دو شنبه 27 دی 1400
اخبار
قابل توجه شركتهاي وارد كننده اقلام مصرفي قلب و عروق احتراماً به اطلاع ميرساند كالاي high pressure line در گروه interventional accessory devices كه در خبر اوليه مربوط به فراخوان B5 جا مانده در حال حاضر به ليست اقلام اين فراخوان افزوده گرديده است.
1759
اول مرداد 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 6- سری دوم (B6): سيمان استخواني        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: بیومواد استخوانی-سیمان استخوانی-سیمان ارتوپدی- با جنتا مایسین, بیو مواد استخوانی-سیمان استخوانی-سیمان ارتوپدی- بدون جنتا مایسین, بیو مواد استخوانی-سیمان استخوانی-سیمان ستون فقرات مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 12 روز چهارشنبه 1/5/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز دوشنبه 13/5/93 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-    شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-    شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-    شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-    خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-    محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
5605
اول مرداد 1393 ساعت 00:00
به اطلاع متقاضیان محترم می رساند فرصت شرکت و تحویل مدارک در فراخوانهای B1 الی B4 تا ساعت 15 روز شنبه 93/5/11 تمدید گردید. این فرصت نهایی بوده و پس از آن درخواستی قابل پذیرش نمی باشد.
1646
اول مرداد 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان سری دوم مصرفی های قلبی (B5) درراستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت و سايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور (فهرست پایه) برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مينمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: 1-    cardiovascular balloon (Including: Workhorse, NC, CTO DEB) 2-    Interventional Accessory devices (including: Inflator, Accessory kit, Angiographic needle, Closure Device, Snare) 3-    Catheter (Including: Diagnostic, Guiding, Aspiration, Arterial, Embolectomy, Support, Microcatheter, Sizing, Extension, Infusion) مدت فراخوان: برای تهیه فهرست پایه برای مدت 6 ماه تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 12 روز دوشنبه 30/4/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز یکشنبه 12 /5/93 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان باشرايط ذيل: ب-1-  داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي ( درصورتيكه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد ميبايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2-  توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3-  داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و درصورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-  شرکتهای نمایندگی میبایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرسimport.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-   شرکتهای غیر نمایندگی میبایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir اقدام نموده وپس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمز عبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3- شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده واين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات باتوجه به كيفيت و قيمت مختار است. 4- هر گونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 5- پيشنهاد قيمت ميبايست به صورت قيمت ارزيCPT و برآورد قيمت ريالي قیممتهای اعلامی می بایست در یک ستون (قیمت فروش به مراکز درمانی در سراسر کشور) باشد. قیمت اعلام شده قیمت فروش شرکت منتخب، نمایندگان وشعب مجاز آنها در سراسر کشور به مراکز درمانی و بدون توجه به تعداد سفارش  میباشد. 6- خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 7-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 8- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت واردكننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6  ماه به دانشگاههاي سراسركشوراعلام ميگردد. بديهي است مراكز دولتي صرفا ًمجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمت اعلام شده خواهند بود. 9- کلیه شرکتهایی که در فراخوان های قبلی انتخاب شده اند جهت حضور در فهرست جدید می بایست در فراخوان های سری دوم شرکت نمایند. عدم شرکت در فراخوان سری دوم به منزله انصراف از حضور در فهرست پایه می باشد. 10- با توجه به اعلام سقف قیمت ملزومات پزشکی در فهرست پایه، به پیشنهادات قیمتی که بالاتر از سقف قیمتهای درج شده در فراخوانهای قبلی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 11- شركت هاي شركت كننده در فراخوان مي بايست در خصوص ملزومات پزشكي موضوع فراخوان کلیه  مدل ها و نسل های محصولات شركت سازنده را به تفكيك در جداول الکترونیکی درج و اعلام قيمت نمايند. 12- پس از ابلاغ نتایج فراخوان سری دوم شرکتهای منتخب موظفند بلافاصله نسبت به عرضه اقلام منتخب با سقف قیمت اعلام شده اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت کاهش قیمت کالا در فراخوان سری دوم نسبت به فراخوان سری اول، اقلام فروخته شده به مراکز درمانی در طول طرح تحول نظام سلامت با فاکتور قطعی فروش، قطعی تلقی شده و اقلام به شرکت عودت نخواهد گردید. 13- قيمتهای ريالي کلیه ملزومات پزشكي موضوع فراخوانها مي بايست بر مبناي ارز مبادله اي درج گردد. اختصاص ارز مبادله ای توسط سازمان غذا و دارو برای اقلام منتخب در فراخوان صورت خواهد گرفت. 14- با توجه به ابلاغ صورت گرفته به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، خريد ملزومات پزشكي از فهرست پایه به صورت نقدي (30 تا 45 روز) صورت می پذيرد. در صورت عدم پرداخت نقدی توسط مراکز درمانی مراتب قابل پیگیری خواهد بود.
1842
سی ام تير 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فراخوانهای سری دوم به منظور شفافیت هرجه بیشتر فراخوانها و با توجه به سوالات مطروحه از جانب شرکتهای علاقه مند به شرکت در فراخوان موارد ذیل به اطلاع می رساند: 1-    کلیه شرکتهایی که در فراخوان های قبلی انتخاب شده اند جهت حضور در فهرست جدید می بایست در فراخوان های سری دوم نیز شرکت نمایند. عدم شرکت در فراخوان سری دوم به منزله انصراف از حضور در فهرست ملزومات پزشکی اعلامی به دانشگاهها (فهرست پایه) می باشد. 2-    با توجه به اعلام سقف قیمت ملزومات پزشکی در فهرست پایه، به پیشنهادات قیمتی که بالاتر از سقف قیمتهای درج شده در فراخوانهای قبلی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3-    شركت هاي شركت كننده در فراخوان مي بايست در خصوص ملزومات پزشكي موضوع فراخوان،کلیه  مدل هاي (محصولات)شركت سازنده را به تفكيك در جداول الکترونیکی درج و اعلام قيمت نمايند. اعلام قیمت نسل ها و مدل های قدیمی و یا منسوخ شده بدون اعلام قیمت مدلهای جدید تر مانع از درج کالا در فهرست پایه می باشد. 4-    پس از ابلاغ نتایج فراخوان سری دوم شرکتهای منتخب موظفند بلافاصلهنسبت به عرضه اقلام منتخب به مراکز درمانی با سقف قیمت اعلام شده اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت کاهش قیمت کالا در فراخوان سری دوم نسبت به فراخوان سری اول، اقلام مندرج در فهرست پایه که در طول اجرای طرح تحول نظام سلامتبه مراکز درمانی فروخته شده است و فاکتور قطعی برای آنها صادر شده است به فروشنده عودت نخواهد شد. 5-    قيمتهای ريالي کلیه ملزومات پزشكي موضوع فراخوانها مي بايستبر مبناي ارز مبادله اي پیشنهاد گردد. اختصاص ارز مبادله ای توسط سازمان غذا و دارو برای اقلام منتخب در فراخوان صورت خواهد گرفت. 6-    قیممتهای اعلامی در فراخوان سری دوم می بایست در یک ستون (قیمت فروش به مراکز درمانی در سراسر کشور) باشد. قیمت اعلام شده در فهرست پایه، قیمت فروش شرکت، نمایندگان وی وشعب مجاز آنها در سراسر کشور به مراکز درمانی بوده و قیمت برای واحد کالا صادق است. لذا بند مربوطه در فراخوانهای B1 الی B4 از سه ستون به یک ستون اصلاح می گردد. 7-    با توجه به ابلاغ صورت گرفته به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خريد ملزومات پزشكي از فهرست پایه به صورت نقدي (حداکثر 30 تا 45 روز) صورت می پذيرد. در صورت عدم پرداخت نقدی توسط مراکز درمانی مراتب قابل پیگیری می باشد.
1873
سی ام تير 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره چهار- سری دوم(B4)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: پروتزهای زانو اولیه مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 15 روز دوشنبه 23/4/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز چهارشنبه 1/05/93 (تا ساعت 15 روز شنبه 11/5/93 تمدید گردید) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-    شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-    شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-    شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت سه ستونی باشد. 4-    خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-    محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
2025
بيست و چهارم تير 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره سه- سری دوم(B3)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: پروتزهای لگن اولیه مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 15 روز دوشنبه 23/4/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز دوشنبه 30/4/93 (تا ساعت 15 روز دوشنبه 6/5/93 تمدید گردید) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-    شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-    شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-    شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت سه ستونی باشد. 4-    خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-    محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
1760
بيست و سوم تير 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره دو- سری دوم(B2)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: انواع لنزهای داخل چشمی مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 8 روز دوشنبه 23/4/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز دوشنبه 30/4/93 (تا ساعت 15 روز دوشنبه 6/5/93 تمدید گردید) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-    شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-    شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-    شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت سه ستونی باشد. 4-    خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-    محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
3011
بيست و سوم تير 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره یک- سری دوم(B1)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: انواع استنت های کرونری (دارویی- غیردارویی) انواع گایدوایر انواع شیت مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 15 روز یکشنبه 22/4/93 مهلت ارائه پیشنهادات: (تحویل اسناد به دبیرخانه) ساعت 15 روز یکشنبه 29/4/93 (تا ساعت 15 روز یکشنبه 5/5/93 تمدید گردید) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-    شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-    شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-    شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت سه ستونی باشد. 4-    خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-    نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-    محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
2020
بيست و دوم تير 1393 ساعت 00:00
ششمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی با همکاری این اداره کل و دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ های 21 و 22 مرداد سال جاری برگزار می گردد. اطلاعات تکمیلی
1731
پانزدهم تير 1393 ساعت 00:00
اطلاعیه شماره 9 اعلام نتایج نهایی فراخوان شماره 11 (مصرفی عمومی) بدینوسیله به اطلاع کلیه مراکز درمانی می رساند، نتایج نهایی فراخوان شماره 11 (مصرفی عمومی) در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی قابل دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور می باشد. لذا لازم است کلیه مراکز درمانی نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز خود از اقلام مندرج در پورتال و همچنین رعایت قیمتهای اعلام شده اقدام فرمایند. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعیه شماره 8 تكميل اطلاعات بيمارستان و معرفي مسئول فني ملزومات و تجهيزات پزشكي با توجه به اجراي طرح تحول سلامت و ابلاغ سياستها و دستوالعملهاي مربوطه و لزوم حضور مسئول فني در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي ، كليه بيمارستانها موظف به تكميل اطلاعات مركز خود و همچنين مسئول فني تجهيزات و ملزومات پزشكي از طريق سامانه ورود ، ترخيص و توزيع كالاي پزشكي به آدرس www.import.imed.ir  با استفاده از نام كاربري و رمز عبور دريافتي مي باشند.براي اين كار پس از ورود به سيستم بايستي قسمت اطلاعات پايه بصورت كامل (شامل تمام آيتمها) توسط بيمارستانها تكميل گردد. (فرم تعهدنامه مسئول فني و راهنماي ثبت نام به پيوست مي باشد) تذكر1: نام كاربري و رمز عبور قبلا" توسط اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي به دانشگاهها و بيمارستانها اختصاص یافته است. (در صورت عدم دریافت لطفا با دانشگاه هماهنگ گردد) تذكر2: در بيمارستانهايي كه به بخش خصوصي واگذار نشده است، معرفي يك نفر مسئول فني ملزومات و تجهيزات پزشكي كافي است لكن بيمارستان و داروخانه موظف به تكميل مراحل ثبت نام در هر 2 قسمت " بيمارستان" و " داروخانه " مي باشند. در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن66727844  یا ایمیل آدرس tp@fdo.gov.ir تماس حاصل نماييد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ راهنمای بيمارستانها و داروخانه های بیمارستانهای دولتی جهت ثبت نام در سیستم توزیع و معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی: احتراما در راستای ثبت اطلاعات داروخانه های بیمارستانهای دولتی بعنوان واحدهای عرضه کننده ملزومات پزشکی در بیمارستانهای دولتی و معرفی مسئولین ملزومات پزشکی داروخانه ها، خواهشمند است مراحل ثبت نام به ترتیب ذیل انجام گردد تا مشکلی در زمینه ثبت پیش نیاید: 1.    ثبت مسئول فنی •    مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی  به آدرس  www.imed.ir   و لینک " ثبت نام مسئولین فنی" و انجام مراحل ثبت اولیه و دریافت کدکاربری و رمز عبور •    تکمیل مراحل ثبت نام(در همان مرحله دریافت اطلاعات کاربری) و یا با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق نکته : مدارک لازم جهت الصاق در سیستم مذکور(الصاق فایل اسکن شده) برای مسئولین فنی ملزومات پزشکی عبارتند از : •    تصویر کارت ملی •    تصویر کلیه صفحات شناسنامه •    تصویر مدرک تحصیلی •    گواهی سابقه کار(مطابق با پیوست 2) •    تصویر کارت پایان خدمت برای افراد ذکور •    تصویر پروانه مسئول فنی دارویی(در حالتی که مسئول فنی دارویی متقاضی تصدی مسئولیت فنی ملزومات نیز باشد) •    معرفی نامه بعنوان مسئول فنی •    تصویر گواهی طی دوره آموزشی •    گواهی عدم سوء پیشینه لازم بذکر است در خصوص تصویر گواهی آموزشی، روال آموزش و زمانبندی مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد و الصاق اسکن پس از طی دوره و دربافت گواهی انجام شود. در زمان ثبت نام اولیه، نیاز به الصاق اسکن گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد و مسئول فنی ملزومات پس از اخذ مدرک مربوطه می تواند آنرا الصاق کند 2.    ثبت اطلاعات بيمارستان •    تکمیل مراحل ثبت نام با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق( کد ملی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات ثبت شده در قسمت 1 در این مرحله جهت تکمیل فرآیند ثبت نام مورد نیاز است) 3.    ثبت اطلاعات داروخانه •    مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی  به آدرس  www.imed.ir   (بخش ورود کاربران) و لینک " ثبت نام داروخانه ها" و انجام مراحل ثبت اولیه و دریافت کدکاربری و رمز عبور •    تکمیل مراحل ثبت نام(در همان مرحله دریافت اطلاعات کاربری) و یا با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق( کد ملی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات ثبت شده در قسمت 1 در این مرحله جهت تکمیل فرآیند ثبت نام مورد نیاز است) دریافت تعهدنامه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعیه شماره 7 به اطلاع کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی میرساند جهت شرکت در نظر سنجی اقلام مصرفی مطابق ذیل عمل نمایید: 1-    ورود به سیستم با استفاده از نام و رمز عبور تخصیص داده شده  ( آدرس import.imed.ir) 2-    انتخاب گزینه نظر سنجی از منوی دست راست 3-    پس از مشاهده لیست کالا، در انتهای هر ردیف عنوان (مشاهده جزئیات و ثبت نظر) را انتخاب کنید 4-    تکمیل آیتمها بر اساس نظر و تجربه و در پایان دکمه (ثبت نظر) را انتخاب نمایید ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعیه شماره 6 اعلام نتایج اولیه فراخوان عمومی شماره 11 (مصرفی عمومی وارداتی) بدینوسیله نتایج اولیه فراخوان عمومی شماره 11 مربوط به تجهیزات پزشکی مصرفی عمومی اعلام می گردد. کلیه مراکز درمانی دولتی مي توانند جهت تامين نيازهاي جاري خود نسبت به تهیه اقلام اعلام شده با رعایت سقف قیمتهای مربوطه اقدام نمايند. تهيه اقلام مذكور از طريق نمايندگان توزيع شركتهاي واردكننده در استانها (شعبات)كه در سايت imed.ir ثبت شده اند و همچنين از طريق شركتهاي پخش سراسري دارو، مجاز مي باشد. همچنين تا زمان اعلام سقف قيمت مصرفي هاي عمومي توليد داخل ، مراكز درماني دولتي مي بايست خريد اين اقلام را همچنان در اولويت قرار دهند. شركتهاي توليد كننده نيز موظف مي باشند قيمتهاي اعلامي خود را مطابق با ضوابط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين نمايند. لازم به ذكر است به منظور اعلام نتايج نهايي فراخوان فوق از كليه دانشگاهها و مراكز درماني دولتي مي بايست با مراجعه به پورتال سیستم توزیع به آدرس import.imed.ir نسبت به تكميل فرم نظر سنجي كيفيت مصرفي هاي عمومي كه از روز شنبه مورخ 3/3/1393 در اختيار كليه دانشگاهها و مركز درماني قرار خواهد گرفت، تا تاريخ 20/3/93 اقدام نمايند. مراكز درماني به منظور اخذ گذر واژه و كلمه رمز مي توانند از معاونت هاي غذا داروي دانشگاه هاي تابعه استعلام نمايند. -------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعيه شماره 5 طرح تحول سلامت قابل توجه کلیه دانشگاهها و مراکز درمانی دولتی بدینوسیله به اطلاع می رساند فهرست قیمت سرنگ تولید داخل در سایت سیستم توزیع برای دانشگاههای علوم پزشکی قابل دسترسی می باشد. -------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعيه شماره 4 طرح تحول سلامت قابل توجه شركت كنندگان در فراخوان شماره  9  ( اقلام مصرفي قلب و عروق ) بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در فراخوان شماره 9 مي رساند نتایج قابل اعلام به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور طبق تایید کمیته تخصصی مربوطه برای شرکتهای پذیرفته شده قابل رویت می باشد. لازم به ذکر است جهت قابل رویت نمودن این قیمتها برای دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی دولتی شرکت می بایست حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از طريق سامانه ورود و ترخيص اين اداره كل به آدرسimport.imed.ir به لیست قیمت مربوط به خود مراجعه نموده و ضمن مشاهده قيمت ها نسبت به تاييد آن اقدام نمايند. بديهي است عدم انجام موارد فوق در مهلت مقرر به منزله انصراف از فراخوان مي باشد. راهنماي تاييد و انتشار قيمت در سامانه ورود و ترخيص اداره كل تجهيزات پزشكي: 1-    ابتدا به آدرس import.imed.ir مراجعه نماييد. (ترجيحا از مرورگر Mozilla firefox استفاده نماييد) 2-    پس از ورود به سيستم نرم افزاري، از منوي سمت راست بر روي گزينه قيمت گذاري و سپس كالاهاي قيمت گذاري شده كليك نماييد. 3-    در صفحه ظاهر شده، به جستجوي كالايي كه قصد تاييد قيمت آنرا داريد بپردازيد (در صورت عدم تكميل مقداري خاص و زدن كليد جستجو، ليست كليه كالاهاي آن شركت نمايش داده مي شود) 4-    در انتهاي هر رديف كالايي، لينك اعلام نظر وجود دارد كه پس از كليك بر روي آن اطلاعات دقيق كالايي به همراه قيمت ريالي نمايش داده مي شود 5-    در صورت صحت اطلاعات ثبت شده، شما مي توانيد دكمه تاييد و انتشار را جهت دسترسي مراكز درماني به مشخصات و قيمت كالاي خود بفشاريد و يا در صورت وجود اشكال ميتوانيد موضوع را در بخش توضيحات درج نموده و دكمه درخواست تجديد نظر را انتخاب نماييد. ---------------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعيه شماره 3 قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور احتراما باتوجه به بخشنامه مقام عالي وزارت در خصوص بسته هاي اجرايي مربوط به كاهش هزينه هاي بيماران بستري به شماره 92/100 مورخ 08/02/93 و همچنین موضوع هدفمندي يارانه ها و تخصيص نام كاربري و رمز عبور جهت دسترسي به قيمت ها توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي ، خواهشمند است كليه نظرات ،پيشنهادات و سوالات خود را از طريق شماره هاي 66700012 الي 15 با كارشناسان اداره نظارت و ارزيابي اين اداره كل مطرح نموده و یا به آدرس ts@fdo.gov.ir  ارسال نماييد. -------------------------------------------------------------------------------------- اطلاعيه شماره 2 طرح تحول سلامت معاونین محترم غذا و دارو سراسر کشور     موضوع:  معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی داروخانه سلام علیکم؛ احتراما باتوجه به اجرای طرح تحول سلامت و ابلاغ سیاستها و دستورالعمل های مربوطه و لزوم حضور فردی مسئول و پاسخگو در داروخانه های بیمارستانی (بعنوان عرضه کننده ملزومات پزشکی) و سایر مراکز تابعه دانشگاهها لازم است نسبت به معرفی یک نفر مسئول فنی ملزومات پزشکی حائز شرایط (مطابق پیوست 1) برای نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی، از طریق پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نمایند. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید داروخانه های کلیه بیمارستانهای تابعه ( اعم از آموزشی، پژوهشی و...) به ترتیب  ذیل نسبت به معرفی و ثبت نام مسئول فنی ملزومات پزشکی حداکثر تاتاریخ 5/3/93 اقدام نمایند: 1. ابتدا مسئول فنی ملزومات پزشکی حائز شرایط اعلام شده در پیوست 1 این نامه، ضمن مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir و لینک " ثبت نام مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی " نسبت به ثبت نام اولیه، دریافت کد کاربری و رمز عبور و تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نماید. 2. پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مسئول فنی ملزومات پزشکی، مدیر داروخانه (فردی که تحت هر عنوانی عهده دار مسئولیت اداره داروخانه می باشد)، ضمن مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir و لینک " ثبت نام مسئول داروخانه ها " نسبت به ثبت نام اولیه، دریافت کد کاربری و رمز عبور و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام نماید. همچنین خواهشمند است موارد ذیل توسط داروخانه ها مد نظر قرار گیرد : • مسئول فني ملزومات معرفي شده نميتواند در بيش از يك داروخانه عهده دار اين سمت باشد. • در خصوص داروخانه هاي بيمارستاني كه به بخش خصوصي واگذار نشده است، مسئول فني تجهيزات و ملزومات معرفي شده از جانب بيمارستان، مي تواند بعنوان مسئول فني ملزومات داروخانه نيز فعاليت نمايد و یا بالعکس. • درصورتي كه داروخانه بیمارستان به بخش خصوصي واگذار شده باشد، مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز به عنوان ناظر فنی، مسئولیت نظارت بر فعالیت های مسئول فنی ملزومات پزشکی داروخانه را بر عهده خواهد داشت. • مسئول فني دارویی داروخانه مي تواند پس از ثبت و طی دوره آموزشی و اخذ مجوز از کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور مسئوليت فني ملزومات پزشکی را عهده دار گردد. راهنمای انجام مراحل ثبت نام در وب سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در پیوست 2 این نامه جهت بهره برداری ارسال میگردد. همچنین در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال در این زمینه، خواهشمند است دستور فرمایید موارد به آدرس ایمیل ts@fdo.gov.ir  باذکر مشخصات و شماره تماس مربوطه ارسال تا نسبت به پاسخگویی اقدام لازم معمول گردد. -------------------------------------------------------------------------- اطلاعيه شماره يك طرح تحول سلامت قابل توجه کليه دانشگاههای علوم پزشکی کشور پیرو دستورالعمل ابلاغي شماره 92/100 مورخ 8/2/93 به استحضار مي رساند، فهرست (سقف) قيمت (مصرف كننده) تجهيزات و ملزومات پزشكي که پس از اعلام فراخوان عمومی و تصويب كميته فني تجهيزات و ملزومات پزشكي كشور و زير كميته هاي تخصصي مربوطه تعيين شده است، در پورتال اداره كل تجهیزات پزشکی به آدرس (http://import.imed.ir)  قابل دسترسی می باشد. خواهشمند است با توجه به نام كاربري (user name) و رمز عبور (password) اختصاص داده شده به دانشگاه، نسبت به ملاحظه و طرح موارد در کمیته های فنی دانشگاه/مرکز و تامین ملزومات پزشکی طبق دستورالعمل صدرالاشاره اقدام لازم صورت گیرد. در پایان بر رعایت قیمت مصرف کننده در صورتحساب بیمار تاکید می گردد. ----------------------------------------------------------------------------------
2786
هشتم تير 1393 ساعت 00:00
قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در فراخوان شماره 11 (مصرفی های عمومی) بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در فراخوان شماره 11 می رساند نتایج نهایی فراخوان مذکور از طریق پورتال ورود و ترخیص قابل دسترس می باشد. لذا از کلیه شرکت کنندگان در این فراخوان درخواست می گردد، حداکثر تا تاریخ 9-4-93 با مراجعه به پورتال مذکور و مشاهده قیمتهای نهایی، نسبت به تایید قیمت نهایی، جهت رويت کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقدام نمايند. پيشنهادات شركت ها از طريق اين بخش قابل اعلام می باشد.
1807
هفتم تير 1393 ساعت 00:00
بدینوسیله شماره تلفن جدید این اداره کل به اطلاع می رسد: تلفن گويا اداره كل تجهيزات پزشكي : 63420 (10خط)
14578
سوم تير 1393 ساعت 00:00
به اطلاع متقاضیان محترم می رساند: با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در شماره حساب این اداره کل (جهت واریز هزینه کارشناسی پرونده های ورود) تا اطلاع ثانوی (جهت انجام هماهنگی های اداری و فنی با بانک ملی) امکان پرداخت الکترونیکی میسر نمی باشد.  شماره حساب جهت واريز هزينه هاي كارشناسي 2173529001000 حساب رابط درآمدي نزد بانك ملي شعبه فخررازي كد 86
1756
سی و يکم خرداد 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره21        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي" ايمپلنت هاي پزشكي ورزشي(sport medicine)" با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف 3 ماهه مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 8/4/93 اقدام نمايند. تجهيزات مورد نياز: ایمپلنت های پزشكي ورزشي (طبق جدول پیوست) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز يك شنبه 8/4/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جدول پيوست به همراه تصوير پروفرما ميباست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان عمومي شماره 21 تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) براي نياز مراکز درمانی دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. پیوست 21
1865
سی و يکم خرداد 1393 ساعت 00:00
بدینوسیله به اطلاع شرکتهای واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی می رساند:  اداره کل تجهیزات پزشکی در نظر دارد از تیر ماه 1393 نسبت به تکرار فراخوانهای عمومی انجام شده اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واردکننده دعوت میگردد با مذاکره با کمپانیهای تولید کننده نسبت به اخذ بهترین قیمت ممکن و شرکت در فراخوانهای مذکور اقدام نمایند.
1895
بيست و پنجم خرداد 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 20 در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ايمپلنت هاي فك و صورت با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف 3 ماهه مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 31/3/93 اقدام نمايند. تجهيزات مورد نياز: ایمپلنت های فک و صورت شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز شنبه 31/3/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما ميباست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان عمومي شماره 20 تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) براي نياز مراکز درمانی دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. فايل پيوست
2377
بيست و پنجم خرداد 1393 ساعت 00:00
اطلاعات داروخانه و معرفي مسئول فني ملزومات و تجهيزات پزشكي با توجه به اجراي طرح تحول سلامت و ابلاغ سياستها و دستوالعملهاي مربوطه و لزوم حضور مسئول فني در داروخانه هاي بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي ، داروخانه های کلیه بیمارستانهای تابعه ( اعم از آموزشی، پژوهشی و...) که تاکنون  نسبت به معرفی و ثبت نام مسئول فنی ملزومات پزشکی اقدام ننموده اند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ این اطلاعيه نسبت به معرفی و ثبت نام در وب سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نمایند. همچنین مقتضی است داروخانه هایی که نسبت به انجام ثبت نام اولیه اقدام و نام کاربری و رمز عبور را دریافت نموده اند، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام بااستفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی، مطابق با راهنمای پیوست، اقدام نمایند. تذكر: با توجه به اينكه پس از ثبت نهايي امكان ويرايش و الصاق مستندات جديد( تا زمان بررسي اوليه توسط اين اداره كل) نمي باشد، پيش از ثبت نهايي از تكميل اطلاعات فرمها و الصاق كامل مدارك اطمينان حاصل نماييد. در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن66727844 تماس حاصل نماييد. دریافت تعهدنامه
2103
بيست و يکم خرداد 1393 ساعت 00:00
تكميل اطلاعات بيمارستان و معرفي مسئول فني ملزومات و تجهيزات پزشكي با توجه به اجراي طرح تحول سلامت و ابلاغ سياستها و دستوالعملهاي مربوطه و لزوم حضور مسئول فني در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي ، كليه بيمارستانها موظف به تكميل اطلاعات مركز خود و همچنين مسئول فني تجهيزات و ملزومات پزشكي از طريق سامانه ورود ، ترخيص و توزيع كالاي پزشكي به آدرس www.import.imed.ir  با استفاده از نام كاربري و رمز عبور دريافتي مي باشند.براي اين كار پس از ورود به سيستم بايستي قسمت اطلاعات پايه بصورت كامل (شامل تمام آيتمها) توسط بيمارستانها تكميل گردد. (فرم تعهدنامه مسئول فني و راهنماي ثبت نام به پيوست مي باشد) تذكر1: نام كاربري و رمز عبور قبلا" توسط اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي به دانشگاهها و بيمارستانها اختصاص یافته است. (در صورت عدم دریافت لطفا با دانشگاه هماهنگ گردد) تذكر2: در بيمارستانهايي كه به بخش خصوصي واگذار نشده است، معرفي يك نفر مسئول فني ملزومات و تجهيزات پزشكي كافي است لكن بيمارستان و داروخانه موظف به تكميل مراحل ثبت نام در هر 2 قسمت " بيمارستان" و " داروخانه " مي باشند. در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن66727844  یا ایمیل آدرس tp@fdo.gov.ir تماس حاصل نماييد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ راهنمای بيمارستانها و داروخانه های بیمارستانهای دولتی جهت ثبت نام در سیستم توزیع و معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی: احتراما در راستای ثبت اطلاعات داروخانه های بیمارستانهای دولتی بعنوان واحدهای عرضه کننده ملزومات پزشکی در بیمارستانهای دولتی و معرفی مسئولین ملزومات پزشکی داروخانه ها، خواهشمند است مراحل ثبت نام به ترتیب ذیل انجام گردد تا مشکلی در زمینه ثبت پیش نیاید: 1.    ثبت مسئول فنی •    مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی  به آدرس  www.imed.ir   و لینک " ثبت نام مسئولین فنی" و انجام مراحل ثبت اولیه و دریافت کدکاربری و رمز عبور •    تکمیل مراحل ثبت نام(در همان مرحله دریافت اطلاعات کاربری) و یا با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق نکته : مدارک لازم جهت الصاق در سیستم مذکور(الصاق فایل اسکن شده) برای مسئولین فنی ملزومات پزشکی عبارتند از : •    تصویر کارت ملی •    تصویر کلیه صفحات شناسنامه •    تصویر مدرک تحصیلی •    گواهی سابقه کار(مطابق با پیوست 2) •    تصویر کارت پایان خدمت برای افراد ذکور •    تصویر پروانه مسئول فنی دارویی(در حالتی که مسئول فنی دارویی متقاضی تصدی مسئولیت فنی ملزومات نیز باشد) •    معرفی نامه بعنوان مسئول فنی •    تصویر گواهی طی دوره آموزشی •    گواهی عدم سوء پیشینه لازم بذکر است در خصوص تصویر گواهی آموزشی، روال آموزش و زمانبندی مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد و الصاق اسکن پس از طی دوره و دربافت گواهی انجام شود. در زمان ثبت نام اولیه، نیاز به الصاق اسکن گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد و مسئول فنی ملزومات پس از اخذ مدرک مربوطه می تواند آنرا الصاق کند 2.    ثبت اطلاعات بيمارستان •    تکمیل مراحل ثبت نام با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق( کد ملی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات ثبت شده در قسمت 1 در این مرحله جهت تکمیل فرآیند ثبت نام مورد نیاز است) 3.    ثبت اطلاعات داروخانه •    مراجعه به پورتال اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی  به آدرس  www.imed.ir   (بخش ورود کاربران) و لینک " ثبت نام داروخانه ها" و انجام مراحل ثبت اولیه و دریافت کدکاربری و رمز عبور •    تکمیل مراحل ثبت نام(در همان مرحله دریافت اطلاعات کاربری) و یا با مراجعه به آدرس http://import.imed.ir   ورود به  "سیستم ورود، ترخیص و توزیع کالای پزشکی" بااستفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل •    تکمیل فرم های مربوطه و الصاق مستندات مورد نیاز در سیستم فوق( کد ملی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات ثبت شده در قسمت 1 در این مرحله جهت تکمیل فرآیند ثبت نام مورد نیاز است) دریافت تعهدنامه
4083
بيست و يکم خرداد 1393 ساعت 00:00
قابل توجه شرکت های وارد کننده کالاهای ارتوپدی (ستون فقرات و تروما) احتراما به اطلاع کلیه شرکت هایی که در فراخوان ستون فقرات (Spine و trauma ) حضور داشته اند می رساند، لازم است جهت تایید نهایی و درج کالاهایشان در فهرست خرید دانشگا ه های علوم پزشکی ،نسبت به تایید قیمت های اعلام شده توسط اداره کل از طریق سامانه ورود و ترخیص حداکثر تا پایان وقت اداری 13/3/93 اقدام نمایند
1989
دوازدهم خرداد 1393 ساعت 00:00
انتها8586878889909192939495ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  3,489,839
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386