اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 26 مرداد 1401
اخبار
- با توجه به لزوم ارتقاء نرم افزار شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، به اطلاع كليه متقاضيان مي رساند ثبت هرگونه درخواست جديد از روز سه شنبه مورخ 28/4/90 مجاز نمي باشد و تنها درخواستهايي كه پيشتر ارائه گرديده و هم اكنون در كارتابل كارشناسان هستند قابل ويرايش اند. لازم بذكر است آخرين فرصت رسيدگي و رفع نقص پرونده هاي درون كارتابلها تا تاريخ 2/5/90 بوده و پس از اين تاريخ همراه با تعويض نرم افزار،شركت ملزم به ثبت مجدد اطلاعات تغييرات خود مي باشد. متقاضيان مي توانند درخواستهاي جديد خود را پس از تاريخ 3/5/90، از طريق نرم افزار جديد به آدرس http://mci1.imed.ir وارد نمايند. 2- با توجه به اتصال نرم افزار ورود و ترخيص با شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، تنها درخواست ورود براي كالاهايي ميسر مي باشد كه پيشتر در شناسنامه ثبت گرديده اند. 3- پس از ارتقاء (3/5/90)، شناسه شركت جهت ورود به سايت تغيير مي نمايد بصورتي كه عدد اول سمت چپ شناسه كليه شركتها، صفر مي گردد. به عنوان مثال چنانچه كد شما c51121 مي باشد به شناسه c01121 تبديل مي گردد.
2649
بيست و هفتم تير 1390 ساعت 11:00
نحوه پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده (تایید/ نواقصی/عودت) باانتخاب لینک پیگیری وضعیت پرونده کد رهگیری را در فیلد مربوطه ثبت و کلید جستجو را انتخاب نمایید. وضعیت پرونده شما در ستون وضعیت پرونده و اداره کارشناسی مربوطه نیز در ستون واحد اداری قابل روئيت میباشد. همچنین ستون نظر کارشناس کیفی نمایانگر اخرین نظر ثبت شده توسط کارشناس کیفی پرونده تا زمان پیگیری میباشد. الف. اطلاع از وضعیت پرونده های نواقصی: وضعیت نمایش داده شده برای این نوع پرونده ها در زمان پیگیری، مطابق با عبارت"نواقص به شرکت اعلام گردید." میباشد. • کلید نقص مدارک : جهت مشاهد لیست نواقص در ستون اعلام نواقص، لینک نقص مدرک را انتخاب نمایید. در این صورت لیست نواقص و نظر کارشناس را مشاهده خواهید نمود. • کلید مشاهده جزییات : جهت ویرایش اطلاعات درخواست و یا جدول ضمیمه درخواست لازم است تا کلید مشاهده جزییات برای پرونده انتخاب شود. در این صورت درخواست برای شما فعال بوده و امکان تصحیح هر یک از اقلام اطلاعاتی وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که تصحیح میبایست بر اساس نظر کارشناس در شرح نقص اعلام شده صورت گیرد در غیر این صورت مسئولیت عودت و یا اعلام نواقص دوباره پرونده در اینده بر عهده شرکت نمایندگی (مدیر عامل / ناظر فنی )میباشد. اقدامات لازم جهت رفع نقص : 1- در صورت وجود نقص در فرم های چاپ شده (فرم شماره یک درخواست و یا لیست جدول کالا) لازم است تا این فرم ها دوباره چاپ و به اداره کل تجهیزات ارائه شود. به همین منظور پس از انجام تصحیحات لازم با استفاده از کلید مشاهده جزییات پرونده، کلید ثبت نهایی درخواست انتخاب شده و فرمهای مربوطه چاپ و جهت ممهور شدن به دبیرخانه ارائه میشود. پس از ثبت نهایی درخواست توسط شما، وضعیت درخواست الکترونیکی در زمان پیگیری به " نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر خواهد نمود. دبیرخانه برای فرم های چاپ شده برای درخواستهای رفع نقص شده، تنها مهر ورود را ثبت نموده و شما را به اداره کارشناسی مربوطه هدایت مینماید. در اداره کارشناسی شما با ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر، مدارک رفع نقص شده خود را جهت قرارگیری در پرونده فیزیکی تحویل مینمایید. وضعیت پرونده خود را مجددا از طریق سیستم پیگیری نماييد. 2- در صورتی که نقص های اعلام شده از طرف کارشناس پرونده مربوط به مدارک باشد، نیازی به چاپ مجدد فرمهای درخواست نبوده و تنها کافی است تا قبل از ارائه مدارک رفع نقص به اداره کارشناسی، از طریق بخش مشاهده جزییات در زمان پیگیری درخواست مجوز مربوطه، درخواست را ثبت نهایی نمایید (کلید ثبت نهایی درخواست) تا وضعیت ان به "نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر نماید. سپس با مراجعه به اداره کل و ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر اداره کارشناسی مربوطه، مدارک مورد نظر خود را جهت اعلام رفع نقص و قرار دادن در پرونده فیزیکی تحویل داده و پیگیری های بعدی را از طریق سیستم انجام نمایید. نکات مهم : 1- شایان ذکر است که طبق روال سالهای قبل، درخواست های اعلام نقص شده تا 4 روز کاری در اداره کارشناسی مربوطه نگهداری میشوند و پس از آن به عنوان پرونده های عودتی به دبیرخانه ارسال خواهند گردید. بنابراین لازم است تا شرکت پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به دبیرخانه، با انجام پیگیری از طریق سیستم از اخرین وضعیت پرونده خود اگاه گردیده و در صورت اعلام نقص پرونده، نسبت به تصحیح و ثبت نهایی درخواست در سیستم اقدام نماید. همچنین در اولین فرصت با مراجعه به اداره کارشناسی و ارائه رسید تحویل مدارک، مسئول دفتر را از رفع نقص اگاه نموده و با ارائه مدارک - ویا فرم های درخواست چاپ شده- و تکمیل پرونده، امکان ارجاع دوباره پرونده را به کارشناس مربوطه فراهم نمایند. 2- بدیهی است که تصحیح و ثبت نهایی درخواست اعلام نقص شده و همچنین مهلت دریافت مدارک رفع نقص شده حداکثر تا 4 روز کاری پس از اعلام نقص توسط اداره کل به شرکت، امکان پذیر خواهد بود. درخواستهای دارای نقص پس از پایان روزچهارم کاری پس از اعلام نقص، جهت عودت به دبیرخانه اداره کل ارسال خواهند شد. ب. اطلاع از وضعیت پرونده های عودتی: در این حالت وضعیت پرونده شما در زمان پیگیری، مطابق با عنوان " پرونده توسط کارشناس داده شد." و یا "پرونده توسط دبیرخانه عودت داده شد" میباشد. نظر کارشناس کیفی نیز عودتی/ نواقصی نمایش داده میشود. شما باانتخاب کلید مشاهده نقص در ستون اعلام نواقص، دلایل عودت را در نظر کارشناس مشاهده خواهید نمود. پرونده های عودتی امکان بازگشت به روال اداری را نداشته و در صورت نیاز ، میبایست نسبت به ثبت درخواست ورود جدید اقدام نمایید. ج. اطلاع از وضعیت پرونده های تایید شده : • وضعیت درخواست در زمان پیگیری برای این نوع پرونده ها مطابق با "هزينه کارشناسی به متقاضی اعلام گرديد" میباشد. • در ستون هزینه کارشناسی، مبلغ هزینه کارشناسی را به ریال مشاهده خواهید نمود. اقدامات لازم جهت دریافت مجوز: 1- با انتخاب کلید "پرداخت" در ستون وضعیت پرداخت، امکان پرداخت مبلغ هزینه کارشناسی را با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب در اختیار خواهید داشت. 2- پس از مشاهده میزان هزینه کارشناسی اعلام شده، با پرداخت مبلغ مذکور و با در دست داشتن فیش پرداخت به دبیرخانه اداره کل جهت دریافت مجوز مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که مانند روال سابق، کارشناس مربوطه با کنترل اطلاعات فیش، نامه مجوز را ممهور و پس از امضاء مدیر کل به شما تحویل خواهد نمود. سپس کارشناس نسبت به تایید نهایی پرونده ورود در سیستم اقدام نموده و شما امکان ثبت درخواست ترخیص را برای این نوع مجوز در اختیار خواهید داشت. دريافت فايل pdf
2191
هجدهم تير 1390 ساعت 11:00
با توجه به توليد فرم "رسيد تحويل مدارك ورود" توسط نرم افزار، به استحضار متقاضيان محترم مي رساند: 1- فرم رسيد توسط سامانه نرم افزاري ورود و ترخيص و در پايان تكميل فرمهاي ورود، توليد مي گردد. لطفاً فيش را بر روي يك برگ سايز A5 پرينت گرفته و به هنگام تحويل مدارك به دبيرخانه، به همراه ساير مدارك ارائه و پس از تاييد و مهر شدن توسط دبيرخانه، جهت پيگيري هاي بعدي و تا زمان ترخيص نزد خود نگه داريد. 2- كليه مراحل سير پرونده خود را مي توانيد با استفاده از كد رهگيري 8 رقمي از طريق سامانه ورود و ترخيص الكترونيكي، بخش "پيگيري درخواست مجوز ورود" ملاحظه نماييد. به مراجعات حضوري پاسخ داده نمي شود. 3- از منگنه نمودن اسناد با يكديگر خودداري نموده، اسناد را با استفاده از گيره يا پانچ به يكديگر الصاق نماييد. دريافت نسخه pdf روال جديد تحويل مدرك
2854
سی ام خرداد 1390 ساعت 11:00
بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به اينكه سيستم PACS وسيله پزشكي محسوب مي‌شود، توليد، ورود و عرضه كليه سيستمهاي PACS مستلزم اخذ مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي بوده و لذا توليد، ورود و خريد سيستمهاي مذكور بدون مجوز اداره كل تخلف محسوب مي گردد.
2555
هشتم خرداد 1390 ساعت 21:58
بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت واردات كليه دستگاههاي تصويربرداري و راديوتراپي ، علاوه بر ارائه مدارك كيفي معمول جهت واردات وسايل پزشكي ، ارائه ليست نصب دستگاه در ساير كشورها ( در سربرگ كمپاني و با قيد تعداد فروش از هر مدل دستگاه- آدرس ، تلفن ، فكس ، contact person name و e-mail محل نصب و تاريخ نصب دستگاه) جهت كارشناسي و بررسي درخواستهاي صدور مجوز ورود دستگاه الزامي مي باشد.
2777
دوم خرداد 1390 ساعت 21:58
به اطلاع واردكنندگان محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: به حول و قوه الهي نرم افزار ورود تجهيزات پزشكي از ابتداي امسال به صورت الكترونيكي طراحي و مورد بهره برداري ذي نفعان محترم قرار گرفت. به اطلاع مي رساند كه در فاز 2، ضمن راه اندازي بخش ترخيص الكترونيكي، از روز دوشنبه مورخ 23/3/90 كليه عمليات كارشناسي و فرآيند صدور اين مجوزها نيز به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد. اميد است اجراي اين پروژه گام موثري در جهت تسريع امور، شفاف سازي فرآيندها و افزايش رضايت شما ذي نفعان محترم باشد.
2557
بيست و دوم ارديبهشت 1390 ساعت 21:58
ضوابط واردات كالاي مذكور به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1- برچسب گذاري اين اقلام مطابق ضوابط برچسب گذاري باشد و علاوه بر آن ذكر ابعاد،وزن زير انداز بر حسب گرم و ميزان پودر جاذب الزامي است. 2- حداقل وزن قابل قبول جهت زيرانداز 60*90 سانتي متر 5 ±85 گرم به علاوه 5 گرم پودر جاذب مي باشد و ذكر آن در پروفرم الزامي است. 3- با توجه به كاربرد خانگي محصول ارائه برچسب فارسي الزامي مي باشد. 4- بسته بندي كالا مي بايست با كيفيت مناسب و غير قابل نفوذ در برابر رطوبت باشد. 5- لايه زيرين زير انداز بايد نسبت به عبور آب عايق باشد و لايه رويي آن قابليت عبور آب و هوا را بدون برگشت داشته باشد.
2903
سی و يکم فروردين 1390 ساعت 21:59
به منظور ارتقائ كيفيت محصولات وارداتي فوق الذكر ارائه نمونه جهت آزمون عملكرد وسيله قبل از دريافت مجوز ورود الزامي مي باشد، لازم به ذكر است قبل از ترخيص نتايج آزمون نمونه ها با كالاي وارداتي مطابقت داده خواهد شد.
3035
سی و يکم فروردين 1390 ساعت 21:59
بدین وسیله به اطلاع می رساند روال جاري پرونده های جایگزینی، اصلاحیه و تمدید به شرح ذیل می باشد. الف- در خصوص پروفرمای جایگزینی (به جز تبصره ذیل) در صورتیکه از تاریخ مجوز اولیه آنها بیش از 18 ماه نگذشته باشد · فرم سه برگی درخواست · پروفرمای جدید به انضمام سه سری کپی · نامه درخواست متقاضی با ذکر موضوع · اصل نسخه اول بانک و نسخه دوم متقاضی و ثبت سفارش (در صورتیکه ثبت سفارش شده باشد) تبصره: · در صورتیکه علت جایگزینی فقط تغییر نوع معامله نوع ارز، تغییر فرمت بازرگانی ، تغییر شرکت فروشنده و یا اشتباه در جمع مبلغ پروفرما باشد. · فرم درخواست متقاضی با ذکر موضوع · اصل نسخه اول بانک و نسخه دوم متقاضی · پروفرمای جدید به انضمام سه سری کپی ب- در خصوص پرونده های تمدید · نامه درخواست متقاضی · اصل نسخه اول بانک پروفرم ج- در خصوص پرونده های درخواست اصلاحیه (ارز آزاد) · نامه درخواست متقاضی با ذکر موضوع · نامه بانک گشایش کننده اعتبار · نامه یا پروفرم جدید اصلاح شده شرکت فروشنده و دو سری کپی · اصل نسخه دوم متقاضی · کپی ثبت سفارش · کپی نسخه اول بانک (ممهور به مهر بانک گشایش کننده اعتبار)
2696
هفدهم اسفند 1389 ساعت 21:59
بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 20/12/89 درج تاریخ تولید دستگاه در فاکتور ،جهت کلیه دستگاههای تصویربرداری و رادیوتراپی ، الزامی می باشد.
2934
چهاردهم اسفند 1389 ساعت 21:59
پيرو خبر مورخ 18/11/89 در خصوص ارسال CD قيمت وسايل پزشكي مشمول ثبت(ارتوپدي،چشمي و قلبي) تا تاريخ 25/11/89 و با توجه به اظهار برخي از شركتها مبني بر عدم دريافت فايل پيوست نامه مورخ 10/11/89 اين اداره كل بدين وسيله مهلت ارسال CD قيمت تا تاريخ 10/12/89 تمديد مي گردد. لازم به ذكر است كه مهلت فوق قابل تمديد نخواهد بود. ضمناً قيمتهاي ارزي مي بايست بر اساس مجوزهاي اخذ شده از اداره كل (پروفرما يا اينويس ممهور به مهر اداره كل و داراي شماره و تاريخ دبيرخانه قبل از تاريخ 10/11/89) بوده وقيمت هاي ريالي نيز بر اساس فروش نقدي و طبق فاكتورهاي فروش شركت باشند.
2796
هفتم اسفند 1389 ساعت 21:59
نظر به اینکه در نسخه جدید سیستم کدگذاری UMDNS ، کد 16242 با توضیح Prostheses, ligament حذف و دو کد 17782 با توضیح synthetic ligament Anchors و 23851 با توضیح ligament/ Tendon Implants جایگزین آن گردیده است، لذا مقتضی است، کلیه شرکتهایی که کالاهای مشمول این کد را دارا می باشند ضمن مراجعه به بانک اطلاعاتی کالاهای ثبت شده و رؤیت کد ثبت 12 رقمی اصلاح شده، نسبت به اصلاح برچسب کد 12 رقمی روی بسته بندی کالای خود اقدام نمایند.
2776
سی ام بهمن 1389 ساعت 21:59
به اطلاع مي رساند محصول Cinnaclone II-Anti B به سري ساخت 8872192 و كيت گروه خوني به سري ساخت 8807030، از طرف شركت توليد كننده (سيناژن) فراخوان شده است. لذا تقاضا مي شود از مصرف اين محصول خودداري نموده و آن را به شركت مربوطه مرجوع نماييد.
3006
نوزدهم دی 1389 ساعت 11:01
با توجه به مشكلات ايجاد شده در مكاتبات اين اداره كل با شركتهاي تجهيزات پزشكي به جهت عدم ثبت تغييرات مربوط به فرم الف (شناسنامه شركت) مقتضي است در اسرع وقت نسبت به اصلاح تغييرات شناسنامه شركت به همراه اسكن مدرك مربوطه اقدام شود.
2796
هجدهم آبان 1389 ساعت 22:00
در صورت تمايل به كمك رساني به مراكز درماني بيماران خاص توجه شما به نامه 18521/ب مورخ 1/6/89 بنياد امور بيماريهاي خاص جلب مي گردد.
6176
يازدهم مهر 1389 ساعت 22:00
به اطلاع مي رساند اين اداره كل در نظر دارد به منظور تعيين هزينه ابزارهاي جايگذاري ايمپلنت هاي ارتوپدي جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان دانشگاه ها ، شركت ها و سازمان هاي بيمه گر برگزار نمايد. ضمنا مقرر گرديده است انجمن مهندسي پزشكي و انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي نمايندگاني از شركت هاي وارد كننده و توليد كننده اين اقلام را جهت شركت در جلسات به اين اداره كل معرفي نمايند. لذا از شركت هاي متقاضي واجد شرايط دعوت مي گردد در اين خصوص با انجمن هاي فوق هماهنگي نمايند.
3225
دوم مرداد 1389 ساعت 22:00
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت، واحدهای تازه تأسیس تولیدی داخل شهرک های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران مشمول معافیت مالیاتی شد. باتصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. این مصوبه از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است.
9077
بيست و هفتم مرداد 1388 ساعت 00:00
دریافت متن خبر
3170
هفتم مرداد 1388 ساعت 11:01
100101102103104105ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,363,992
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386