اداره تجهیزات پزشکی
پنج شنبه 9 تير 1401
اخبار
لیست شرکتهای واردکننده و تولیدکننده دستگاههای بی خطرساز پسماند پزشکی«امحاء زباله» مورد تایید این اداره کل (اولويت حروف الفبا) به شرح ذيل می باشند                                            وارد كنندگان: رديف نام شركت داراي نمايندگي نام دستگاه نام كمپاني خارجي نام و مدل دستگاه 1 آتي ماشين بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو Shinva 360 lit 2 آرايه زيستي پيشرفته بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو CISA CISA 500, 1000 3 بهارآردین بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوکلاو و مایکروویو CMB SinTion 103lit 4 پارس سينوهه پاد بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش حرارت خشك و مرطوب NEWSTER NEWSTER 5,10 5 * خدمات ماشين آلات پزشكي شفا درد بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو TEM STERIFLASH I,II 6 ** دانش طب امروز بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش شيميايي KASU KASU 7 مديريت تجهيزات پزشكي ايران بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو ECODAS ECODAS 100,150,300 8 پیشرفت درمان مایکروویو METEKA MEDIESTER 9 بهبود زيست مان آريا بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش شيميايي HOSPILAB PIWS3000                                                توليدكنندگان: رديف نام توليدكنندگان نام دستگاه مدل مشخصات دستگاه شماره پروانه ساخت تاريخ انقضاي پروانه ساخت 1 خزر الكتريك بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو 750 THWK (داراي خردكن داخلي) Postshreader (خردکن خارجی) 70870/7/ك 26106/7/ک 22/8/1390 3/5/1391 2 سازگر بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو AWS (داراي خردكن داخلي) AWOS ( بدون خردكن) 35784/7/ك 18/7/91 3 صنايع فلزي كوشا بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو ساراي يك(بدون خردكن داخلي) ساراي دو ( با خردكن داخلي) 72552/7/ك 34712/7/ك 6/9/90 15/7/91 بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش حرارت خشك و مرطوب ساراي چهار 32810/7/ك 21/6/91 4 كاسپين البرز بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش هيدروكلاو هيدروكلاو 78483/7/ك 19/10/90 5 ** مهندسي پزشكي توسن تجهيز بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش شيميايي TT.ES 81937/7/ك 12/11/90 TT.ESH(خرد کن داخلی) 30087/7/ک 15/12/90 6 هپاسكو بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو HMWS 500 HMWS300 (دو درب) 28138/7/ك 18/5/91 7 هورتاب بي خطر ساز پسماند بيمارستاني به روش اتوكلاو سهند 36102/7/ک 20/1/91 8 خدمات و ماشين آلات پزشكي شفا درد اتوكلاو بي خطر ساز زباله هاي بيمارستاني 3flash 47737/7/ك 19/10/91 (*) صرفا جهت مراكز درماني كوچك با حجم زباله توليدي كم و دي كلينيك ها مورد تاييد مي باشد . (**) سيستم shredder يا (Paunch) پانچ الزامي است
17320
دهم بهمن 1390 ساعت 00:00
بدينوسيله به اطلاع كليه شركتهاي توليد كننده كه موفق به اخذ پروانه ساخت از اداره كل شده اند و فايل فني محصولات آنها در اداره توليد باقي مانده است مي رساند كه ظرف مدت سه روز كاري از تاريخ 01/11/1390 براي در يافت فايل فني به اين اداره مراجعه نمايند. لازم به ذكر است در صورت عدم مراجعه، به بايگاني راكد انتقال خواهد يافت.
2351
هشتم بهمن 1390 ساعت 10:51
پيرو فراخوان اعلام شده در خصوص پروتز هاي سينه كمپاني PIP ، لازم است مصرف كنندگان پروتزهاي مذكور با مراجعه به پزشكان جراح خود تحت معاينات دقيق و مستمر قرار گرفته و در صورت لزوم اقدام به خارج سازي پروتزهاي جايگذاري شده نمايند. همچنين اقدامات توصيه شده توسط وزارت بهداشت‌هاي دو كشور فرانسه و انگلستان را كه بالاترين ميزان مصرف كالاي مذكور را داشته به شرح ذيل به اطلاع مي‌رسد: 1- وزارت بهداشت فرانسه توصيه به خارج سازي پروتزهاي جايگذاري شده در بدن دارد. همچنين وزارت بهداشت فرانسه اين عمل را به عنوان يك عمل پيشگيرانه معرفي كرده و آنرا يك عملكرد ضروري اعلام نمي كند. وزارت بهداشت انگلستان خارج سازي پروتزهارا از بدن توصيه نمي كند و پيشنهاد مي كند در صورت وجود نگراني، مصرف كنندگان مي توانند به پزشك جراح خود مراجعه كنند. همچنين در پي مذاكرات انجام شده بين وزارت بهداشت انگلستان و ارگان‌هاي بهداشتي ساير كشورها نظير هلند، پرتغال، ايتاليا، ايرلند، مجارستان، اتريش، دانمارك اعلام شده است هيچ شواهدي براي اثبات نرخ بالاي پارگي در پروتزهاي كمپاني PIP وجود ندارد.
3408
نوزدهم دی 1390 ساعت 00:00
با توجه به درخواست برخي از شركت‌هاي وارد كننده جهت ترخيص دستگاه‌ها و تجهيزات پزشكي بصورت partial shipment براي يك دستگاه، به اطلاع مي‌رساند تنها در صورتي كه در زمان دريافت مجوز ورود، قسمت‌هاي مختلف دستگاه داراي قيمت مشخص در پروفرما بوده و در رديف‌هاي جداگانه‌اي در جدول مشخصات كالا در سامانه ورود و ترخيص ذكر شده باشند، صدور مجوز ترخيص بصورت partial shipment در سامانه ورود و ترخيص كالا امكان‌پذير مي‌باشد. در غير اينصورت كل دستگاه مي‌بايست بصورت كامل حمل و ترخيص گردد. به عنوان مثال جهت واردات دستگاه راديوگرافي ديجيتال بصورت Partial shipment (اگر دتكتور بصورت جداگانه حمل و ترخيص گردد) مي‌بايست دتكتور در پروفرما قيمت مجزا داشته باشد و در جدول مشخصات كالا نيز دستگاه‌ راديوگرافي ديجيتال و دتكتور در دو رديف مختلف ذكر شوند. بديهي است از اين تاريخ در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر توسط متقاضي مسئوليت عواقب ناشي از آن بر عهده متقاضي مي‌باشد.
2658
دهم دی 1390 ساعت 10:54
به اطلاع می رساند متعاقب دریافت گزارش های ارسال شده از برخی آزمایشگاه ها در خصوص تغییر رنگ ( زرد کاهی) و خطای اندازه گیری ( Over Estimation) در سری ساخت های 106 و 107 کیت هموگلوبین A2 تولیدی شرکت میثاق تلاشگران و با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی کیفیت این فرآورده ها، ضروری است در صورت مشاهده تغییر رنگ در رزین و یا خطای اندازه گیری سری ساخت های 106 و 107 ، از مصرف کیت های مذکور خودداری نموده و به شرکت تولیدکننده عودت گردد. ضمنا، نظر به حساسیت بافرها و رزین های مورد استفاده در کیت های کروماتوگرافی ستونی به شرایط حمل و نقل و نگهداری و انبارش، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان این محصولات ضمن اینکه ملزم به رعایت شرایط مطلوب نگهداری و حمل و نقل آنها می باشند، باید از توزیع و مصرف کیت هایی که رزین آنها تغییر رنگ داده خودداری کرده و آزمایشگاه های پزشکی برای اطمینان از حصول نتایج معتبر (صحیح و دقیق) به نتایج کنترل کیفی داخلی اتکا نمایند.
2430
دهم دی 1390 ساعت 10:54
به منظور واردات سرنگ هاي لوئرلاك رعايت نكات ذيل الزامي مي باشد: 1. ارائه گواهي بازرسي در مبدأ به منظور مطابقت با استاندارد ISO 7886-1 هنگام ترخيص 2. به منظور مطابقت كالاي حمل شده با مدارك ارائه شده هنگام دريافت مجوز ورود، نمونه كالا بصورت لاك و مهر شده هنگام ترخيص از گمرك اخذ مي گردد.
2524
چهارم دی 1390 ساعت 00:00
به اطلاع شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: پيرو اطلاعيه شماره 11 ، اداره كل تجهيزات پزشكي نسبت به تهيه فهرست رسمي وسايل پزشكي بر اساس سيستم كدگذاري بين المللي UMDNS اقدام نموده است. لذا شركتهاي تجهيزات پزشكي علاوه بر مراجعه حضوري مي توانند از طريق لينك زير نسبت به دانلود فايلهاي مربوطه با حجم 130 مگابايت اقدام نماييد . ftp://ftp.behdasht.gov.ir/Softwares/UMDNS.rar
2841
بيست و نهم آذر 1390 ساعت 10:58
به اطلاع شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: پيرو اطلاعيه شماره 11 ، اداره كل تجهيزات پزشكي نسبت به تهيه فهرست رسمي وسايل پزشكي بر اساس سيستم كدگذاري بين المللي UMDNS اقدام نموده است. لذا شركتهاي تجهيزات پزشكي علاوه بر مراجعه حضوري مي توانند از طريق لينك زير نسبت به دانلود فايلهاي مربوطه با حجم 130 مگابايت اقدام نماييد . ftp://ftp.behdasht.gov.ir/Softwares/UMDNS.rar
4004
بيست و نهم آذر 1390 ساعت 10:54
با توجه به تدوين تقويم نمايشگاه هاي خارج از كشور در سال 91 ، بدينوسيله به اطلاع ميرساند نمايشگاه بين المللي پزشكي، داروئي و تجهيزات پزشكي در كشور بلاروس(شهر مينسك) و در تاريخ 3 لغايت 9 آوريل 2012 (برابر با 15 الي 18 فروردين ماه 1391) برگزار ميگردد. علاقه مندان مشاركت در اين نمايشگاه مي توانند از طريق شركت سهامي نمايشگاه هاي بين اللملي ج.ا.ا اقدام نمايند.
2266
بيست و نهم آذر 1390 ساعت 00:00
بخشنامه اجرائي - واردات / توليد دستگاههاي پرتو تشخيصي ديجيتال
2567
بيست و دوم آذر 1390 ساعت 10:55
با توجه به مخاطرات تبديل( بدون مجوز) دستگاههاي راديولوژي آنالوگ به ديجيتال براي بيماران و كادر درمان، هرگونه اقدام به تبديل دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال مي بايست با اخذ مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي و سازمان انرژي اتمي صورت پذيرد. (لازم به ذكر است تا كنون هيچ شركتي در زمينه تبديل دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال از اين اداره كل ياسازمان انرژي اتمي مجوزي دريافت ننموده است.)
2528
بيست و دوم آذر 1390 ساعت 10:54
به اطلاع شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: اداره كل تجهيزات پزشكي نسبت به تهيه فهرست رسمي وسايل پزشكي بر اساس سيستم كدگذاري بين المللي UMDNS اقدام نموده است. لذا نمايندگان محترم شركتهاي تجهيزات پزشكي مي توانند طي مراجعه حضوري، CD را از واحد فناوري اطلاعات (IT) دريافت نمايند. (بزودي امكان دانلود فايلهاي مربوطه با حجم 130 مگابايت از طريق وب سايت اين اداره كل فراهم مي گردد.)
2573
بيست و يکم آذر 1390 ساعت 10:58
بدين وسيله به اطلاع مي رساند با توجه به لزوم ارتقاء سيستم جديد ثبت وسايل پزشكي، سامانه فوق از ساعت 14 روز دوشنبه، 21 آذر 1390 تا پايان روز سه شنبه 22 آذر 1390 در دسترس نمي باشد.
2581
بيست و يکم آذر 1390 ساعت 10:55
به اطلاع شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: اداره كل تجهيزات پزشكي نسبت به تهيه فهرست رسمي وسايل پزشكي بر اساس سيستم كدگذاري بين المللي UMDNS اقدام نموده است. لذا نمايندگان محترم شركتهاي تجهيزات پزشكي مي توانند طي مراجعه حضوري، CD را از واحد فناوري اطلاعات (IT) دريافت نمايند. (بزودي امكان دانلود فايلهاي مربوطه با حجم 130 مگابايت از طريق وب سايت اين اداره كل فراهم مي گردد.)
2435
بيست و يکم آذر 1390 ساعت 00:00
با توجه به ارتقاء نرم افزار ثبت وسايل پزشكي، متقاضيان مي توانند از طريق وب سايت اين اداره كل، با مراجعه به بخش "ورود كاريران به سيستم مديريت اطلاعات اداره كل تجهيزات پزشكي" و انتخاب لينك سيستم ثبت وسايل پزشكي، نسبت به تكميل فرمهاي ثبت وسايل پزشكي اقدام نمايند. طرح ثبت وسايل پزشكي در فاز 1 جهت اقلام چشمي، قلبي، ارتوپدي صورت مي پذيرد.
3258
دوازدهم آذر 1390 ساعت 10:56
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت‌های وارد کننده می‌رساند، اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور دستیابی به اهداف خود و در راستای ارتقا سطح کیفیت وسایل پزشکی عرضه شده به مراکز درمانی و آحاد جامعه و اطلاع­رسانی موثر در این حوزه و با توجه به اجرای موفقیت­آمیز طرح ثبت ایمپلنت­های ارتوپدی، لنزهای داخل چشمی‌ و استنت­های قلبی ، قصد دارد نسبت به ثبت سایر وسایل پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اقدام نماید. لذا با توجه به تجمیع سامانه ثبت وسایل پزشکی با سامانه شناسنامه، شرکت‌های وارد کننده ایمپلنت‌های ارتوپدی، لنزهای داخل چشمی و استنت‌های قلبی از تاریخ 12/9/90 برای دسترسی به سامانه ثبت وسایل پزشکی می‌بایست از طریق شناسنامه و لینک "ثبت وسایل پزشکی" اقدام نمایند. لازم به ذکر است لیست سایر اقلامی که مشمول ثبت خواهند شد و جزئیات اجرای طرح متعاقباً اعلام خواهد گردید.
2452
نهم آذر 1390 ساعت 00:00
بدينوسيله به اطلاع كليه شركت هاي فعال در زمينه تجهيزات پزشكي مي رساند ، اين اداره كل در نظر دارد مطابق ضوابط شركت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش، مجوز تعمير و سرويس دستگاه هاي ارزيابي شنوايي ساخت كمپاني otodynamics را جهت افراد واجد صلاحيت صادر نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ 13/9/90 به اداره مهندسي و نگهداري اين اداره كل مراجعه نمايند .
2444
ششم آذر 1390 ساعت 10:56
به اطلاع شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي مي رساند سيستم مكاتبات اداري اين اداره كل با ساختار جديد ايجاد گرديده است. جهت دسترسي به آن به لينك ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات و يا آدرس message.imed.ir مراجعه نماييد. يادآوري: كليه نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي اين اداره كل از طريق اين سيستم در اختيار شما قرار مي گيرد.
2447
هفدهم آبان 1390 ساعت 10:59
عرضه و توزيع تجهيزات پزشكي تحت عنوان دستگاههاي درمان ناتواني جنسي منحصراً از طريق داروخانه ها و در مقابل ارائه نسخه معتبر از پزشك متخصص معالج امكان پذير است و عرضه آن خارج از شبكه تعريف شده فوق بمنزله خريد و فروش غير قانوني تجهيزات پزشكي مي باشد
2526
بيست و نهم شهريور 1390 ساعت 21:58
به اطلاع كليه استفاده كنندگان از سايت مي رساند دليل عدم سرويس دهي سايت در روزهاي گذشته (چهارشنبه 23/6/90 الي يكشنبه 27/6/90) ارتقاء تجهيزات سخت افزاري سرورهاي موجود بوده كه در جهت افزايش سرعت، بهبود عملكرد و ارتقاء ضريب امنيت بوده است. بدينوسيله از كليه متقاضيان و ذي نفعان سيستم كه در روزهاي پيش قادر به استفاده از سايت نبوده اند عذرخواهي مي گردد. خواهشمند است با ارائه پيشنهادات خود ما را در بهبود عملكرد ياري فرماييد. (it@imed.ir (
2429
بيست و نهم شهريور 1390 ساعت 10:58
9899100101102103104105ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,184,005
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386