0311399/12/29کشوری
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/02/231399/12/29کشوری
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضیمنقضی کشوری
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/01/261399/12/29کشوری
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29کشوری
رهپویان طب سورینElitech Groupاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29کشوری
رهپویان طب سورینSYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29کشوری
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/4154598/02/1099/02/101399/12/29کشوری
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Alpha664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta II664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Sigma664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H Solvo664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H20664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیAries664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضیمنقضی قطب مشهد
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554297/12/0899/03/0311399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/3796197/12/2599/03/0311399/12/29کشوری
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی منقضیمنقضیمنقضی کشوری
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10476498/10/2599/10/251399/12/29کشوری
فنی پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/10476498/10/2599/10/251399/12/29کشوری
فنی پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/10476498/10/2599/10/251399/12/29کشوری
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/11545198/12/1799/12/171399/12/29کشوری
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29کشوری
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29کشوری
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29کشوری
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/4154398/02/1099/02/101399/12/29کشوری
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403698/02/3099/02/301399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی خشنودفرHPالکتروشوکCodmaster664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/8019898/09/1099/09/101399/12/29کشوری
مهندسی پارس ایده آل سیستمROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی700-900664/3605897/12/1299/03/0311399/12/29کشوری
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضیمنقضی کشوری
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122198/02/0899/02/081399/12/29کشوری
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549398/03/1199/03/111399/12/29کشوری
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29کشوری
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/8985798/10/0399/04/031399/12/29کشوری
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/061399/12/29کشوری
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/071399/12/29کشوری
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/071399/12/29کشوری
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/3142498/04/1899/03/0311399/12/29کشوری
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/3142498/04/1899/03/0311399/12/29کشوری
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/9351798/10/1599/04/151399/12/29کشوری
پایا آزمون پرشینSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/9351798/10/1599/04/151399/12/29کشوری
پایا آزمون پرشینNovametrixکاپنوگرافNICO-COSMO-CAPNOGARD664/9351798/10/1599/04/151399/12/29کشوری
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/03/0311399/12/29کشوری
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضیمنقضی کشوری
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500- BT3000- BT3500664/6157898/07/1499/01/141399/12/29کشوری
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضیمنقضی کشوری
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/7060598/08/1399/08/131399/12/29کشوری
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/7060598/08/1399/08/131399/12/29کشوری
هادی الکترونیکedan instruments,incالکترو کادیوگرافSE-1200، SE-601، SE-3، SE-300، SE-100664/424911399/5/41399/11/41399/12/29کشوری
هادی الکترونیکedan instruments,incکاپنوگرافM3B664/424911399/5/41399/11/41399/12/29کشوری
آریا اطلس سورینNovairاکسیژن ساز 664/4771999/5/1599/11/151399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهToshibaفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهSiemensفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهShimadzuفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهPhilipsفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهVarianفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهSwissrayفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهApelemفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهGEفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
تراست خاورمیانهCarestreamرادیوگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی سری 700664/4987999/5/2299/12/291399/12/29کشوری
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی سری 900664/4987999/5/2299/12/291399/12/29کشوری
زیتک مینوسا IGS Italiaاکسیژن ساز 19/4/3709699/4/599/10/51399/12/29قطب زنجان
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCMicro Plate ReaderStat Fax 3200-4200664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCآنالیزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCالایزا ریدرChemWell 2900664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Linear 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Convex 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Vaginal 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب قلبی و TEE 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب 4D 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote-BK Medical-Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiسونوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote--Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiاکوکاردیوگرافی 9/713/2237899/8/241400/8/24 قطب شیراز
تراشه کنکاوان Toshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-Varian-Swissray-Apelem-GE-Inomed-Arcomaرادیولوژی ثابت 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان BMI-Siemens(dynatronics)-Shimadzuرادیولوژی پرتابل 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Toshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-GE-فلوروسکوپی 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Siemens-GEماموگرافی 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Vatech-Planmecaرادیوگرافی تک دندان 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Vatech-Planmecaپانورکس سفالومتری 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Genoray-Apelem-Siemens-Shimadzu-Philips-GECARM 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان FujiCR 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
تراشه کنکاوان Spellman-CPI-Inomed-Poskam-Varian-Philips-Siemens-Shimadzu-Toshiba-Arcomaژنراتور مولد اشعه ایکس 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز
دانش طب امروز ایرانیان طب زعیماتوکلاو بخار 99/33/55/330699/7/71399/12/291399/12/29قطب دانشگاه تهران
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)رادیولوژی 664/6682299/7/141400/1/14 کشوری
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)فلوروسکوپی 664/6682299/7/141400/1/14 کشوری
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)CARM 664/6682299/7/141400/1/14 کشوری
پرتو سیستم درمانNeusoftCT ScanCT 3000-Neuviz 16-Neuviz Dual664/7872899/8/241400/2/24 کشوری
پرتو سیستم درمانNeusoftMRISuper Open-SuperStar-NSM 1.5T664/7872899/8/241400/2/24 کشوری
پرتو سیستم درمانNeusoftMRISuper Open-SuperStar-NSM 1.5T664/7872899/8/241400/2/24 کشوری
مطلب عارفانDynatronicsرادیوگرافی پرتابلDynaplus 3530HF664/9325899/10/61400/10/6 کشوری
 Dynatronicsرادیوگرافی پرتابلDynamax 215 HF664/9325899/10/61400/10/6 کشوری
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerونتیلاتور 9/713/2554599/9/181400/3/18 قطب شیراز
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerماشین بیهوشی 9/713/2554599/9/181400/3/18 قطب شیراز
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerانکوباتور 9/713/2554599/9/181400/3/18 قطب شیراز
آرکا ویرا طبSysmexCoagulationCA500-CA1500664/9553199/10/131400/10/13 کشوری
آرکا ویرا طبSysmexBlood Cell CounterK800-K1000-KX21N-KX21-XS800664/9553199/10/131400/10/13 کشوری
تجهیز گران شکوه بارانIGS Italia s.r.lاکسیژن ساز بیمارستانی 664/5166999/5/2899/11/28 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDiagnost 90S664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیHD Diagnost664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیD 96664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیBucky Diagnost664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیEssenta DR664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDuo Diagnost664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 25664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 29664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Pulsera664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Libra664/9784799/10/2099/4/20 کشوری
روشان طب سپنتاRoche-Hitachiاتو آنالایزر بیوشیمیHitachi664/10505499/11/111400/5/11 کشوری
روشان طب سپنتاELITech Group B.Vاتو آنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10505499/11/111400/5/11 کشوری
روشان طب سپنتاSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSysmex K Series664/10505499/11/111400/5/11 کشوری
پویش درمان گستر کاسپینGambroهمودیالیز 664/6186399/6/311400/6/31 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی230664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی240664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی260664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی160664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی180664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی200664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی100664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
صدرا طب آروینChoyangاندوسکوپ شوی 664/1023731399/11/41400/5/4 کشوری
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  401,053
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386