شنبه 7 خرداد 1401
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گزارش داد :

اقدامات انجام شده از سوی اداره کل تجیزات پزشکی در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی برای تولید داخل

تاريخ:بيست و هفتم آذر 1397 ساعت 21:47   |   کد : 3647   |   مشاهده: 17487
گزارش شرح اقدامات انجام شده از سوی اداره کل تجیزات پزشکی وزارت بهداشت در جهت رفع موانع تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی منتشر شد.
اقدامات انجام شده از سوی اداره کل تجیزات پزشکی در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی برای تولید داخل
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس مریم جهانی کیا کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: در جهت رفع موانع تولیدکنندگان ملزومات مصرفی تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی، در چند ماه اخیر پیگیری های متعدد از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در جهت رفع موانع صورت گرفته است.

گزارش خلاصه ای از اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

1. نامه وزیر بهداشت به وزیر نفت مورخ 1397/04/10 که طی آن موضوعاتی که منجر به اختلال در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان می شود، شرح گردید. در این مکاتبه عدم امکان عقد قرارداد مستقیم بین پتروشیمی و تولیدکنندگان، افزایش غیرقابل توجیه قیمت خرید نسبت به سال گذشته و عدم امکان احراز کیفیت مواد اولیه از مهم ترین موانع ذکر گردید.

2. جلسه مشترک تولید کنندگان ملزومات مصرفی پزشکی با نمایندگان محترم شرکت صنایع ملی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی بندر امام و انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی مورخ 1397/04/24 با حضور دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی و مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی که در این نشست تولیدکنندگان به شرح موضوعات و موانع خود در تامین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی پرداختند و مقرر گردید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای اسامی شرکت های مورد تایید خود را که دارای پروانه ساخت وزارت متبوع و هم چنین پروانه بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند، به همراه مقادیر مواد اولیه مورد نیاز آن ها به شرکت صنایع ملی پتروشیمی اعلام نماید.

3. اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص ارسال اطلاعات مواد اولیه پایه پلیمری مورد نیاز از سوی شرکت های تولید کننده مورخ 1397/05/25 اعلام فراخوان کرد.

4. لیست تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، مقادیر مواد اولیه مورد نیاز ایشان برای یک سال آتی، لیست تامین کنندگان و قیمت فعلی خرید مواد اولیه مذکور به همراه پروانه بهره برداری شرکت های موصوف در قالب لوح فشرده به شرکت صنایع ملی پتروشیمی مورخ 1397/05/13 ارسال گردید.

5. جلسه مشترک در محل دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 1397/05/28 برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی لیست ارسالی مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها ، تسهیل در ادامه فرآیند تخصیص مواد اولیه از سمت اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی وزارت متبوع درخواست شد.

6. میزان ماده اولیه پلی اتیلن مورد نیاز شرکت های تولید کننده بر اساس اطلاعات سامانه بهین یاب با همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی بررسی گردید. در این بررسی مواد اولیه مورد نیاز شرکت های موصوف که کاربرد محصول غیر پزشکی داشتند، حذف گردید و مراتب طی نامه ای مورخ 1397/07/08 جهت تخصیص ماده اولیه پلی اتیلن برای مصرف 2 ماه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام گردید.

7. میزان ماده اولیه پلی اتیلن، پلی پروپیلن، روغن DOP و پودر PVC مورد نیاز شرکت های تولید کننده بر اساس اطلاعات سامانه بهین یاب با همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی بررسی شد. باتوجه به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اینکه حمل بار زیر 22 تن میسر نمی باشد، سهمیه درخواستی برای هر 4 ماده موصوف بر اساس مضربی از 22 تن بررسی، بازنگری و مراتب طی نامه ای مورخ 1397/07/11 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام گردید.

8. نامه ای به ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 1397/07/30 ارسال گردید و طی آن مساعدت در تامین مواد اولیه پایه پلیمری مورد نیاز تولید کنندگان ملزومات مصرفی پزشکی به صورت قرارداد مستقیم مطابق 2 نامه بند 6 و 7 درخواست گردید.

9. شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 97/05/060 مراتب موافقت خود را برای تامین مواد اولیه برخی از شرکت های تولیدکننده ملزومات مصرفی پزشکی شامل تخصیص ماده اولیه پلی اتیلن ( گرید 52518، 0035 و 0075 ) به شرکت های پتروشیمی بندر امام و جم و پلی اتیلن ترفتالات ( گرید BG781 ) به شرکت تجارت صنعت خلیج فارس به صورت عرضه اختصاصی با قیمت روز کشف شده در بورس کالا اعلام کرد.

10. نامه ای به ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 1397/08/07 در خصوص بررسی مجدد لیست شرکت های معرفی شده وزارت متبوع که به شرکت های پتروشیمی ذیربط معرفی نگردیده اند، ارسال گردید.

11. جلسه ای مشترک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور مهندس مرضیه طهماسبی ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی مورخ 1397/08/12 برگزار گردید. در این نشست که دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی و مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی نیز حضور داشتند، ضمن شرح دقیق موضوعات و مشکلات تولیدکنندگان ملزومات مصرفی پزشکی، به اهمیت تامین مواد موصوف با قیمت مناسب به صورت قرارداد مستقیم تاکید شد و مقرر گردید آماری مبنی بر میزان تولید 2 سال اخیر شرکت های تولید کننده به همراه محصول نهایی جهت بررسی موضوع در هفتمین کمیته تخصصی پتروشیمی برای شرکت های جامانده از لیست معرفی شده، ارسال گردد. مهندس طهماسبی عنوان کرد چنانچه تجهیزات پزشکی جز اقلام استراتژیک کشور محسوب گردند، عقد قرارداد مستقیم خارج از بورس کالا جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولید کننده امکان پذیر می باشد.

12. نامه ای به ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 1397/08/14 در خصوص میزان خرید مواد اولیه پلی اتیلن، پلی پروپیلن و رزین PVC در دو سال گذشته به همراه آمار تولید محصولات مرتبط با مواد موصوف ارسال گردید.

13. شرکت صنایع ملی پتروشیمی رای هفتمین کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 1397/08/2 را اعلام کرد که مطابق با رای آن کمیته متاسفانه با ماهیت استراتژیک بودن تجهیزات و ملزومات پزشکی موافقت نگردید.

14. اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت جهت بررسی مجدد موضوع در کمیته تخصصی بعدی پتروشیمی درخواست مجدد خود را اعلام کرد.

15. شرکت ملی صنایع پتروشیمی رای هشتمین کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 1397/08/30 را اعلام کرد. مطابق با رای آن کمیته تامین نیاز شرکت های معرفی شده وزارت بهداشت که فاقد کد بهین یابی هستند، مشروط به اینکه دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، به صورت موقت مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید پس از تایید لیست مورد نظر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست های موصوف به صورت تخصیص کد یکبار مصرف و یک بار خرید (تا پایان سال) موافقت گردد.

16. جلسه ای مشترک با مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت مورخ 1397/09/05 برگزار شد. در این نشست روند پیگیری تامین مواد اولیه پایه پلیمری و مشکلات تولید کنندگان ملزومات پزشکی شرح گردید. نظر به اهمیت موضوع، جلوگیری از اتلاف زمان و با توجه به سیاست های حمایت از تولید داخل، پیشنهاد موافقت با درخواست های لیست اعلامی قبلی وزارت متبوع و برای شرکت هایی که اطلاعات سامانه بهین یاب آن ها تکمیل نمی باشد، برای کوتاه مدت (4 ماه – تا پایان سال) و به شرط بازرسی و نظارت های بعدی بر روند عرضه و مصرف مواد مطرح و درخواست گردید دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز مراتب موافقت خود را با لیست مورد تایید وزارت بهداشت به شرکت صنایع ملی پتروشیمی اعلام نماید.

17. نامه ای به مدیرکل برق و الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت مورخ 1397/09/10 ارسال و طی آن موضوع بند 16 درخواست گردید.

18. جلسه ای مشترک از طرف اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی با نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های تولید کننده در خصوص نحوه تجمیع و توزیع مواد اولیه مورخ 1397/09/07 برگزار گردید.

19. نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاون اول محترم رئیس جمهور مورخ 1397/09/27 که طی آن پیشنهاد گردید تجهیزات و ملزومات جز اقلام استراتژیک محسوب گردیده و عقد قرارداد مستقیم بین تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و تامین کنندگان مواد اولیه ( علی الخصوص مواد اولیه پایه پلیمری پتروشیمی ) امکان پذیر گردد.

مهندس جهانی کیا در ادامه بیان کرد : در حال حاضر 2 برنامه کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر می باشد. برنامه کوتاه مدت رفع مشکل فعلی تولید کنندگان و اخذ موافقت با لیست اعلام شده وزارت بهداشت می باشد و اداره کل تجهیزات پزشکی مصرانه در تلاش است تا در برنامه بلند مدت و برای سال 1398 ضمن تسهیل در پروسه تامین مواد اولیه پایه پلیمری مورد نیاز شرکت های تولید کننده، نسبت به ایجاد سیستم یکپارچه، مدون و شفاف اقدام نماید.

وی افزود : موضوع بسیار مهم دیگر توجه به گرید پزشکی(Medical grade) مواد موصوف می باشدکه در این خصوص اقداماتی به موازات در حال پیگیری بوده و مکاتباتی نیز با برخی از شرکت های پتروشیمی جهت در اختیار قرار دادن اسناد مرتبط صورت پذیرفته است. لذا لیست فعلی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بر اساس مدل و کد های پلیمرهایی است که در طی چند سال گذشته توسط شرکت های پتروشیمی داخلی تامین شده و در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است. ولیکن پیرو موضوعات مطرح شده در نامه وزیر بهداشت (ذکر شده در بند 1)، نظارت دقیق بر کیفیت مواد موصوف از اقدامات جدی، موثر و آتی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی خواهد بود.

مهندس جهانی کیا در پایان خاطر نشان ساخت : لازم است تا کلیه شرکت های تولید کننده ملزومات مصرفی پزشکی که متقاضی دریافت مواد اولیه پایه پلیمری از پتروشیمی هستند، نسبت به ثبت نام در سامانه بهین یاب و درج دقیق اطلاعات اقدام نموده و نسبت به تایید سابقه معتبر بهین یابی اطمینان حاصل نمایند. شایان ذکر است درج آمار تولید در سامانه مذکور در هر ماه الزامی می باشد.

ضمائم:
مطالب مرتبط:
درخواست رفع مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه پتروشیمی
فروش مستقیم و خارج از بورس محصولات پتروشیمی به منظور تولید ملزومات پزشکی
برچسب ها : 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/ENNews//3647
Share
آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  3,089,145
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386

پیوندها