اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 3 خرداد 1401

فراخوان عمومي شماره 19: ملزومات پزشكي مصرفي آندوسکوپی و گوارش

تاريخ:بيست و هفتم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00   |   کد : 1797   |   مشاهده: 9263
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 19 در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتی مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي آندوسکوپی و گوارش با بهترين قيمت و كيفيت براي مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 4/3/93 اقدام نمايند. تجهيزات مورد نياز: 1- پنس گاستروسکوپی 2- پنس کولونوسکوپی 3- اسنیر پوپیلکتومی 4- کاتتر ACP 5- بالون آشالازی 6- گاید واير ها 7- باند لیگاتور 8- چسب +سوزن 9- کلیپس 10- پگ 11- فیدینگ تیوب 12- استنت فلزی مری 13- استنت فلزی بیلیاری 14- استنت فلزی پیلور 15- بالون پیلور 16- OVER TUBE 17- بالون جهت دبل بالون 18- اسفنکتروتوم 19- بالن خروج سنگ 20- بالن CRE 21- استنت پلاستیکی 22- ست جاگذاری استنت 23- استنت پیگتل 24- نیدل نایف 25- نازو بیلیاری 26- سوزن FNA 27- کاتتر PHمتر 28- سنگ شکن 29- ست کامل تخلیه کیست 30- پلی لوپ شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي واردکننده سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1-  مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 4/3/93 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند.فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا سی) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكت به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع « فراخوان شماره 19  تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  برآورد قيمت ريالي قيمت فروش كالا به مصرف کننده براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-خريد اقلام توسط مراکز دولتی صورت گرفته و بازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت واردکننده خواهد بود. 6-    ملزومات پزشکی موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين ملزومات پزشکی از شركت هاي مذکور با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.  جهت دريافت پيوست كليك كنيد

بسمه تعالي
فراخوان عمومي شماره 19

در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتی مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي آندوسکوپی و گوارش با بهترين قيمت و كيفيت براي مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 4/3/93 اقدام نمايند.
تجهيزات مورد نياز:
1- پنس گاستروسکوپی
2- پنس کولونوسکوپی
3- اسنیر پوپیلکتومی
4- کاتتر ACP
5- بالون آشالازی
6- گاید واير ها
7- باند لیگاتور
8- چسب +سوزن
9- کلیپس
10- پگ
11- فیدینگ تیوب
12- استنت فلزی مری
13- استنت فلزی بیلیاری
14- استنت فلزی پیلور
15- بالون پیلور
16- OVER TUBE
17- بالون جهت دبل بالون
18- اسفنکتروتوم
19- بالن خروج سنگ
20- بالن CRE
21- استنت پلاستیکی
22- ست جاگذاری استنت
23- استنت پیگتل
24- نیدل نایف
25- نازو بیلیاری
26- سوزن FNA
27- کاتتر PHمتر
28- سنگ شکن
29- ست کامل تخلیه کیست
30- پلی لوپ

شركتهاي واجد شرايط:
الف: شركتهاي واردکننده سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند
ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل:
ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.)
ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد
ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره
ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا
توضيحات:
1-  مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 4/3/93 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند.فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا سی) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكت به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع « فراخوان شماره 19  تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است.
2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  برآورد قيمت ريالي قيمت فروش كالا به مصرف کننده براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود.
4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-خريد اقلام توسط مراکز دولتی صورت گرفته و بازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت واردکننده خواهد بود.
6-    ملزومات پزشکی موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين ملزومات پزشکی از شركت هاي مذکور با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.

 جهت دريافت پيوست كليك كنيد 

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/1797
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,645,118
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386