اداره تجهیزات پزشکی
يک شنبه 1 خرداد 1401

فراخوان عمومي شماره12: استپلر

تاريخ:يازدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00   |   کد : 1810   |   مشاهده: 2073
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره12 استپلر      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" استپلر stapler" با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می گردد نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا توضیحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 12"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. توضیحات 2: 1- فرم فوق پس از تکمیل میبایست ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت گردد. 2-پروفرماي رسمي فروشنده خارجي ممهور به مهر و امضاي مدير عامل شرکت شده وپيوست فرم مذکور گردد. 3- قیمت های اعلام شده می بایست جهت هر ردیف( تعداد مورد نظر اداره کل) به تفکیک مطابق جدول تکمیل و ارائه گردد. 4- مشخصات فنی ارائه شده در پروفرما میبایست منطبق با شرایط اختصاصی اعلام شده در فرم فوق باشد. 5- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور و يا فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. جدول پيوست فراخوان شماره 12 را از اينجا دانلود كنيد


بسمه تعالي
فراخوان عمومي شماره12
استپلر

     در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" استپلر stapler" با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می گردد نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/1393 اقدام نمایند.

شرکتهای واجد شرایط:
الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند.
ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل:
ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.)
ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد.
ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره.
ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا

توضیحات:
1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 12"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است.
2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود.
4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود.
5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.

توضیحات 2:
1- فرم فوق پس از تکمیل میبایست ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت گردد.
2-پروفرماي رسمي فروشنده خارجي ممهور به مهر و امضاي مدير عامل شرکت شده وپيوست فرم مذکور گردد.
3- قیمت های اعلام شده می بایست جهت هر ردیف( تعداد مورد نظر اداره کل) به تفکیک مطابق جدول تکمیل و ارائه گردد.
4- مشخصات فنی ارائه شده در پروفرما میبایست منطبق با شرایط اختصاصی اعلام شده در فرم فوق باشد.
5- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور و يا فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جدول پيوست فراخوان شماره 12 را از اينجا دانلود كنيد

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/1810
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,599,863
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386