اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 3 خرداد 1401

فراخوان کنسول گازهای طبی مرحله دوم (E1-2)

تاريخ:هفتم دی 1393 ساعت 00:00   |   کد : 1722   |   مشاهده: 2239
بسمه تعالی فراخوان کنسول گازهای  طبی مرحله دوم (شماره (E1-2        پیرو فراخوان  E1درخصوص "کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)" این اداره کل از کلیه شرکت های تولید کننده داخلی که در مرحله اول فراخوان(شماره E1)مشارکت نموده انددعوت می نماید نسبت به اعلام قیمت مطابق مشخصات درخواستی وبه شرح مندرجات جداول ذیل (الف،ب،ج) تا تاریخ 15/10/1393 اقدام نمایند. 1-شرکتهای واجد شرایط: شرکت های سازنده داخلی که درمرحله اول فراخوان تجهیزات سرمایه ای شمارهE1  کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)مشارکت نموده اندومستندات درخواستی رادر موعد مقرر تحویل اداره کل تجهیزات پزشکی داده باشند.   2-موضوع فراخوان مرحله دوم(نهایی):  اعلام قیمت  (کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری) با توجه  به مشخصات وشرح جداول (الف،ب،ج) 3- جلسه توجیهی موضوع فراخوان: شرکت های مشارکت کننده درفراخوان می تواننددر روز سه شنبه9/10/93 .راس ساعت 14 درسالن جلسات اداره کل تجهیزات پزشکی حضور یابندوعلاوه بر طرح سوالات خود نسبت به روال انتخاب برنده فراخوان آگاهی یابند (از هر شرکت حداکثر 2نماینده میتواند درجلسه حضور داشته باشد). 4-توضیحات 1: 4-1- مهلت تسليم مستندات ومدارک درخواستی حداكثر تا روزدو شنبه 15/10/1393 ساعت 15 می باشد.            4- 2- تسليم مستندات ومدارک درخواستی در یک پاکت به همراه فایل الکترونیکی (CD)وبه صورت ( پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان کنسول گازهای  طبی مرحله دوم شماره E1-2"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. 4-2-کلیه مستندات، مدارک و جداول( الف وب وج ود) شامل(مشخصات اجزای کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری واعلام قیمت) پس از تکمیل می بایست تمام صفحات ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت ودر موعد مقرر تحویل گردد. 4-3- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت اداره کل تجهیزات پزشکی اطلاع رسانی میگردد. 4-4- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص ،مخدوش و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده به تفکیک و مطابق جداول زیر و يا اسنادی كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-توضیحات2: 5-1-نصب وراه اندازی رایگان می باشد ومراکزدرمانی می بایست لوله های اتصال گازهای طبی،کابل برق،کابل شبکه وکابل تلفن درمحل نصب کنسول آماده نمایند. درغیر اینصورت هزینه های شرکت که به منظور امکان نصب کنسولها صورت می پذیرد توسط مراکز درمانی پرداخت میگردد. 5-2-طول کنسولهای مورد نظر 120سانتی متر می باشد. اما شرکت ها می بایست مطابق درخواست ونیازمراکز درمانی اقدام به تولید وتحویل نمایند وبازای هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول مطابق قیمت اعلام شده از طرف شرکت در جدول (د) مبلغ محاسبه وپرداخت میگردد. 5-3-تمام هزینه های حمل ونقل، بیمه وسایرهزینه های احنمالی تا تحویل کنسولها ومتعلقات به مراکز درمانی سراسر کشور(به هر تعداد) بر عهده شرکت می باشد. 5-4- هزینه کارشناسان اعزامی شرکت از قبیل ایاب وذهاب ،هتلینک ودیگر موارد احتمالی برعهده شرکت می باشد.  6-توضیحات 3: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت درکیفیت وکمیت با اظهارات شرکت ویا عدم رعایت تعهدات شرکت من جمله رعایت قیمت نهایی و تحویل ونصب وراه اندازی به موقع کالاهای موضوع فراخوان در مراکز درمانی و ... اداره کل اقدام به حذف نام شرکت از فهرست اعلامی به مراکز درمانی می نماید و با شرکت مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 7-توضیحات 4: تعداد کنسول موضوع فراخوان جمعا به تعداد 10000 (ده هزار) عدد می باشد که شرکت یا شرکتهای منتخب به مدت سه ماه در فضای رقابتی اقدام به عرضه محصول خود به مراکز درمانی نموده و مراکز درمانی مخیر به انتخاب شرکت مورد نظر خود با توجه به شرایط فروشنده می باشند. بدیهی است مراکز درمانی صرفا مجاز به خرید کنسول از شرکت هایی می باشند که نام آنها در فهرست فروشندگان مجاز توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شده باشد. 7-نحوه انتخاب برنده/برندگان: 7-1-بررسی پیشنهادات بادر نظر گرفتن  قیمت وکیفیت محصولات مطابق اسنادواظهار ات شرکت در فراخوان مرحله اول(شمارهE1)و مرحله دوم (شماره (E1-2صورت می پذیردو بهترین پیشنهاد/پیشنهادات انتخاب میگردد. 7-2- این اداره کل در رد یا قبول هر یک ویاکل پیشنهادات در راستای صرفه وصلاح مراکز درمانی کشور مختار می باشد. *جداول مشخصات * الف- جدول مشخصات اجزای کنسول دیواری بالای تخت بیمار: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل کنسول مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس رویه کنسول آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی) 3 جنس ورق زیر کنسول آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی) 4 نوع آتلت به لحاظ استاندارد مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 5 نوع قفل آتلت ها(مکانیزم قفل کننده آداپتورفلومتر) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 جنس پین های قفل شونده آتلت ها(اگرقفل آتلت ها پینی باشد) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 تعدادسوپاپCHECK VALVEجهت جلوگیری از لیکیج آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 تعداد قفل آتلت ها جهت نگهداری آداپتورفلومتراکسیژن وساکشن دیواری مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 9 جنس مواد تزریقی بدنه آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 جنس واشر های مصرفی آتلت ها جهت آب بندی سلیکون 11 مارک کلید روشن خاموش کنسول لگراند ساخت داخل(یک عدد 2پل ویا دو عدد تک پل) 12 مارک پریز ارت دار کنسول و میزان آمپر(A) لگراند  ساخت داخل 16آمپر4عدد (هرطرف کنسول 2عدد) 13 مارک سوکت شبکه RG45کنسول لگراند ساخت داخل یک عدد 14 مارک سوکت تلفن RG11کنسول لگراند ساخت داخل یک عدد 15 امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول وجود (دارد/ندارد) الزاما امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول می بایست وجودداشته باشد. 16 نوع چراغ روشنایی محیط ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 17 نوع چراغ روشنایی مطالعه ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 18 نحوه دسترسی به داخل کنسول مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 19 تنوع رنگ رویه کنسول مطابق درخواست مراکزدرمانی 20 نوع پوشش رنگ رویه کنسول و بدنه رنگ پودری-الکترواستاتیک ومقاوم به مواد ضدعفونی کننده 21 ابعاد کنسول قابل ارائه طول 120سانتی متر 22 نوع و مارک بالاست چراغ روشنایی بالاست الکترونیکی 23 مارک ومدل آتلت اکسیژن یک عددآتلت اکسیژن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اول(E1 24 مارک ومدل  آتلت ساکشن (وکیوم) یک عدد آتلت ساکشن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1) 25 نوع رویه کنسول (بلحاظ یکپارچگی یا چند قسمتی) مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 26 تاییدیه های داخلی/بین المللی کنسول(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت) پروانه ساخت معتبر از اداره کل 27 جای تب سنج و نام بیمار (دارد/ندارد) الزاماجای تب سنج و نام بیمار می بایست وجودداشته باشد. 28 استاندارد طراحی آتلت ها مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 29 میزان تحمل فشارآتلت اکسیژن حداقل 6bar 30 استانداردرنگ مناسب آتلت ها با گازهای طبی مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 31 نحوه مقاوم سازی درمقابل ضربه مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 32 نحوه مقاوم سازی دربرابر مواد ضدعفونی کننده مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 33 ماندگاری نوشته های روی آتلت ها چگونه است؟ مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 34 میزان چرخش چپقی آتلت مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 39 استانداردهای اخذ شده جهت کنسول بالای تخت بیمار مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 40 مدت زمان گارانتی کلیه اجزای کنسول دیواری بالای  تخت بیماربدون قید وشرط 2سال ب- جدول مشخصات اجزای فلومتر اکسیژن: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل فلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس مخزن آب (مرطوب کننده)  پلی کربنات نشکن 3 حجم مخزن آب (مرطوب کننده) 125cc حداقل 4 محدوده امکان تنظیم شیر ( Lit/Min)  0-15 litr/min 5 نوع درجه بندی استوانه مدرج  فلومتر  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 فلومتراکسیژن ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 استانداردنوع آداپتورفلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 مدت زمان گارانتی بدون قید وشرط 2سال 9 تاییدیه های داخلی/بین المللی فلومتراکسیژن(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 جنس واشر آب بندی مخزن آب به فلومتر اکسیژن مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 11 استانداردهای اخذ شده فلومتراکسیژن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 ج- جدول مشخصات اجزای ساکشن دیواری: ردیف مشخصات توضیحات 1 مدل ساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 2 جنس مخزن ساکشن  پلی کربنات نشکن 3 حجم مخزن ساکشن  حداقل 1000cc 4 قابلیت اتوکلاو مخزن  قابل اتوکلاو باشد 5 جنس درب مخزن ساکشن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 6 سیستم قطع کن جریان مایعات  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 7 جنس واشر آب بندی درب مخزن ساکشن  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 8 استانداردنوع آداپتورساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 9 مارک ومدل فیلتر آنتی باکتریال  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 10 ساکشن ساخت ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 11 مارک ومدل گیج فشار منفی(گیج وکیوم)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 12 گیج فشار منفی(گیج وکیوم) ساخت کدام کشوراست؟  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 13 مدت زمان گارانتی ساکشن دیواری با تمام اجزای آن بدون قید وشرط  2سال 14 تاییدیه های داخلی/بین المللی ساکشن دیواری(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 15 استانداردهای اخذ شده ساکشن دیواری  مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1 د-جدول اعلام قیمت: ردیف نام محصول زمان گارانتی خدمات پس از فروش نصب ،راه اندازی وآموزش قیمت واحد محصول در مراکز درمانی سراسرکشور (به ریال) 1 کنسول وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (الف) 2سال 10سال رایگان 2 فلومتر اکسیژن وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ب) 2سال 10سال رایگان 3 ساکشن دیواری وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ج) 2سال 10سال رایگان 4 مجموع ردیف های 1و2و3 به حروف: 5 قیمت هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول نسبت به طول 120 سانتی متر به درخواست مراکزدرمانی می بایست طول کنسول اصلاح گرددونیازواقعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد. 6 قیمت هر عدد پریز درصورت افزایش ویا کاهش تعدادپریزها از4عدد به درخواست مراکزدرمانی می بایست تعداد پریزمورد نظر بر روی کنسول نصب ونیاز وافعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد.

بسمه تعالی

فراخوان کنسول گازهای  طبی

مرحله دوم (شماره (E1-2

       پیرو فراخوان  E1درخصوص "کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)" این اداره کل از کلیه شرکت های تولید کننده داخلی که در مرحله اول فراخوان(شماره E1)مشارکت نموده انددعوت می نماید نسبت به اعلام قیمت مطابق مشخصات درخواستی وبه شرح مندرجات جداول ذیل (الف،ب،ج) تا تاریخ 15/10/1393 اقدام نمایند.

 

1-شرکتهای واجد شرایط:

شرکت های سازنده داخلی که درمرحله اول فراخوان تجهیزات سرمایه ای شمارهE1  کنسول گازهای  طبی بالای تخت بیمار(بخش بستری)مشارکت نموده اندومستندات درخواستی رادر موعد مقرر تحویل اداره کل تجهیزات پزشکی داده باشند.  

 

2-موضوع فراخوان مرحله دوم(نهایی):

 اعلام قیمت  (کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری) با توجه  به مشخصات وشرح جداول (الف،ب،ج)

 

3- جلسه توجیهی موضوع فراخوان:

شرکت های مشارکت کننده درفراخوان می تواننددر روز سه شنبه9/10/93 .راس ساعت 14 درسالن جلسات اداره کل تجهیزات پزشکی حضور یابندوعلاوه بر طرح سوالات خود نسبت به روال انتخاب برنده فراخوان آگاهی یابند (از هر شرکت حداکثر 2نماینده میتواند درجلسه حضور داشته باشد).

 

4-توضیحات 1:

4-1- مهلت تسليم مستندات ومدارک درخواستی حداكثر تا روزدو شنبه 15/10/1393 ساعت 15 می باشد.

           4- 2- تسليم مستندات ومدارک درخواستی در یک پاکت به همراه فایل الکترونیکی (CD)وبه صورت ( پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان کنسول گازهای  طبی مرحله دوم شماره E1-2"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد.

4-2-کلیه مستندات، مدارک و جداول( الف وب وج ود) شامل(مشخصات اجزای کنسول بالای تخت بیمار،فلومتر اکسیژن وساکشن دیواری واعلام قیمت) پس از تکمیل می بایست تمام صفحات ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت ودر موعد مقرر تحویل گردد.

4-3- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت اداره کل تجهیزات پزشکی اطلاع رسانی میگردد.

4-4- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص ،مخدوش و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده به تفکیک و مطابق جداول زیر و يا اسنادی كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

5-توضیحات2:

5-1-نصب وراه اندازی رایگان می باشد ومراکزدرمانی می بایست لوله های اتصال گازهای طبی،کابل برق،کابل شبکه وکابل تلفن درمحل نصب کنسول آماده نمایند. درغیر اینصورت هزینه های شرکت که به منظور امکان نصب کنسولها صورت می پذیرد توسط مراکز درمانی پرداخت میگردد.

5-2-طول کنسولهای مورد نظر 120سانتی متر می باشد. اما شرکت ها می بایست مطابق درخواست ونیازمراکز درمانی اقدام به تولید وتحویل نمایند وبازای هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول مطابق قیمت اعلام شده از طرف شرکت در جدول (د) مبلغ محاسبه وپرداخت میگردد.

5-3-تمام هزینه های حمل ونقل، بیمه وسایرهزینه های احنمالی تا تحویل کنسولها ومتعلقات به مراکز درمانی سراسر کشور(به هر تعداد) بر عهده شرکت می باشد.

5-4- هزینه کارشناسان اعزامی شرکت از قبیل ایاب وذهاب ،هتلینک ودیگر موارد احتمالی برعهده شرکت می باشد. 

 

6-توضیحات 3:

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت درکیفیت وکمیت با اظهارات شرکت ویا عدم رعایت تعهدات شرکت من جمله رعایت قیمت نهایی و تحویل ونصب وراه اندازی به موقع کالاهای موضوع فراخوان در مراکز درمانی و ... اداره کل اقدام به حذف نام شرکت از فهرست اعلامی به مراکز درمانی می نماید و با شرکت مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

 

7-توضیحات 4:

تعداد کنسول موضوع فراخوان جمعا به تعداد 10000 (ده هزار) عدد می باشد که شرکت یا شرکتهای منتخب به مدت سه ماه در فضای رقابتی اقدام به عرضه محصول خود به مراکز درمانی نموده و مراکز درمانی مخیر به انتخاب شرکت مورد نظر خود با توجه به شرایط فروشنده می باشند. بدیهی است مراکز درمانی صرفا مجاز به خرید کنسول از شرکت هایی می باشند که نام آنها در فهرست فروشندگان مجاز توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شده باشد.

 

 

 

7-نحوه انتخاب برنده/برندگان:

7-1-بررسی پیشنهادات بادر نظر گرفتن  قیمت وکیفیت محصولات مطابق اسنادواظهار ات شرکت در فراخوان مرحله اول(شمارهE1)و مرحله دوم (شماره (E1-2صورت می پذیردو بهترین پیشنهاد/پیشنهادات انتخاب میگردد.

7-2- این اداره کل در رد یا قبول هر یک ویاکل پیشنهادات در راستای صرفه وصلاح مراکز درمانی کشور مختار می باشد.

 

 

 

 

 

*جداول مشخصات *

 

الف- جدول مشخصات اجزای کنسول دیواری بالای تخت بیمار:

ردیف

مشخصات

توضیحات

1

مدل کنسول

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

2

جنس رویه کنسول

آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی)

3

جنس ورق زیر کنسول

آلومینیوم آنادایز شده (عایق جریان الکتریکی)

4

نوع آتلت به لحاظ استاندارد

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

5

نوع قفل آتلت ها(مکانیزم قفل کننده آداپتورفلومتر)

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

6

جنس پین های قفل شونده آتلت ها(اگرقفل آتلت ها پینی باشد)

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

7

تعدادسوپاپCHECK VALVEجهت جلوگیری از لیکیج آتلت ها

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

8

تعداد قفل آتلت ها جهت نگهداری آداپتورفلومتراکسیژن وساکشن دیواری

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

9

جنس مواد تزریقی بدنه آتلت ها

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

10

جنس واشر های مصرفی آتلت ها جهت آب بندی

سلیکون

11

مارک کلید روشن خاموش کنسول

لگراند ساخت داخل(یک عدد 2پل ویا دو عدد تک پل)

12

مارک پریز ارت دار کنسول و میزان آمپر(A)

لگراند  ساخت داخل 16آمپر4عدد (هرطرف کنسول 2عدد)

13

مارک سوکت شبکه RG45کنسول

لگراند ساخت داخل یک عدد

14

مارک سوکت تلفن RG11کنسول

لگراند ساخت داخل یک عدد

15

امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول وجود (دارد/ندارد)

الزاما امکان نصب احضار پرستار برروی کنسول می بایست وجودداشته باشد.

16

نوع چراغ روشنایی محیط ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W)

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

17

نوع چراغ روشنایی مطالعه ( میزان روشنایی LUX و توان مصرفی W)

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

18

نحوه دسترسی به داخل کنسول

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

19

تنوع رنگ رویه کنسول

مطابق درخواست مراکزدرمانی

20

نوع پوشش رنگ رویه کنسول و بدنه

رنگ پودری-الکترواستاتیک ومقاوم به مواد ضدعفونی کننده

21

ابعاد کنسول قابل ارائه

طول 120سانتی متر

22

نوع و مارک بالاست چراغ روشنایی

بالاست الکترونیکی

23

مارک ومدل آتلت اکسیژن

یک عددآتلت اکسیژن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اول(E1

24

مارک ومدل  آتلت ساکشن (وکیوم)

یک عدد آتلت ساکشن (مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1)

25

نوع رویه کنسول (بلحاظ یکپارچگی یا چند قسمتی)

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

26

تاییدیه های داخلی/بین المللی کنسول(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)

پروانه ساخت معتبر از اداره کل

27

جای تب سنج و نام بیمار (دارد/ندارد)

الزاماجای تب سنج و نام بیمار می بایست وجودداشته باشد.

28

استاندارد طراحی آتلت ها

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

29

میزان تحمل فشارآتلت اکسیژن

حداقل 6bar

30

استانداردرنگ مناسب آتلت ها با گازهای طبی

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

31

نحوه مقاوم سازی درمقابل ضربه

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

32

نحوه مقاوم سازی دربرابر مواد ضدعفونی کننده

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

33

ماندگاری نوشته های روی آتلت ها چگونه است؟

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

34

میزان چرخش چپقی آتلت

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

39

استانداردهای اخذ شده جهت کنسول بالای تخت بیمار

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

40

مدت زمان گارانتی کلیه اجزای کنسول دیواری بالای  تخت بیماربدون قید وشرط

2سال

 

ب- جدول مشخصات اجزای فلومتر اکسیژن:

 

ردیف

مشخصات

توضیحات

1

مدل فلومتراکسیژن

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

2

جنس مخزن آب (مرطوب کننده)

 پلی کربنات نشکن

3

حجم مخزن آب (مرطوب کننده)

125cc حداقل

4

محدوده امکان تنظیم شیر ( Lit/Min)

 0-15 litr/min

5

نوع درجه بندی استوانه مدرج  فلومتر

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

6

فلومتراکسیژن ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

7

استانداردنوع آداپتورفلومتراکسیژن

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

8

مدت زمان گارانتی بدون قید وشرط

2سال

9

تاییدیه های داخلی/بین المللی فلومتراکسیژن(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

10

جنس واشر آب بندی مخزن آب به فلومتر اکسیژن

مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

11

استانداردهای اخذ شده فلومتراکسیژن

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

 

 

 

 

ج- جدول مشخصات اجزای ساکشن دیواری:

 

ردیف

مشخصات

توضیحات

1

مدل ساکشن دیواری

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

2

جنس مخزن ساکشن

 پلی کربنات نشکن

3

حجم مخزن ساکشن

 حداقل 1000cc

4

قابلیت اتوکلاو مخزن

 قابل اتوکلاو باشد

5

جنس درب مخزن ساکشن

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

6

سیستم قطع کن جریان مایعات

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

7

جنس واشر آب بندی درب مخزن ساکشن

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

8

استانداردنوع آداپتورساکشن دیواری

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

9

مارک ومدل فیلتر آنتی باکتریال

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

10

ساکشن ساخت ساخت کدام کشور وشرکت سازنده می باشد؟

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

11

مارک ومدل گیج فشار منفی(گیج وکیوم)

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

12

گیج فشار منفی(گیج وکیوم) ساخت کدام کشوراست؟

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

13

مدت زمان گارانتی ساکشن دیواری با تمام اجزای آن بدون قید وشرط

 2سال

14

تاییدیه های داخلی/بین المللی ساکشن دیواری(مطابق مستندات ومدارک موجود درشرکت)

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

15

استانداردهای اخذ شده ساکشن دیواری

 مطابق اظهارات  واسناد تحویلی شرکت در فراخوان مرحله اولE1

 

 

د-جدول اعلام قیمت:

 

ردیف

نام محصول

زمان گارانتی

خدمات پس از فروش

نصب ،راه اندازی وآموزش

قیمت واحد محصول در مراکز درمانی سراسرکشور (به ریال)

1

کنسول وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (الف)

2سال

10سال

رایگان

 

2

فلومتر اکسیژن وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ب)

2سال

10سال

رایگان

 

3

ساکشن دیواری وتمام اجزای آن مطابق با مشخصات مندرج درجدول (ج)

2سال

10سال

رایگان

 

4

مجموع ردیف های 1و2و3

به حروف:

 

 

 

5

قیمت هر 10 سانتی متر افزایش ویا کاهش طول کنسول نسبت به طول 120 سانتی متر

 

 

به درخواست مراکزدرمانی می بایست طول کنسول اصلاح گرددونیازواقعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد.

 

6

قیمت هر عدد پریز درصورت افزایش ویا کاهش تعدادپریزها از4عدد

 

 

به درخواست مراکزدرمانی می بایست تعداد پریزمورد نظر بر روی کنسول نصب ونیاز وافعی مراکزتوسط شرکت تامین گردد.

 

 

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/1722
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,646,396
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386