فایل

عنوان دسته نوع سند شماره سند نگارش توضيحات دريافت
وزارت
گروه صادرات
آیین نامه صادرات آئین نامه ها آیین نامه
آیین نامه ها آئین نامه ها آیین نامه
فرم شناسنامه صادرات
آیین نامه صادرات
آیین نامه صادرات تجهیزات آئین نامه ها آیین نامه
آیین نامه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی آئین نامه ها آیین نامه
ضوابط ناظر فنی تولید کننده
ضوابط و شرایط تولید خوب
ضابطه تولید به روش OBL
دستورالعمل تهیه ماسک سه لایه
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
ضابطه حمایت از تولید T1, T2,T3
نحوه خرید تجهیزات پزشکی تولید داخل
درخواست صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی
اظهارنامه تطابق دستورالعمل ها اداره نظارت
فرم اظهار نامه تطابق دستورالعمل ها اداره نظارت
فهرست اولویت های تولید دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
آیین نامه نگهداشت تجهیزات آئین نامه ها آیین نامه
تامین برق ایمن درموسسات پزشکی
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات
دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات
دامنه فعالیت شرکت ها
فرم درخواست ویرایش اطالاعات پس از تائید نهایی
اسامی شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی
اسامی شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی
فرم شناسنامه شرکت های صادر کننده
آیین نامه واردات تجهیزات آئین نامه ها آیین نامه
مصوبه مدیریت پسماند
ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
ضوابط ناظر فنی واردکننده دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی دستورالعمل اداره کارشناسی دستورالعمل
ضوابط برپسب گذاری وسایل پزشکی تشخیصی
دستورالعمل امجای کاشتنی های ارتوپدی IN-WI
دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه کلیه دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل
فرم اظهارنامه تطابق
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
فرم فهرست لیست پایه
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات
ضابطه حمایت از تولید T1,T2,T3
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای
چک لیست ممیزی تولید کنندگان وسایل پزشکی
نحوه پیگیری مشاهده وضعیت پرونده
راهنمای ثبت و اخذ محور ورود و ترخیص
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات آیین نامه
فرم درخواست ویرایش اطلاعات پی از تائید نهایی
فرم درخواست برای کیفی وسیله پزشکی
فرم درخواست اطلاعا اطلاعات ثبت شده
دستورالعمل الزامات پیوستی ثبت تجهیزات و ملزومات
تفاهم نامه با سازمان انرژی اتمی آیین نامه
آئین نامه آئین نامه ها آیین نامه
آئین نامه آئین نامه ها آیین نامه
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
فرم درخواست صدور موافقت اولیه جهت متقاضی فعالیت در زمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
نگارش 3ضوابط الزامات و نكات عمومي پيش فاكتور و فاكتور تجهيزات پزشكی
الزامات فني دستگاه یونیت،چراغ و صندلی دندانپزشکی
ضوابط فعاليت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای مميزي تولید تجهیزات پزشکی
آئين نامه دبيرخانه ارزيابي فناوري سلامت درمورد تجهيزات پزشکي آئین نامه ها آیین نامه
آيين نامه اجرايي نحوه تدوين استاندارد تجهيزات پزشكي آئین نامه ها آیین نامه
ضابطه نصب وراه اندازی، جایگزینی (اسقاط)
دستورالعمل اجرایی دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
فرم اظهارنامه تطابق
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
دستورالعمل الزامات اساسی (اصول ایمنی وعملکرد )وسایل پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل
نگارش 3ضوابط الزامات و نكات عمومي پيش فاكتور و فاكتور تجهيزات پزشكی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
الزامات فني دستگاه یونیت،چراغ و صندلی دندانپزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
ضوابط فعاليت شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط تایید صلاحیت سازمانهای مميزي تولید تجهیزات پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
آئين نامه دبيرخانه ارزيابي فناوري سلامت درمورد تجهيزات پزشکي دستورالعمل ها اداره کمیته فنی
آيين نامه اجرايي نحوه تدوين استاندارد تجهيزات پزشكي آئین نامه ها آیین نامه
ضابطه نصب وراه اندازی، جایگزینی (اسقاط)وجابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل اجرایی دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی دستورالعمل ها اداره مهندسی
آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی آئین نامه ها آیین نامه
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی 1
شرکت های تایید صلاحیت شده
امتیاز خدمات پس از فروش
امتیاز خدمات پس از فروش شرکتها
شرکت های ثالث تایید صلاحیت شده
شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه کنترل کیفی
Declaration of conformity آیین نامه
ضمائم ضابطه خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي
فراخوان ثبت نام رتبه بندي شركت هاي تجهيزات پزشكي
فرم ترخیص موقت از گمرگ دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
فرم تعهد توزیع کالا با ارز مرجع
فرم تعهد عدم اشتغال ناظر فني در ساير ادارت و شركتها
فرم تعهدنامه کنترل کيفي
فرم ثبت وسيله آزمايشگاهي تشخيص پزشكي (IVD) و نامه درخواست
فرم حمايت از شركتهاي توليدي تجهيزات پزشكي كه محصولات توليدي خود را به بازارهاي خارجي صادر مي نمايند
فرم درخواست اصلاح نام كمپاني
فرم درخواست افزودن نام كمپاني
فرم درخواست بررسی کیفیت کالای پزشکی وارداتی
فرم درخواست ترخيص با حداقل اسناد
فرم درخواست صدور المثني
فرم درخواست كالا با ارز مرجع
فرم کارشناسی قیمت
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در تجهیزات پزشکی
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشکی
فرم مجوز ترخيص وسيله پزشكي فاقد ارزش تجاري(پته)
فرمهاي مربوط به جمع آوري طلب شركتها از دانشگاههاي علوم پزشكي
مدارك لازم جهت قيمت گذاري كالاهاي وارداتي با ارز مرجع
جمع آوری فراخوان 1395/9/24
فرایند ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی- فایل pdf فرایند فرآيند و روال
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
فرم تعهدنامه کمپانی(فارسی)
فرم تعهدنامه کمپانی(لاتین)
دستورالعمل اجرايي رتبه بندی شرکتها
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان 1
دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی
ضوابط خدمات پس از فروش شرکتها دستورالعمل ها اداره مهندسی
کلیه بخشنامه ها
بخشنامه
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت در تجهیزات پزشکی
ضوابط فعاليت شرکتهای ثالث
ضوابط گزارش حوادث ناگوار
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
ضوابط مسئول فني توليدكننده
ضوابط مسئول فني وارد كننده
فرآیند تایید توزیع کنندگان واصناف
فرآیند تایید مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و اصناف و بیمارستانها
فلوچارت افزایش دامنه فعالیت جهت متقاضیان
فلوچارت تمدید مجوز جهت متقاضیان کنترل کیفی
فلوچارت خدمات پس از فروش
فلوچارت رتبه بندی شرکتها
فلوچارت صدور شناسنامه دستگاههای سرمایه ای
فلوچارت صدور مجوز به شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
فلوچارت صدور مجوز فعالیت جهت متقاضیان کنترل کیفی
57-MA-FO-13 فرم درخواست صدور موافقت اولیه جهت متقاضی فعالیتدر زمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی فرم و چک لیست ها اداره مهندسی فرم و چک لیست
58-MA-F0-14 فرم طرح تفضیلی درزمینه کنترل کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی فرم و چک لیست ها اداره مهندسی فرم و چک لیست
ضما_م_ضابطه_خدمات_پس_از_فروش_شركت_هاي_تجهيزات_پزشكي دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها
دستورالعمل ها اداره مهندسی
فرم_تعهد_عدم_اشتغال_ناظر_فني_در_ساير_ادارت_و_شركتها فرم و چک لیست تولیدکنندگان
فرم و چک لیست واردکنندگان
فرم و چک لیست ها اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_تعهدنامه_کمپانی_فارسی فرم و چک لیست تولیدکنندگان
فرم و چک لیست واردکنندگان
فرم و چک لیست ها اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_تعهدنامه_کمپانی_ل فرم و چک لیست تولیدکنندگان
فرم و چک لیست واردکنندگان
فرم و چک لیست ها اداره مهندسی
فرم و چک لیست
فرم_درخواست_افزودن_نام_كمپاني فرم و چک لیست ها اداره مهندسی فرم و چک لیست
فرم_گزارش_حوادث_و_مشکلات_کیفی_در_تجهیزات_پزشکی فرم و چک لیست تولیدکنندگان
فرم و چک لیست واردکنندگان
فرم و چک لیست دانشگاه ها و مرکز درمانی
فرم و چک لیست ها اداره مهندسی
فرم و چک لیست
دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل
چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90 دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98 دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42 دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3 دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم فهرست لیست پایه
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
فرم اظهارنامه تطابق دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه کلیه دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
دستورالعمل
دستورالعمل امحای کاشتنیهای ارتوپدی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
ضوابط برچسب گذاري وسايل پزشكي دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
ضوابط طبقه بندی وسايل پزشكی(IVD) دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره تولید
ضوابط طبقه بندي وسايل پزشكی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
ضوابط مسئول فنی وارد كننده دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط وسايل پزشكي بازسازي شده دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
مصوبه مدیریت پسماند
ضابطه توليد به روش OBL
ضوابط شرايط توليد خوب(GMP)-ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات وملزومات پزشکی(کلاس خطر Aو B) دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره تفویض
ضوابط مسئول فنی توليدكننده دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
تعرفه خدمات پس از فروش آنژیوگرافی
تعرفه خدمات پس از فروش همودیالیز دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
تعرفه خدمات پس از فروش سی تی اسکن
دستورالعمل اجرايي رتبه بندي شركتهای تجهیزات پزشکی
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل تأمين برق ايمن در مؤسسات پزشكي دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی دستورالعمل های توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
دستورالعمل دریافت شکایت آیین نامه
دستورالعمل قیمت گذاری
دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره نظارت
ضوابط ورود کالای نمونه و تجهيزات پزشکی همراه مسافر دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخواني وسايل پزشكي دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضوابط استفاده از ظرفيت خالی ساير واحدهاي توليدی جهت اخذ پروانه ساخت وسيله پزشكی
ضوابط چگونگي تهيه و استفاده از مواد اوليه، قطعات و محصول ساخته شده جهت توليد تجهيزات پزشكي دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
ضوابط تاييد صلاحيت سازمانهاي مشاور و مميز توليد تجهيزات پزشكي دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل های توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
دستورالعمل_امحای_کاشتنیهای_ارتوپدی دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های صادرکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل های توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره نظارت
فرم بانک اطلاعات جامع شرکتهای صادر کننده دستورالعمل های صادرکنندگان
دستورالعمل ها اداره صادرات
تعرفه خدمات پس از فروش
ميزان افزايش تعرفه های خدمات پس از فروش
شرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CB دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
فرم آموزشی
فرآیند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مصوب کمیته فنی مورخ 25/08/95 و 30/09/95 به شماره مستندسازی ایزو GD-PR-13 فرایند فرآيند و روال
نحوه استعلام اصالت فرآورده ها در تبلیغات کلیه ذینفعان با چکیده اطلاعات جهت استفاده محتوا و تصاویر در اطلاع رسانی ها و تبلیغات دستورالعمل ها اداره نظارت
فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی
فرایند ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی -فایل عکس
فرم درخواست ویرایش اطلاعات پس از تایید نهایی فرم و چک لیست ها اداره IT فرم و چک لیست
فهرست رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی شرکتهای تولیدی و وارداتی دستورالعمل ها اداره مهندسی
جهت دانلود آخرین کدهای UMDNS لینک روبرو را کلیک کنید. فرم و چک لیست
الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
روال کلی واردات فرایند فرآيند و روال
روال عضویت شرکتها و معرفی مسئول فنی در سامانه TTAC فرایند فرآيند و روال
روال احراز صلاحیت مسئول فنی فرایند فرآيند و روال
روال ثبت نمایندگی(کمپانی خارجی) و کالاهای مشمول نمایندگی فرایند فرآيند و روال
روال ثبت منبع- (ثبت خطوط تولید) فرایند فرآيند و روال
روال ثبت مشخصات اولیه وسیله پزشکی توسط شرکتها فرایند فرآيند و روال
فرآیند بررسی اولیه کارشناسی ثبت کالا قبل از کمیته فنی فرایند فرآيند و روال
فرآیند کمیته فنی فرایند فرآيند و روال
فرآیند بررسی تخصصی وسیله پزشکی جهت صدور کد ثبت بعد از کمیته فنی فرایند
دستورالعمل های واردکنندگان
فرآيند و روال
روال ورود اقلام ثبت شده دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
روال ترخیص اقلام ثبت شده فرایند فرآيند و روال
خلاصه روال ها و فرآیندهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی فرایند فرآيند و روال
فرآیند و مراحل صدور مجوز صادرات فرایند فرآيند و روال
فیلم راهنمای ثبت درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه www.ttac.ir دستورالعمل ها اداره مهندسی

لینک دانلود فایل ویدئو

فیلم راهنمای ثبت درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه www.ttac.ir دستورالعمل ها اداره مهندسی

لینک دانلود فایل ویدئو

فرآیند و مراحل صدور مجوز صاردات تجهیزات و ملزومات پزشکی فرایند فرآيند و روال
بارگذاری خلاصه روال ها و فرآیندهای اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور اطلاع رسانی فرایند فرآيند و روال
ایجاد امکان درج تیکت (یادداشت الکترونیکی) به منظور پاسخگویی الکترونیکیدر جهت شفاف سازی
دهم اردیبهشت 1396 ، آخرین مهلت تحویل مدارک برای رفع نقص پرونده های ثبت سال 1395
ساعات مراجعه به ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی پیرو راه اندازی امکان ثبت درخواست الکترونیکی(تیکت)
راهنمای ثبت پیش فاکتور و دریافت مجوز ورود تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران با کد IRC
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با کد 14 رقمی مجوز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نحوه ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران با کد 14 رقمی و نحوه ویرایش
راهنمای ثبت پیش فاکتور تجهیزات پزشکی جهت ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران با کد 14 رقمی و نحوه ویرایش
دستورالعمل الزامات ومشخصات فنی صافی همودیالیز
دستورالعمل الزامات ومشخصات فنی صافی همودیالیز
نحوه درج تیکت (یادداشت الکترونیکی) به منظور پاسخگویی الکترونیکی
دستورالعمل تولید تجهیزات وملزومات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل تولید تجهیزات وملزومات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی به شماره مدرکMA-WI-21
راهنمای ثبت پیش فاکتور و دریافت مجوز ورود تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران با کد IRC
دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات وملزومات پزشکی (برون سپاری فرآیند های تولید) دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات وملزومات پزشکی (برون سپاری فرآیند های تولید) دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات وملزومات پزشکی
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی
دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره مهندسی
ابلاغ دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی به شماره مدرک MA-WI-21
ابلاغ دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی به شماره مدرکMA-WI-18
ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله به شماره مدرک MA-WI-17
ابلاغ دستورالعمل کاربری و نگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی به شماره مدرک MA-WI-19
ابلاغ دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی
ابلاغ دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات وملزومات پزشکی به شماره مدرک MA-WI-22
فرم درخواست افزودن کد تعرفه HS در سامانه TTAC دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
فرم درخواست ثبت کد HS دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی (CER) و دستورالعمل ممیزی(Audit) ارزیابی بالینی و روال و طرح پیشنهادی ارزیابی بالینی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه
فرم درخواست بروزرسانی تاریخ اعتبار کد IRC آیین نامه
راهنمای پیامهای مربوط به پروفرم و وضعیت کدهای IRC در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه TTAC
روش abc
نامه 100-92 دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل ها اداره نظارت
نحوه دانلود کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل های توزیع کنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل ها اداره نظارت
فرم درخواست تمدید مجوز ورودهای قبلی IMED (محدوده زمانی 1395/01/01 لغایت 1396/02/20) کلیه فرم و چک لیست ها
لیست محدوده مراجعات شرکتهای تولیدکننده به دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران
لیست محدوده مراجعات شرکتهای تولیدکننده به دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران
ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
Assessing regulatory performance of medical devices in Iran from the perspective of WHO
Medical Eq Reg final-revised
Adverse-Event-Report
After-Sales-Services-Regulations
Compliance-Statement
Detailed-Plan-Form-of-Applicant
Directive-of-Issuance-of-Initial-Approval-1
Directive-of-Issuance-of-Initial-Approval-2
Implementation-Directive-of-Ranking
Third-Party-After-Sales-Services-Regulations
لیست واحدهای مجاز تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت ایران دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های صادرکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
لیست اقلام مشمول سطح بندی
لیست اقلام تولید داخل- T1
برنامه عملیاتی سازمان دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
پیشنهاد مشترک هیات امناء معاونتها
راهنمای بررسی صحت کد GTIN فرایند فرآيند و روال
دستوالعمل کاربری دستگاه آندوسکوپی دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل انبارش دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل های توزیع کنندگان
دستورالعمل ها اداره نظارت
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل کاربری اتوکلاو بیمارستانی دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
دستورالعمل کاربری اکسیژن ساز بیمارستانی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری الکتروسرجری دستورالعمل
دستورالعمل کاربری امحا زباله دستورالعمل
دستورالعمل کاربری دستگاه لیزر دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ماشین بیهوشی دستورالعمل
دستورالعمل کاربری ونتیلاتور دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
دستورالعمل
فایل اکسل ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی برای مجوز بهره برداری
فایل اکسل ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی برای مجوز بهره برداری
ارزیابی عملکرد دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره تفویض
تعرفه خدمات پس از فروش دستورالعمل ها اداره مهندسی
راهنمای رویت خطای "فرآورده مردود می باشد " در قسمت پروفروم کارتابل TTAC دستورالعمل ها اداره IT
فرم حذف کد اظهارنامه گمرکی فرم و چک لیست ها اداره کارشناسی فرم و چک لیست
فرم عدم اشتغال مسئول فنی فرم و چک لیست ها اداره مهندسی فرم و چک لیست
دستورالعمل ثبت وسیله پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل اداره کارشناسی
دستورالعمل ها اداره آزمایشگاه
دستورالعمل ها اداره دندانپزشکی
دستورالعمل ها اداره تولید
دستورالعمل
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی دستورالعمل ها اداره مهندسی
روال درخواست جلسه مشترک اداره کل با اتباع بیگانه توسط شرکت های متقاضی دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها اداره حراست
روال درخواست جلسه مشترک با اتباع بیگانه توسط شرکت های متقاضی فرایند
دستورالعمل ها اداره حراست
فرآيند و روال
فرم درخواست ابطال کد IRC / عودت پرونده ثبت فرم و چک لیست واردکنندگان
فرم و چک لیست ها اداره کارشناسی
فرم و چک لیست ها اداره آزمایشگاهی
فرم و چک لیست ها اداره دندانپزشکی
فرم و چک لیست
تعهد نامه مسئول فنی تولید دستورالعمل های تولیدکنندگان
فرم و چک لیست ها اداره تولید
فرم و چک لیست
سوالات همایش آموزشی سامانه ثبت جدید
Contractual production instruction of medical devices supplies( final corrected version)
تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل های دانشگاه ها و مراکز درمانی
دستورالعمل ها اداره مهندسی
نمایشگاه بین المللی اِکفا 27 لغایت 30 آذرماه 1396
نمایشگاه بین المللی علوم پزشکی شرق و سلامت، 7 آذر 1396
چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، 19 آذر 1396
نصب و راه اندازی سی تی اسکن جدید شهرستان جوانرود استان کرمانشاه
بازدید از تجهیزات بیمارستان صحرایی شهرستان زلزله زده ثلاث
آغاز دپو دارو و تجهیزات پزشکی برای زلزله زدگان
ارسال30 هزار قلم سرنگ به مناطق زلزله زده کرمانشاه توسط تجهیزات پزشکی همدان
آزمون ویژه اصناف و توزیع کنندگان سطح 2 تجهیزات و ملزومات پزشکی-اداره تجهیزات پزشکی استان قم
کسب رتبه اول کشوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی در همایش مدیران تجهیزات پزشکی در مهرماه96
دوره آموزشی تجهیزات مصرفی قلبی و عروقی- اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ایران
فرآیند و گام های ثبت وسیله پزشکی وارداتی - سامانه ثبت جدید فرایند فرآيند و روال
دانشگاه گیلان برگزار نمود: كارگاه آموزشی" اصول كاركرد دستگاه های اتوكلاو و امحاء زباله بيمارستانی"
چهارمین همایش بین المللی تجهیزات و فناوری های بیمارستانی- از سیاستگذاری و مدیریت تا نگهداشت و اسقاط- 1 بهمن 1396- ثبت نام تا 10 دی 1396
اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی-27 آذر
همایش هم اندیشی با تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی-5 دی 1396
فراخوان دعوت و مشارکت در جلسه هم اندیشی با شرکت های تجهیزات پزشکی -14 آذر 1396
فراخوان مشارکت و همکاری آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی در حوزه وسایل پزشکی- 18 آذر
همایش هم اندیشی فعالان حوزه صنعت و تجارت دندانپزشکی کشور - 30 آبان
فراخوان برای شرکتهای دانش بنیان به منظور بررسی چالش های تولید- 7 آذر
Instruction for the removal of orthopedic implants
Three-layer Mask Definition Guide
NB Rating according to 9879 EC
NB Rating according to 9342 EEC
Mandatory standards and technical requirements for the registration of medical devices
List of harmonized standards for medical equipment and supplies
Executive instruction on the Formulation of Medical Devices Standard
Production protection code (By grouping domestically manufactured device T1, T2, T3)
The process of implementing the executive instruction of Made in Iran کنترل کیفی
Declaration of Conformity آیین نامه
Procedure for soliciting a joint meeting with foreign nationals by the applicant companies
دستورالعمل شاخص شمولیت تعریف وسیله پزشکی دستورالعمل های تولیدکنندگان
دستورالعمل های واردکنندگان
دستورالعمل ها
دستورالعمل
مصوبات عمومی کمیته فنی مهر 1394 لغایت آبان 1396 دستورالعمل ها دستورالعمل
مصوبات عمومی کمیته فنی تجهیزات پزشکی 1396/10/20 دستورالعمل 2135 01
فرم گزارش ممیزی فرم و چک لیست
چک لیست ارزیابی فرم و چک لیست
تفاهم نامه فرم و چک لیست
تفاهم نامه آیین نامه 253 1 AAA
تفاهم نامه آیین نامه 2510 1
تفاهم نامه آیین نامه 2831 1
تست 60 آئین نامه ها آیین نامه 10 1
تفاهم نامه تست آیین نامه 2632 1 تتاتا
فرم درخواست بروزرسانی تاریخ اعتبار کد IRC فرم و چک لیست تولیدکنندگان فرم و چک لیست
الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دستورالعمل
روال صدور پروانه ساخت فرآيند و روال
تفاهم نامه آزمایشگاه دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه دستورالعمل
چك ليست ارزیابی آزمايشگاههاي همكار و مجازکنترل تجهیزات و ملزومات پزشکی فرم و چک لیست ها اداره تحقیق و توسعه فرم و چک لیست
دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون دستورالعمل ها اداره تحقیق و توسعه دستورالعمل
فرم درخواست نام کاربری و کلمه عبور فرم و چک لیست