اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 3 خرداد 1401

فراخوان عمومي شماره 11 :ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (وارداتی)

تاريخ:دهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00   |   کد : 1812   |   مشاهده: 6243
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 11 ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (وارداتی) در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب "ملزومات پزشكي مصرفي عمومي "با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت ارزی (در صورت وارداتی بودن) و همچنین قیمت ریالی فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/93 اقدام نمايند. ملزومات مورد نياز: 1- سرنگ انسولين 30 واحدي 2-ست سرم 3-اسكالپ وين 4-انواع دستكش معاينه 5-انواع دستكش جراحي 6-آنژيوكت 7-سه راهي آنژيوكت 8-چسب ضد حساسيت نان وون 9-چسب PE 10-چسب زينك اكسايد 11-كيسه ادرار 12- میکروست      شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا دوازده) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 11شماره رديف مربوطه-11 (به عنوان مثال 5-11) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي (بر مبناي ارز آزاد) وفروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.  5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش بر عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6- بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه توزیع فوق خواهند بود. 7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (وارد کننده)می باشد. جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 11 اينجا كليك كنيد

بسمه تعالي
فراخوان عمومي شماره 11
ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (وارداتی)
در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب "ملزومات پزشكي مصرفي عمومي "با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت ارزی (در صورت وارداتی بودن) و همچنین قیمت ریالی فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/93 اقدام نمايند.
ملزومات مورد نياز:
1- سرنگ انسولين 30 واحدي
2-ست سرم
3-اسكالپ وين
4-انواع دستكش معاينه
5-انواع دستكش جراحي
6-آنژيوكت
7-سه راهي آنژيوكت
8-چسب ضد حساسيت نان وون
9-چسب PE
10-چسب زينك اكسايد
11-كيسه ادرار
12- میکروست


     شركتهاي واجد شرايط:
الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند
ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل:
ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.)
ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد
توضيحات:
1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا دوازده) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 11شماره رديف مربوطه-11 (به عنوان مثال 5-11) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست.
2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي (بر مبناي ارز آزاد) وفروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود.
4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش بر عهده شركت وارد كننده خواهد بود.
6- بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه توزیع فوق خواهند بود.
7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (وارد کننده)می باشد.

جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 11 اينجا كليك كنيد

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/1812
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,644,675
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386