اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 25 مرداد 1401
اخبار
1923
بيستم دی 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی فراخوان کنسول گازهای  طبی مرحله دوم (شماره (E1-2        پیرو فراخوان  E1درخصوص "کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)" این اداره کل از کلیه شرکت های تولید کننده داخلی که در مرحله اول فراخوان(شماره E1)مشارکت نموده انددعوت می نماید نسبت به اعلام قیمت مطابق مشخصات درخواستی وبه شرح مندرجات جداول ذیل (الف،ب،ج) تا تاریخ 15/10/1393 اقدام نمایند. 1-شرکتهای واجد شرایط: شرکت های سازنده داخلی که درمرحله اول فراخوان تجهیزات سرمایه ای شمارهE1  کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)مشارکت نموده اندومستندات درخواستی رادر موعد مقرر تحویل اداره کل تجهیزات پزشکی داده باشند.   2-موضوع فراخوان مرحله دوم(نهایی):  اعلام قیمت  (کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری) با توجه  به مشخصات وشرح جداول (الف،ب،ج) 3- جلسه توجیهی موضوع فراخوان: شرکت های مشارکت کننده درفراخوان می تواننددر روز سه شنبه9/10/93 .راس ساعت 14 درسالن جلسات اداره کل تجهیزات پزشکی حضور یابندوعلاوه بر طرح سوالات خود نسبت به روال انتخاب برنده فراخوان آگاهی یابند (از هر شرکت حداکثر 2نماینده میتواند درجلسه حضور داشته باشد). 4-توضیحات 1: 4-1- مهلت تسليم مستندات ومدارک درخواستی حداكثر تا روزدو شنبه 15/10/1393 ساعت 15 می باشد.            4- 2- تسليم مستندات ومدارک درخواستی در یک پاکت به همراه فایل الکترونیکی (CD)وبه صورت ( پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان کنسول گازهای  طبی مرحله دوم شماره E1-2"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. 4-2-کلیه مستندات، مدارک و جداول( الف وب وج ود) شامل(مشخصات اجزای کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری واعلام قیمت) پس از تکمیل می بایست تمام صفحات ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت ودر موعد مقرر تحویل گردد. 4-3- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت اداره کل تجهیزات پزشکی اطلاع رسانی میگردد. 4-4- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص ،مخدوش و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده به تفکیک و مطابق جداول زیر و يا اسنادی كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-توضیحات2: 5-1-نصب وراه اندازی رایگان می باشد ومراکزدرمانی می بایست لوله های اتصال گازهای طبی،کابل برق،کابل شبکه وکابل تلفن درمحل نصب کنسول آماده نمایند. درغیر اینصورت هزینه های شرکت که به منظور امکان نصب کنسولها صورت می پذیرد توسط مراکز درمانی پرداخت میگردد. 5-2-طول کنسولهای مورد نظر 120سانتی متر می باشد. اما شرکت ها می بایست مطابق درخواست ونیازمراکز درمانی اقدام به تولید وتحویل نمایند وبازای هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول مطابق قیمت اعلام شده از طرف شرکت در جدول (د) مبلغ محاسبه وپرداخت میگردد. 5-3-تمام هزینه های حمل ونقل، بیمه وسایرهزینه های احنمالی تا تحویل کنسولها ومتعلقات به مراکز درمانی سراسر کشور(به هر تعداد) بر عهده شرکت می باشد. 5-4- هزینه کارشناسان اعزامی شرکت از قبیل ایاب وذهاب ،هتلینک ودیگر موارد احتمالی برعهده شرکت می باشد.  6-توضیحات 3: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت درکیفیت وکمیت با اظهارات شرکت ویا عدم رعایت تعهدات شرکت من جمله رعایت قیمت نهایی و تحویل ونصب وراه اندازی به موقع کالاهای موضوع فراخوان در مراکز درمانی و ... اداره کل اقدام به حذف نام شرکت از فهرست اعلامی به مراکز درمانی می نماید و با شرکت مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 7-توضیحات 4: تعداد کنسول موضوع فراخوان جمعا به تعداد 10000 (ده هزار) عدد می باشد که شرکت یا شرکتهای منتخب به مدت سه ماه در فضای رقابتی اقدام به عرضه محصول خود به مراکز درمانی نموده و مراکز درمانی مخیر به انتخاب شرکت مورد نظر خود با توجه به شرایط فروشنده می باشند. بدیهی است مراکز درمانی صرفا مجاز به خرید کنسول از شرکت هایی می باشند که نام آنها در فهرست فروشندگان مجاز توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شده باشد. 7-نحوه انتخاب برنده/برندگان: 7-1-بررسی پیشنهادات بادر نظر گرفتن  قیمت وکیفیت محصولات مطابق اسنادواظهار ات شرکت در فراخوان مرحله اول(شمارهE1)و مرحله دوم (شماره (E1-2صورت می پذیردو بهترین پیشنهاد/پیشنهادات انتخاب میگردد. 7-2- این اداره کل در رد یا قبول هر یک ویاکل پیشنهادات در راستای صرفه وصلاح مراکز درمانی کشور مختار می باشد. *جداول مشخصات * الف- جدول مشخصات اجزای کنسول دیواری بالای تخت بیمار: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل کنسول مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس رویه کنسول آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی) 3 جنس ورق زیر کنسول آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی) 4 نوع آتلت به لحاظ استاندارد مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 5 نوع قفل آتلت ها(مکانیزم قفل کننده آداپتورفلومتر) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 جنس پین های قفل شونده آتلت ها(اگرقفل آتلت ها پینی باشد) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 تعدادسوپاپCHECK VALVEجهت جلوگیری از لیکیج آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 تعداد قفل آتلت ها جهت نگهداری آداپتورفلومتراکسیژن وساکشن دیواری مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 9 جنس مواد تزریقی بدنه آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 جنس واشر های مصرفی آتلت ها جهت آب بندی سلیکون 11 مارک کلید روشن خاموش کنسول لگراند ساخت داخل(یک عدد 2پل ویا دو عدد تک پل) 12 مارک پریز ارت دار کنسول و میزان آمپر(A) لگراند  ساخت داخل 16آمپر4عدد (هرطرف کنسول 2عدد) 13 مارک سوکت شبکه RG45کنسول لگراند ساخت داخل یک عدد 14 مارک سوکت تلفن RG11کنسول لگراند ساخت داخل یک عدد 15 امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول وجود (دارد/ندارد) الزاما امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول می بایست وجودداشته باشد. 16 نوع چراغ روشنایی محیط ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 17 نوع چراغ روشنایی مطالعه ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 18 نحوه دسترسی به داخل کنسول مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 19 تنوع رنگ رویه کنسول مطابق درخواست مراکزدرمانی 20 نوع پوشش رنگ رویه کنسول و بدنه رنگ پودری-الکترواستاتیک ومقاوم به مواد ضدعفونی کننده 21 ابعاد کنسول قابل ارائه طول 120سانتی متر 22 نوع و مارک بالاست چراغ روشنایی بالاست الکترونیکی 23 مارک ومدل آتلت اکسیژن یک عددآتلت اکسیژن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اول(E1 24 مارک ومدل  آتلت ساکشن (وکیوم) یک عدد آتلت ساکشن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1) 25 نوع رویه کنسول (بلحاظ یکپارچگی یا چند قسمتی) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 26 تاییدیه های داخلی/بین المللی کنسول(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) پروانه ساخت معتبر از اداره کل 27 جای تب سنج و نام بیمار (دارد/ندارد) الزاماجای تب سنج و نام بیمار می بایست وجودداشته باشد. 28 استاندارد طراحی آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 29 میزان تحمل فشارآتلت اکسیژن حداقل 6bar 30 استانداردرنگ مناسب آتلت ها با گازهای طبی مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 31 نحوه مقاوم سازی درمقابل ضربه مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 32 نحوه مقاوم سازی دربرابر مواد ضدعفونی کننده مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 33 ماندگاری نوشته های روی آتلت ها چگونه است؟ مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 34 میزان چرخش چپقی آتلت مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 39 استانداردهای اخذ شده جهت کنسول بالای تخت بیمار مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 40 مدت زمان گارانتی کلیه اجزای کنسول دیواری بالای  تخت بیماربدون قید وشرط 2سال ب- جدول مشخصات اجزای فلومتر اکسیژن: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل فلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس مخزن آب (مرطوب کننده)  پلی کربنات نشکن 3 حجم مخزن آب (مرطوب کننده) 125cc حداقل 4 محدوده امکان تنظیم شیر ( Lit/Min)  0-15 litr/min 5 نوع درجه بندی استوانه مدرج  فلومتر  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 فلومتراکسیژن ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 استانداردنوع آداپتورفلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 مدت زمان گارانتی بدون قید وشرط 2سال 9 تاییدیه های داخلی/بین المللی فلومتراکسیژن(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 جنس واشر آب بندی مخزن آب به فلومتر اکسیژن مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 11 استانداردهای اخذ شده فلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 ج- جدول مشخصات اجزای ساکشن دیواری: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل ساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس مخزن ساکشن  پلی کربنات نشکن 3 حجم مخزن ساکشن  حداقل 1000cc 4 قابلیت اتوکلاو مخزن  قابل اتوکلاو باشد 5 جنس درب مخزن ساکشن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 سیستم قطع کن جریان مایعات  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 جنس واشر آب بندی درب مخزن ساکشن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 استانداردنوع آداپتورساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 9 مارک ومدل فیلتر آنتی باکتریال  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 ساکشن ساخت ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 11 مارک ومدل گیج فشار منفی(گیج وکیوم)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 12 گیج فشار منفی(گیج وکیوم) ساخت کدام کشوراست؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 13 مدت زمان گارانتی ساکشن دیواری با تمام اجزای آن بدون قید وشرط  2سال 14 تاییدیه های داخلی/بین المللی ساکشن دیواری(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 15 استانداردهای اخذ شده ساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 د-جدول اعلام قیمت: ردیف نام محصول زمان گارانتی خدمات پس از فروش نصب ،راه اندازی وآموزش قیمت واحد محصول در مراکز درمانی سراسرکشور (به ریال) 1 کنسول وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (الف) 2سال 10سال رایگان 2 فلومتر اکسیژن وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ب) 2سال 10سال رایگان 3 ساکشن دیواری وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ج) 2سال 10سال رایگان 4 مجموع ردیف های 1و2و3 به حروف: 5 قیمت هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول نسبت به طول 120 سانتی متر به درخواست مراکزدرمانی می بایست طول کنسول اصلاح گرددونیازواقعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد. 6 قیمت هر عدد پریز درصورت افزایش ویا کاهش تعدادپریزها از4عدد به درخواست مراکزدرمانی می بایست تعداد پریزمورد نظر بر روی کنسول نصب ونیاز وافعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد.
2357
هفتم دی 1393 ساعت 00:00
پیرو ثبت نام توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی کالای فهرست پایه، اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف  از تاریخ 1/5/93 در این اداره کل، ضمن تشکر از کلیه اتحادیه ها، شرکتهای توزیعی و اصناف که در این طرح بزرگ ملی این اداره کل را همراهی نموده اند به اطلاع می رساند تاکنون تعداد795 شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی (که تعداد 586 مراحل ابتدایی را گذرانده و در مرحله کارشناسی و تایید هستند) و تعداد 766 واحد صنفیتجهیزات پزشکی (که تعداد 531 مراحل ابتدایی را گذرانده و در مرحله کارشناسی و تایید هستند) در سامانه توزیع کنندگان این اداره کل ثبت نام نموده اند. توزیع کنندگان مجاز که کلیه عملیات مربوط به فرآیند ثبت نام اعم از ثبت نام اولیه، تکمیل فرمها، بررسی و بازدید دانشگاه علوم پزشکی از انبار، تایید شرکت تامین کننده اصلی (واردکننده/توزیع کننده) را تکمیل نموده اند، بر روی وب سایت این اداره کل و در  لینک استعلام /لینک توزیع کنندگان مجاز تجهیزات پزشکی، قابل رویت می باشند.لازم به ذکر است آمار این لینک بصورت روزانه و بلافاصله پس از اتمام فرآیند به روز خواهد شد. لذا آندسته از متقاضیانی که در سایت اداره کل ثبت نام نموده اند اعم از شرکتهای توزیعی، اصناف و مسئولین فنی می بایست پیگیر تکمیل فرایند ثبت نام خود از طریق سامانه ورود و ترخیص و توزیعاین اداره کل باشند.کلیه ذی نفعان می توانند سوالات خود را با استفاده از ایمیل ts@fdo.gov.ir و سوالات نرم افزاری خود را با ایمیل it@imed.irدر میان بگذارند.
5332
بيست و ششم آذر 1393 ساعت 00:00
به اطلاع مي رساند: توليدكنندگان محترم از طريق سيستم فراخوان به آدرس import.imed.ir نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمايند. در پايان فرمهاي توليد شده توسط سيستم را پرينت گرفته و فرم درخواست را بر روي پاكت و ساير فرمها را در درون آن قرار و تحويل دبيرخانه اين اداره كل دهند. مهلت تسليم مستندات و مدارک درخواستی حداكثر تا روز چهارشنبه 26/9/1393 ساعت 15 می باشد.
2116
بيست و ششم آذر 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی فراخوان تجهیزات سرمایه ای مرحله اول (E1) در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای طرح تحول نظام سلامت و همچنین تامین تجهیزات پزشکی سرمایه ای مورد نیاز مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت اعلام فهرست تامین کنندگان "کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)  " با بهترین قیمت و کیفیت به مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا این اداره کل از کلیه شرکت های تولید کننده داخلی که دارای پروانه ساخت از اداره کل می باشند دعوت می نماید نسبت به تکمیل مشخصات درخواستی به شرح وتفکیک جداول زیر، صرفا جهت یک مدل از انواع مدل ها ی تولیدی شرکت که اجزای آن بالاترین کیفیت را دارامی باشد حداکثر تا تاریخ 26/9/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: شرکت های سازنده داخلی که دارای شناسنامه و ناظر فنی و پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند. موضوع فراخوان مرحله اول:  بررسی مشخصات( اجزای کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری) محصولات شرکت  های تولیدي داخلی. تاریخ اعلام فراخوان: یکشنبه 23/9/93 مهلت تكميل فرمهاي فراخوان: چهارشنبه 26/9/93 ساعت 12 مهلت ارائه مشخصات فنی: (تحویل اسناد به دبیرخانه) چهارشنبه 26/9/93 ساعت 15 زمان تکرار فراخوان: این فراخوان تا اطلاع بعدی تکرار نخواهد شد. توضیحات 1: 1- مهلت تسليم مستندات و مدارک درخواستی حداكثر تا روز چهارشنبه 26/9/1393 ساعت 15 می باشد.             2- تسليم مستندات و فرمهاي خروجي سيستم فراخوان، در یک پاکت پلمپ شده (نامه درخواست بر روي پاكت الصاق گردد) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. 3-کلیه مستندات، مدارک و جداول (مشخصات اجزای کنسول بالای تخت بیمار، فلومتر اکسیژن و ساکشن دیواری)  پس از تکمیل می بایست تمام صفحات ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت و در موعد مقرر تحویل گردد. 4- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت اداره کل تجهیزات پزشکی اطلاع رسانی میگردد. 5- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص، مخدوش و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده و يا اسنادی كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد(عدم ارائه مشخصات فنی در موعد مقرر به معنای عدم تمایل شرکت تولید کننده به مشارکت در فراخوان بوده و تنها شرکتهایی مجاز به مشارکت در مرحله دوم فراخوان (اعلام قیمت) خواهند بود که در مرحله اول مشخصات فنی ارائه نموده باشند). جداول مشخصات الف- جدول مشخصات اجزای کنسول دیواری بالای تخت بیمار: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل کنسول 2 جنس رویه کنسول 3 جنس ورق زیر کنسول 4 نوع آتلت به لحاظ استاندارد 5 نوع قفل آتلت ها(مکانیزم قفل کننده آداپتورفلومتر) 6 جنس پین های قفل شونده آتلت ها(اگرقفل آتلت ها پینی باشد) 7 تعدادسوپاپCHECK VALVEجهت جلوگیری از لیکیج آتلت ها 8 تعداد قفل آتلت ها جهت نگهداری آداپتورفلومتراکسیژن وساکشن دیواری 9 جنس مواد تزریقی بدنه آتلت ها 10 جنس واشر های مصرفی آتلت ها جهت آب بندی 11 مارک کلید روشن خاموش کنسول 12 مارک پریز ارت دار کنسول و میزان آمپر(A) 13 مارک سوکت شبکه RG45کنسول 14 مارک سوکت تلفن RG11کنسول 15 امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول وجود (دارد/ندارد) 16 نوع چراغ روشنایی محیط ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) 17 نوع چراغ روشنایی مطالعه ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) 18 نحوه دسترسی به داخل کنسول 19 تنوع رنگ رویه کنسول 20 نوع پوشش رنگ رویه کنسول و بدنه 21 ابعاد کنسول قابل ارائه 22 نوع و مارک بالاست چراغ روشنایی 23 مارک ومدل آتلت اکسیژن 24 مارک ومدل  آتلت ساکشن (وکیوم) 25 نوع رویه کنسول (بلحاظ یکپارچگی یا چند قسمتی) 26 تاییدیه های داخلی/بین المللی کنسول(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 27 جای تب سنج و نام بیمار (دارد/ندارد) 28 استاندارد طراحی آتلت ها 29 میزان تحمل فشارآتلت اکسیژن 30 استانداردرنگ مناسب آتلت ها با گازهای طبی 31 نحوه مقاوم سازی درمقابل ضربه 32 نحوه مقاوم سازی دربرابر مواد ضدعفونی کننده 33 ماندگاری نوشته های روی آتلت ها چگونه است؟ 34 میزان چرخش چپقی آتلت 35 حداکثرظرفیت تولید کنسول دیواری بالای سربیماردر ماه 36 تعدادفروش انواع کنسول از زمان اخذ پروانه ساخت از اداره کل (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 37 تعداد بیمارستان ها ومراکز درمانی کشور که ازکنسول های شرکت استفاده می نمایند. (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 38 سال شروع به فعالیت شرکت (با توجه به اساسنامه ثبت شرکت) 39 استانداردهای اخذ شده جهت کنسول بالای تخت بیمار 40 مدت زمان گارانتی کلیه اجزای کنسول دیواری بالای  تخت بیماربدون قید وشرط ب- جدول مشخصات اجزای فلومتر اکسیژن: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل فلومتراکسیژن 2 جنس مخزن آب (مرطوب کننده) 3 حجم مخزن آب (مرطوب کننده) 4 محدوده امکان تنظیم شیر ( Lit/Min) 5 نوع درجه بندی استوانه مدرج  فلومتر 6 فلومتراکسیژن ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟ 7 استانداردنوع آداپتورفلومتراکسیژن 8 مدت زمان گارانتی بدون قید وشرط 9 تاییدیه های داخلی/بین المللی فلومتراکسیژن(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 10 جنس واشر آب بندی مخزن آب به فلومتر اکسیژن 11 تعدادفروش فلومتر اکسیژن (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 12 تعداد بیمارستان ها ومراکز درمانی کشور که ازمدل فلومترهای اکسیژن مذکوراستفاده می نمایند. (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 13 حداکثرظرفیت تولید فلومتر اکسیژن در ماه 14 استانداردهای اخذ شده فلومتراکسیژن ج- جدول مشخصات اجزای ساکشن دیواری: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل ساکشن دیواری 2 جنس مخزن ساکشن 3 حجم مخزن ساکشن 4 قابلیت اتوکلاو مخزن 5 جنس درب مخزن ساکشن 6 سیستم قطع کن جریان مایعات 7 جنس واشر آب بندی درب مخزن ساکشن 8 استانداردنوع آداپتورساکشن دیواری 9 مارک ومدل فیلتر آنتی باکتریال 10 ساکشن ساخت ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟ 11 مارک ومدل گیج فشار منفی(گیج وکیوم) 12 گیج فشار منفی(گیج وکیوم) ساخت کدام کشوراست؟ 13 مدت زمان گارانتی ساکشن دیواری با تمام اجزای آن بدون قید وشرط 14 تاییدیه های داخلی/بین المللی ساکشن دیواری(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 15 تعدادفروش ساکشن دیواری  (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 16 تعداد بیمارستان ها ومراکز درمانی کشور که ازساکشن های شرکت استفاده می نمایند. (مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) 17 حداکثرظرفیت تولید ساکشن دیواری در ماه 18 استانداردهای اخذ شده ساکشن دیواری
5063
بيست و سوم آذر 1393 ساعت 00:00
پيرو بخشنامه تدوين تقويم ساليانه نمايشگاههاي تجهيزات پزشكي به شماره 311918/665 مورخ 21/10/1392 معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو ، بپيوست جدول تقويم نمايشگاهي اعلام ميگردد . دريافت جدول تقویم سالیانه نمایشگاهی
1922
هفدهم آذر 1393 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند: مهلت شرکت در فراخوانها قابل تمدید نبوده و متقاضیان موظف به رعایت شرایط تعیین شده می باشند مشاهده متن نامه
1991
هفدهم آبان 1393 ساعت 00:00
با توجه به ابهام بعضي از شركت هاي واردكننده در نحوه محاسبه قيمت كالاي وارداتي، بدينوسيله اعلام مي دارد بر اساس ضوابط  قيمت گذاري كالاهاي وارداتي(مصوب) نحوه محاسبه قيمت كالا به شرح جدول پيوست مي باشد.
3207
يازدهم آبان 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 17- سری دوم بيهوشي تنفسي     (B17)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: بيهوشي تنفسي مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز شنبه 93/7/26 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز  سه شنبه93/8/6 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  چهارشنبه 93/8/7 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. توجه: قيمت براي كوچكترين واحد بسته بندي اعلام شود.
1955
بيست و ششم مهر 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 16- سری دوم پوشش هموستاتيك    (B16)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: پوشش هموستاتيك مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز شنبه 93/7/19 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز  سه شنبه93/7/29 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  چهارشنبه 93/7/30 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. توجه: قيمت براي كوچكترين واحد بسته بندي اعلام شود.
2474
نوزدهم مهر 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 15- سری دوم بيوپسي    (B15)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: بيوپسي مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز سه شنبه 93/7/15 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز  شنبه93/7/26 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  يكشنبه 93/7/27 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
1945
پانزدهم مهر 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 14- سری دوم مصرفي تنفسي    (B14)        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: مصرفي تنفسي مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز سه شنبه 93/7/15 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز  شنبه93/7/26 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  يكشنبه 93/7/27 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
1996
پانزدهم مهر 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 13- سری دوم الكتروفيزيولوژي  (B13)         در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: الكتروفيزيولوژي مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 14 روز دوشنبه 93/7/14 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز پنج شنبه93/7/24 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز  شنبه 93/7/26 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
2020
چهاردهم مهر 1393 ساعت 00:00
پیرو اطلاعیه مورخ 1/5/93 ، به اطلاع کلیه توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی کالاهای فهرست پایه اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف که تاکنون نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام ننموده اند و همچنین آندسته از شرکتها یا اصناف که توزیع کننده اقلام فهرست پایه شرکتهای واردکننده/تولیدکننده بوده و در فرم الف آنها ثبت گردیده اند می بایست حداکثر تا تاریخ 6/8/93 نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی این اداره کل به آدرس www.imed.ir قسمت ورود کاربران به سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات / لینک ثبت نام شرکتهای توزیعی یا لینک ثبت نام اصناف اقدام نمایند.
2658
چهاردهم مهر 1393 ساعت 00:00
بدينوسيله به اطلاع كليه توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند: با توجه به اينكه در مرحله تاييد نهايي صلاحيت، توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي بايستي نسبت به معرفي 1- شركتهاي داخلي كه از آنها داراي نمايندگي توزيع مي باشند2- محصولات مورد تقاضا جهت توزيع 3- كمپانيهاي خارجي سازنده محصولات را در نرم افزار مربوطه ثبت نمايند، لذا پس از تاييد كليه مدارك و مستندات الصاقي و همچنين تاييد بررسي انبار توسط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه امكان ثبت موارد فوق براي شركتهاي توزيعي و اصناف فراهم مي باشد. لذا مقتضي است نسبت به رفع نواقص اعلام شده توسط اداره مهندسي و نگهداري اين اداره كل و دانشگاه در اسرع وقت اقدام نموده تا امكان انجام مرحله نهايي توسط شركت و نمايش نام توزيع كنندگان در وب سايت اين اداره كل فراهم گردد. نكات مربوط به ثبت محصولات و شركتها در فايل پيوست ذكر گرديده و دستورالعمل و راهنماي مربوط در نرم افزار قابل رويت خواهد بود. دريافت فايل راهنما
2074
اول مهر 1393 ساعت 00:00
پیرو اطلاعیه شماره 2 مربوط به شرکتهای توزیعی و اصناف مورخ 15/5/93 این اداره کل، به اطلاع کلیه شرکتهای توزیعی و اصناف می رساند با توجه به اینکه فرایند تایید صلاحیت در تهران توسط اداره کل تجهیزات پزشکی و در خارج از تهران توسط دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه آغاز گردیده است، مقتضی است کلیه متقاضیان بصورت روزانه از طریق اطلاعات کاربری دریافتی قبلی ( نام کاربری و رمز عبور) وارد نرم افزار شده و ضمن آگاهی از نواقص اعلام شده توسط کارشناسان، نواقص مربوطه را رفع و از زمان مراجعه حضوری جهت ارائه اصل مدارک مطلع گردند. همچنین مجددا پیرو اطلاعیه شماره 2 مورخ 15/5/93 یادآور می شود کلیه توزیع کنندگان شامل شرکتهای توزیعی و اصناف بمنظور بررسی و تایید صلاحیت بایستی پس از تکمیل مراحل ثبت نام، از فرم درخواست تایید صلاحیت( حاوی کد رهگیری )شرکت یا واحد صنفی بهمراه فرم درخواست تایید صلاحیت مسئول فنی خود( حاوی کد رهگیری )چاپ گرفته وآنرا در تهران به دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و در خارج از تهران به ادارات تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تحویل نمایند( فرم درخواست مربوط به مسئولین فنی، برای توزیع کنندگان سطح 1 می باشد)
3043
بيست و سوم شهريور 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان شماره 12- سری دومEP لوازم مصرفی پیس میکر موقت (اکسترنال) و دستگاه بالن پمپ قلب  (B12):         در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و تسهیل دسترسی به آن، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود و تهیه فهرست شرکتهای تامین کننده ملزومات پزشکی مصرفی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت 6 ماه اقدام نماید. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي محصولات موضوع فراخوان حاضر اقدام نمایند. ملزومات پزشکی موضوع فراخوان: فراخوان لوازم مصرفی پیس میکر و دستگاه بالن پمپ قلب EP مدت  فراخوان: فراخوان حاضر برای تهیه فهرست ملزومات پزشکی موضوع این فراخوان برای مدت 6 ماه می باشد. تاریخ اعلام فراخوان: ساعت 13 روز شنبه 93/6/8 مهلت ارائه پیشنهاد الکترونیکی: ساعت 15 روز سه شنبه93/6/18 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه  ساعت 15 روز چهار شنبه 93/6/19 شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا. توضيحات: 1-     شرکتهای نمایندگی می بایست از طریق سامانه ورود و ترخیص به آدرس import.imed.ir منوی سمت راست قسمت فراخوان بر روی لینک فهرست فراخوان کلیک نموده و نسبت به تکمیل جداول مربوطه و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. در پایان لازمست تا نسبت به چاپ فرمهای صادره از سیستم اقدام و مدارک فیزیکی را در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند. 2-     شرکتهای غیر نمایندگی می بایست ابتدا نسبت به تکمیل فرمهای ثبت نام اولیه و الف از طریق سامانه شناسنامه این اداره کل با آدرسmci1.imed.ir  اقدام نموده و پس از اخذ شناسه سیستم (نام و رمزعبور) به سامانه ورود و ترخیص با آدرس import.imed.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای فراخوان اقدام نمایند. 3-     شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي براي فروش به صورت تک ستونی باشد. 4-     خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني و دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5-     نوع، مدل و برند پیشنهادی موضوع فراخوان باید دارای سابقه ورود به کشور بوده و در مراکز درمانی استفاده شده باشد. 6-     محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور برای مدت 6 ماه به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.
3244
هشتم شهريور 1393 ساعت 00:00
به اطلاع كليه توزيع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی (اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند پیرو اطلاعیه مورخ 1/5/93 در خصوص ثبت نام توزيع كنندگان ملزومات و تجهيزات پزشكي در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی ، با توجه به درخواستهای مکرر در خصوص تمدید مهلت ثبت نام، به اطلاع می رساند ثبت نام توزيع كنندگان ملزومات و تجهيزات پزشكي (اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف) از تاریخ 5/6/93 به مدت 1 ماه تمدید می گردد لذا كليه توزيع كنندگان ملزومات و تجهيزات پزشكي اقلام فهرست پايه اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف مكلفند از تاریخ 5/6/93 لغایت 5/7/93نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی اين اداره كل به آدرس www.imed.ir قسمت ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات لينك ثبت نام شركتهاي توزيعي يا لينك ثبت نام اصناف ،اقدام نمايند. دستورالعمل ثبت و فرآيندتأييد صلاحيت و همچنین اقلام فهرست پایه، به پیوست اطلاعیه مورخ 1/5/93 می باشد.
2717
هشتم شهريور 1393 ساعت 00:00
به اطلاع می رساند: با توجه به اعلام نتایج دور دوم فراخوانها، لینک کالاهای قیمت گذاری شده جدید در کارتابل دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی ایجاد گردید. (قیمت های بروز رسانی شده در این لینک قابل مشاهده می باشند)
2102
دوم شهريور 1393 ساعت 00:00
انتها90919293949596979899100ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,361,295
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386