اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 25 مرداد 1401
اخبار
به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند: حسب درخواست تعداد زيادي از شركتها، مهلت 3 روزه اي جهت ثبت اطلاعات براي شركتهاي متقاضي در نظر گرفته شد. زمان تحويل براي پرونده هاي با سررسيد 26/1/94   شنبه 29/1/94 ساعت 15 در نظر گرفته شد.
1990
بيست و ششم فروردين 1394 ساعت 00:00
جهت دريافت راهنماي كاربري بر روي لينك ذيل كليك كنيد: دانلود راهنماي فرآيندي و نرم افزاري طرح فراخوان و ثبت تجهيزات و ملزومات پزشكي
1891
بيست و پنجم فروردين 1394 ساعت 00:00
به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند: با توجه به لزوم ثبت اطلاعات کالا در سامانه  مرکزی سازمان جهت صدور برچسب  رهگیری و ردیابی ، لازم است تا : 1. متقاضيان نسبت به تكميل جدول پيوست مطابق مجوز اخذ شده، اقدام نمايند 2. فايل الكترونيكي تكميل شده (فرمت اکسل)، به همراه نامه درخواست به اداره كل تجهيزات پزشكي تحويل نمايند 3. پس از بارگذاري اطلاعات در سامانه  مذکور، نسبت به کنترل اطلاعات و تاييد آن اقدام نمايند 4. به شركت كارگزار جهت سفارش صدور برچسب رهگیری و ردیابی  مراجعه نمایند. 5-  پس از صدور و الصاق برچسب، لازم است مسوول فنی  قبل از توزیع کالا، با مراجعه به کارتابل خود اقدام به تایید و فعال سازی شناسه های ایجاد شده نماید. جدول كالا نكته: ثبت اوليه اطلاعات شركت  و مسوول فنی در سامانه ثبت فرآورده هاي سلامت محور به آدرس ttac.ir ضروري مي باشد.
9073
بيست و پنجم فروردين 1394 ساعت 00:00
به اطلاع متقاضيان ثبت وسيله پزشكي مي رساند: منظور از قيمت پيشنهادي ريالي، قيمت پيشنهادي شركت واردكننده / كارخانه توليدي، درب كارخانه يا شركت مطابق ضوابط سازمان حمايت مي باشد(ستون اول).
2146
بيست و پنجم فروردين 1394 ساعت 00:00
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای تولید و واردکننده مي رساند: پيرو فراخوان و ثبت مورخ 93/12/24، با توجه به بروز رساني نرم افزار ثبت و اطلاعات درخواستی جدید لازم است تا كليه شركتهای تولید کننده و وارد کننده  نسبت به بروز آوري فيلدهاي تكميلي اقدام نمايند. به همين منظور وضعيت كليه پرونده ها از ثبت نهايي خارج گرديده است. آخرين مهلت جهت ثبت اطلاعات و ارائه پرونده فيزيكي براي گروه های مربوط به فراخوان و ثبت فوق الذکر برابر جدول ذيل مي باشد: جدول زمانبندي طرح فراخوان و ثبت شروع ثبت تجهيزات سرمايه اي ٢٦/١/٩٤ و آخرين مهلت ثبت آن 7/2/94 مي باشد. در صورتي كه فيزيك پرونده پيشتر تحويل دبيرخانه اين اداره كل گرديده، نيازي به ارائه نسخه فيزيكي جديد (پس از تغييرات) نمي باشد و شماره رهگيري بدون تغيير مي ماند. درج اطلاعات براي برخي از فيلدهاي جديد اعلام شده مانند قيمت ريالي ضروري مي باشد. همچنين لازم است تا ثبت نهايي پرونده مجددا توسط شركت صورت پذيرد. (اطلاعات ثبت شده موجود بوده و تنها نياز به تكميل فيلدهاي جديد مي باشد) (مهم) با توجه به زمان كم در حال حاضر نيازي به هيچگونه الصاق اسناد و مدارك بصورت پيوست نمي باشد.(در فاز 2 امكان الصاق اسناد براي شركتها ميسر مي گردد) همكاران ذيل در حوزه فناوري اطلاعات پاسخگوي پرسش هاي شما هستند: 1- خانم مهندس نيك سيرت ---- داخلي 316 2- خانم مهندس منصورزاده ----- داخلي 312 پست الكترونيك it@imed.ir جهت طرح پرسش هاي اين حوزه درنظر گرفته شده است. همكاران ذيل در حوزه كارشناسي(ثبت وسيله) پاسخگوي پرسش هاي شما هستند: 1- آقاي مهندس زارع نژاد ----- 63420 گزينه 2 2- آقاي مهندس موسوي 3- خانم مهندس باقري فرد پست الكترونيك mde@imed.ir جهت طرح پرسش هاي اين حوزه درنظر گرفته شده است.
2256
بيست و سوم فروردين 1394 ساعت 00:00
با توجه به محدوديت زماني در صورت عدم دسترسي يا زمانبر بودن براي كالاهايي كه داراي سابقه ورود مي باشند تكميل بخشهاي گزارش آزمون ايمني و عملكرد و گزارش ارزيابي باليني الزامي نمي باشد
2010
بيست و دوم فروردين 1394 ساعت 00:00
پیرو اطلاعیه مربوط به طرح  فراخوان و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی بدینوسیله مجددا تاکید می گردد کلیه شرکتهایی که مایل به ارائه قیمت و واردات کالا به صورت فوریتی می باشند می توانند پیشنهادات خود را در زمان اعلام شده در فراخوان فوق الذکر اعلام نمایند. شرکتهای مذکور می توانند جهت ارائه قیمت در قسمت فراخوان نسبت به تکمیل اطلاعات و ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. (import.imed.ir)
2214
بيستم فروردين 1394 ساعت 00:00
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت هاي تولید کننده و وارد کننده وسایل پزشکی مندرج در جدول ذیل می رساند ، جهت ثبت تجهیزات پزشکی و تخصیص کد ثبت، رتبه بندي و تعیین قیمت، نسبت به جمع آوري اطلاعات فنی و بازرگانی مطابق پیوست هاي 1 و 2 و 3 جهت هر دستگاه جدول ذیل اقدام نمایند. لازم به ذکر است نرم افزار این اداره کل با آدرس import.imed.ir  از تاریخ دوشنبه 26/1/94 جهت ثبت اطلاعات در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. کلیه شرکتها موظف هستند حداکثر تا تاریخ 3/2/94 اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی تسلیم نمایند. جدول كالا Angio RRM-12 C-Arm RRM-18 CT scan RRM-14 DR RRM-16 Flexible Endoscopy RRM-10 Mobile radiography RRM-17 MRI RRM-13 Laparascopy RRM-11 RRM-7 میکروسکوپ چشم RRM-8 میکروسکوپ مغز و اعصاب RRM-9 میکروسکوپ جراحی گوش و حلق و بینی RRM-19 اکو کاردیوگرافی RRM-21 فیکو قدامی RRM-22 فیکو خلفی Defibrillator RRM-23 تخت جراحی RRM-1 چراغ  سیالتیک RRM-2 سونوگرافی RRM-20 ماشین بیهوشی RRM-6 ماموگرافی RRM-15 ونتیلاتور بزرگسال و اطفال RRM-3 ونتیلاتور ترانسپورت RRM-5 ونتیلاتور نوزاد RRM-4 معیارهای ارزیابی عمومی و بازرگانیRRM  پیوست 1 Marketing Share Table RRM  پیوست 2
2134
نوزدهم فروردين 1394 ساعت 00:00
پيرو اطلاعيه شماره 1 طرح ثبت وسايل پزشكي به اطلاع مي رساند: گروه ايمپلنت هاي استخواني تروما به ملزومات پزشكي موضوع ثبت افزوده شدند. فهرست اقلام به شرح پيوست مي باشد شروع ثبت اطلاعات در فرمهاي الكترونيكي 26/1/94 آخرين مهلت تكميل فرمهاي الكترونيكي 7/2/94 آخرين مهلت تحويل مدارك فيزيكي به دبيرخانه: ساعت 15 مورخ 8/2/94
2155
هجدهم فروردين 1394 ساعت 00:00
به اطلاع کلیه شرکتهای محترم می رساند: ثبت وسیله پزشکی برای کلیه شرکتها و کلیه کالاهای اعلامی در اطلاعیه شماره 1 اعم از تولیدکننده و واردکننده(دارای سابقه) -مستقل از شركت در فراخوان دوره پيشين و كدهاي صادره شده- الزامی می باشد. در نظر داشته باشید با توجه به افزوده شدن پارامترهای جدیدی در سیستم نرم افزاری، ثبت اطلاعات را پس از 20 فروردین ماه انجام دهید
2036
هفدهم فروردين 1394 ساعت 00:00
به اطلاع شركتهاي محترم مي رساند: زمان ثبت الكترونيكي اطلاعات (گروه هاي چشمي، قلبي و ... كه سررسيد آن 18/1/94 بوده است) بنا به درخواست تعداد زيادي از شركتهاي متقاضي تا تاريخ 25/1/94 ساعت 15 تمديد گرديد. اين مهلت نهايي بوده و مجددا تمديد نمي گردد.
1993
پانزدهم فروردين 1394 ساعت 00:00
با توجه به اینکه شماره های داخلی کارشناسان اداره کارشناسی قطع می باشد برای ارتباط تلفنی با اداره کارشناسی پس از شماره 63420 عدد 2 را شماره گیری نمایید .
1972
بيست و ششم اسفند 1393 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند جهت تحویل مجوزهای ورود - ورود ترخیص همزمان ، اصلاحیه ، جایگزینی و تمدید حداکثر تا مورخ  93/12/25 به دبیرخانه اداره کل مراجعه نمائید . در غیر این صورت مجوزهای یاد شده از روز شنبه مورخ94/1/8 قابل دریافت خواهد بود . لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق فقط مجوزهای ترخیص دریافت خواهد شد .
2028
بيست و چهارم اسفند 1393 ساعت 00:00
بدینوسیله به اطلاع کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان وسایل پزشکی می رساند در راستای طرح تحول نظام سلامت و همچنین نظارت دقیق تر در فرایند تولید، واردات و توزیع ملزومات پزشکی و شفافیت و تسریع در فرآیندهای مربوطه و حمایت از تولیدات داخلی،طرح فراخوان و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی با اهداف ذیل اجرا می گردد: 1- ثبت مشخصات فنی دقیق و حیطه کاربرد (Intended Use)تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی و وارداتی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ثبت قیمت ریالی و ارزی تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل و وارداتی 3- طبقه بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی بر اساس مشخصات فنی و کیفیت و مبدا تولید کننده (Ranking) 4- صدور کد ثبت (کد IMD) در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت متبوع یاد آور می گردد پس از اعلام نتایج فراخوان: 1- تنها اقلامی اجازه واردات و توزیع خواهند داشت که دارای کد IMD باشند. 2- درج کد IMD بر روی فاکتور در هنگام خرید و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی برای کلیه مراکز اعم از دولتی، خصوصی، خیریه ، نیروهای مسلح ،تامین اجتماعی و نهادهای عمومی اجباری خواهد شد. شرکتهایی که فاقد نمایندگی می باشند لیکن امکان ارائه اقلام از منابع معتبر و با قیمت رقابتی دارند می توانند پیشنهادات خود قیمتی خود را از طریق سامانه فراخوان ارائه نمایند. مرحله اول فراخوان و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل اقلامی است که دارای پروانه ساخت معتبر و یا سابقه ورود آنها از ابتدای سال 1392 به بعد باشد. فهرست اقلامی که در مرحله اول می بایست ثبت گردد در پیوست 1 اعلام گردیده است. تذکرات مهم: 1- هزینه ثبت هر شرکت تولید کننده و هر قلم کالا جهت صدور کد ثبت براساس قوانین مربوطه جهت واریز به حساب خزانه متعاقبا اعلام خواهد شد. 2- ثبت هر شرکت یا هر نوع محصول برای یکبار الزامی و کافی می باشد و در صورت تغییر متقاضی واردات نیاز به ثبت مجدد و پرداخت هزینه نمی باشد. و در صورت انصراف متقاضی از ثبت یا انصراف از واردات این محصول اختصاص هزینه لغو یامسترد نمی گردد پرداخت هزینه پس از درخواست رسمی متقاضی از طریق سامانه الکترونیک و تأیید نهایی ثبت توسط اداره کل الزامی است. 3- ثبت وسیله پزشکی در صورت اعتبار تأییدیه های کیفی ارائه شده یا به روز رسانی آنها قبل از انقضاء اعتبار حداکثردو سال می باشد  تمدید این مدت در صورت احراز شرایط و الزامات قانونی زمان تمدید امکان خواهد بود. 4-با توجه به اینکه طبقه بندی، تعیین قیمت و کیفیت کالا و صدور کد IMD بر اساس اطلاعات اظهار شده توسط شرکت صورت می گیرد لذا در صورت اظهار اطلاعات نادرست عواقب ناشی از آن با شرکت مربوطه می باشدو از طرف اداره کل با شرکت متخلف به شدت برخورد خواهد شد. بدیهی است مسئولیت درستی اطلاعاتی که در هنگام ثبت در سامانه تکمیل می گردد به عهده مدیر عامل و ناظرفنی شرکت بوده و در صورت هرگونه اظهار خلاف به تشخیص اداره کل تجهیزات پزشکی و بر اساس مستندات علاوه بر لغو کد ثبت صادر شده موضوع در کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور طرح و درخصوص امکان ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری خواهد شد. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع پیوست 1 مدت  فراخوان و ثبت: این فراخوان به منظور صدور کد ثبت برای اقلام مذکور در پیوست 1 و همچنین تعیین قیمت اقلام مربوطه می باشد. مدت زمان تعیین قیمت  برای 6 ماه از زمان اعلام فهرست  نتایج فراخوان کالا در سایت اداره کل  می باشد. تاریخ اعلام: ساعت 14 روز یک شنبه 24/12/93 مهلت تکمیل فرمهای الکترونیکی: طبق جدول پیوست 1 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: طبق جدول پیوست 1 شركتهاي واجد شرايط برای تکمیل فرم های ثبت کالا: شركتهاي تولیدکننده داخلی دارای گواهینامه معتبرو نمايندگيهای معتبر (زمان نمایندگی منقضی نشده باشد)از كمپاني هاي سازنده كالاهاي وارداتی موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده باشند. شركتهاي واجد شرايط برای ارائهپیشنهاد قیمتی: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس علمی وفنی مورد نياز، متناسب با تعداد وحجمومیزان مجوز های صادر باشد ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني وپشتیبانی به مشتريان  متناسب با  نوع كالا. توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت کالا: راهنمای ثبت کالا در پیوست 2 قید شده است. توضيحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد قیمت: 1-     شرکتهای تولید کننده و شرکتهای نمایندگی کالاهای وارداتی در قسمت ثبت کالا پیشنهاد قیمتی کالای مورد نظر را  درج نمایند و نیاز به تکمیل این بخش نمی باشد. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه وفرم الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان  ارائه پيشنهادوثبت قیمت به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت کالا موضوع فراخوان مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش باشد. گفتنی است قیمت اعلامی جهت تحویل کالادر سراسر کشور بوده و می بایست به هر تعداد مطابق قیمت اعلامی و یا توافقی بدون افزایش قیمت تحویل مرکز درمانی گردد. 4-     خريد وسایل پزشکی راساً توسط مراكز درماني و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
3808
بيست و چهارم اسفند 1393 ساعت 00:00
بدینوسیله به اطلاع تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور میرساند با توجه به سیاستهای این اداره کل در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در جهت تقویت بخش فروش و بازاریابی محصولات تولیدی، طبق مذاکرات و رایزنی های انجام شده با صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه 3 ) مقرر شده تا یک فیلم تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی  به مدت 10 دقیقه از تولیدکنندگان با تخفیف بیش از 80 درصد ساخته و در برنامه ای برای معرفی تولیدکنندگان از شبکه 3 ( برنامه نگاه سه) پخش گردد. لذا خواهشمنداست شرکتهای متقاضی مشخصات خود را به آدرس ایمیل اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی (Tolid@imed.ir ) ارسال فرمایند. مشخصات مورد نیاز : • نام و شماره ثبت شرکت (شماره ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور) و شماره شناسه شرکت در این اداره کل • نام مدیر عامل • محصولات تولیدی • آدرس و تلفن دفتر مرکزی و محل تولید لازم به ذکر است این اداره کل پس از بررسی  اطلاعات واصله نسبت به معرفی متقاضیان به صدا و سیما اقدام می نماید.
2197
هفدهم اسفند 1393 ساعت 00:00
اطلاعيه در خصوص روال صدور مجوز ورود و ترخيص تجهيزات، ملزومات و فرآورده هاي آزمايشگاهي تشخيص پزشكي پيرو اطلاعيه مورخ 30/10/93 و با توجه به هماهنگيهاي بعمل آمده با آزمايشگاه مرجع سلامت ، به اطلاع كليه شركتهاي فعال در زمينه تجهيزات، ملزومات و فرآورده هاي آزمايشگاهي تشخيص پزشكي مي رساند از تاريخ 2/12/93 روال صدور مجوزهاي ورود و ترخيص اين كالاها در اداره كل تجهيزات پزشكي به شرح ذيل خواهد بود: 1)   از تاريخ 2/12/93درخواستهاي صدور مجوز ورود صرفاً از طريق سامانه ورود و ترخيص اداره كل به آدرس import.imed.ir قابل ثبت بوده و توسط دبيرخانه اداره كل پذيرش مي گردد. لازم به ذكر است صرفاً پرونده كالاهايي كه داراي سابقه مجوز ورود از اداره كل تجهيزات پزشكي يا آزمايشگاه مرجع سلامت باشند قابل بررسي بوده و روال ثبت كالاهاي جديد متعاقباً اعلام خواهد گرديد. ضمناً آزمايشگاه مرجع سلامت از تاريخ مذكور هيچگونه مجوز ورودي صادر نخواهد كرد. 2)   از تاريخ 9/12/93 درخواستهاي صدور مجوز ترخيص نيز صرفاً از طريق سامانه ورود و ترخيص اداره كل ثبت مي گردد. با توجه به اينكه صدور مجوز ترخيص از طريق سامانه بدون ثبت اطلاعات ورود (پروفرما) امكانپذير نمي باشد، لذا در خصوص فاكتورهاي ترخيصي كه مجوز ورود آنها در اداره كل آزمايشگاه مرجع سلامت صادر گرديده است لازم است شركتها در فاصله زماني مناسب پيش از درخواست صدور مجوز ترخيص، اطلاعات مربوط به پروفرما را در قالب پرونده ورود و با پيوست نمودن پروفرماي تأييد شده در سامانه ورود و ترخيص اداره كل ثبت و به دبيرخانه ارائه نمايند. 3)   در فاصله زماني 2/12/93تا پايان وقت اداري 6/12/93صدور مجوز ترخيص فاكتورهايي كه مجوز ورود آنها پيش از 2/12/93صادر شده باشد كماكان در آزمايشگاه مرجع سلامت صادر مي گردد. با توجه به زمانبندي فوق از تاريخ 9/12/93 كليه امور و فعاليتهاي مربوط به توليد، ورود، ترخيص، توزيع و نظارت بر تجهيزات، ملزومات و فرآورده هاي آزمايشگاهي تشخيص پزشكي در اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي صورت پذيرفته و درخواستي در آزمايشگاه مرجع سلامت ثبت نخواهد شد.
2105
بيست و هشتم بهمن 1393 ساعت 00:00
به اطلاع کلیه شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی میرساند پیرو جلسات کمیته راهبردی تجهیزات پزشکی و در راستای کاهش زمان فرایند صدور مجوزها، موارد ذیل تصویب و از روز دوشنبه 13/11/93 لازم الاجرا می باشد. 1-کلیه شرکتها موظفند همراه با درخواست مجوز ورود ترخیص همزمان، ورود و ترخیص یک نسخه از پروفرما یا اینویس به همراه گواهی مبدا را در سامانه ورود ترخیص اسکن و بارگذاری نمایند. 2- اسناد لازم جهت صدور مجوز ترخیص و ورود ترخیص به قرار ذیل تعدیل گردید. حذف کپی بارنامه و قبض انبار، پکینگ لست، ثبت سفارش. لازم به ذکر است با توجه به حذف اسناد فوق از مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوزها، مسئولیت اظهارات خلاف واقع در سامانه ورود ترخیص به عهده متقاضیان بوده و اصلاح مجدد اطلاعات وارد شده در سیستم صرفآً در موارد خاص امکان پذیر خواهد بود.  دريافت اصل نامه خبر
2108
هشتم بهمن 1393 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند فراخوان شماره 18 (B18) مربوط به دستکش های جراحی از ساعت 14 مورخ 93/11/06 لغایت ساعت 15 مورخ 93/11/13 تمدید گردید .
1900
ششم بهمن 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 18- سری دوم دستكش     (B18)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: دستكش جراحي مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز يك شنبه 93/10/28 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز  يكشنبه93/11/5 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  دوشنبه 93/11/6 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
6567
بيست و هشتم دی 1393 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند: نتیجه فراخوان کنسول گازهای طبی با سقف قیمت تعیین شده و به تفکیک نام شرکت و جزئیات کالا، جهت تامین نیاز در کارتابل مراکز درمانی واقع در سیستم توزیع به آدرس import.imed.ir بخش کالاهای قیمت گذاری شده جدید، لینک نتایج فراخوان کنسول، قابل دسترس می باشد.
2005
بيست و هشتم دی 1393 ساعت 00:00
انتها8990919293949596979899ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,360,991
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386