اداره تجهیزات پزشکی
يک شنبه 8 خرداد 1401

تاريخ:هجدهم تير 1390 ساعت 11:00   |   کد : 2068   |   مشاهده: 2089
نحوه پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده (تایید/ نواقصی/عودت) باانتخاب لینک پیگیری وضعیت پرونده کد رهگیری را در فیلد مربوطه ثبت و کلید جستجو را انتخاب نمایید. وضعیت پرونده شما در ستون وضعیت پرونده و اداره کارشناسی مربوطه نیز در ستون واحد اداری قابل روئيت میباشد. همچنین ستون نظر کارشناس کیفی نمایانگر اخرین نظر ثبت شده توسط کارشناس کیفی پرونده تا زمان پیگیری میباشد. الف. اطلاع از وضعیت پرونده های نواقصی: وضعیت نمایش داده شده برای این نوع پرونده ها در زمان پیگیری، مطابق با عبارت"نواقص به شرکت اعلام گردید." میباشد. • کلید نقص مدارک : جهت مشاهد لیست نواقص در ستون اعلام نواقص، لینک نقص مدرک را انتخاب نمایید. در این صورت لیست نواقص و نظر کارشناس را مشاهده خواهید نمود. • کلید مشاهده جزییات : جهت ویرایش اطلاعات درخواست و یا جدول ضمیمه درخواست لازم است تا کلید مشاهده جزییات برای پرونده انتخاب شود. در این صورت درخواست برای شما فعال بوده و امکان تصحیح هر یک از اقلام اطلاعاتی وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که تصحیح میبایست بر اساس نظر کارشناس در شرح نقص اعلام شده صورت گیرد در غیر این صورت مسئولیت عودت و یا اعلام نواقص دوباره پرونده در اینده بر عهده شرکت نمایندگی (مدیر عامل / ناظر فنی )میباشد. اقدامات لازم جهت رفع نقص : 1- در صورت وجود نقص در فرم های چاپ شده (فرم شماره یک درخواست و یا لیست جدول کالا) لازم است تا این فرم ها دوباره چاپ و به اداره کل تجهیزات ارائه شود. به همین منظور پس از انجام تصحیحات لازم با استفاده از کلید مشاهده جزییات پرونده، کلید ثبت نهایی درخواست انتخاب شده و فرمهای مربوطه چاپ و جهت ممهور شدن به دبیرخانه ارائه میشود. پس از ثبت نهایی درخواست توسط شما، وضعیت درخواست الکترونیکی در زمان پیگیری به " نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر خواهد نمود. دبیرخانه برای فرم های چاپ شده برای درخواستهای رفع نقص شده، تنها مهر ورود را ثبت نموده و شما را به اداره کارشناسی مربوطه هدایت مینماید. در اداره کارشناسی شما با ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر، مدارک رفع نقص شده خود را جهت قرارگیری در پرونده فیزیکی تحویل مینمایید. وضعیت پرونده خود را مجددا از طریق سیستم پیگیری نماييد. 2- در صورتی که نقص های اعلام شده از طرف کارشناس پرونده مربوط به مدارک باشد، نیازی به چاپ مجدد فرمهای درخواست نبوده و تنها کافی است تا قبل از ارائه مدارک رفع نقص به اداره کارشناسی، از طریق بخش مشاهده جزییات در زمان پیگیری درخواست مجوز مربوطه، درخواست را ثبت نهایی نمایید (کلید ثبت نهایی درخواست) تا وضعیت ان به "نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر نماید. سپس با مراجعه به اداره کل و ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر اداره کارشناسی مربوطه، مدارک مورد نظر خود را جهت اعلام رفع نقص و قرار دادن در پرونده فیزیکی تحویل داده و پیگیری های بعدی را از طریق سیستم انجام نمایید. نکات مهم : 1- شایان ذکر است که طبق روال سالهای قبل، درخواست های اعلام نقص شده تا 4 روز کاری در اداره کارشناسی مربوطه نگهداری میشوند و پس از آن به عنوان پرونده های عودتی به دبیرخانه ارسال خواهند گردید. بنابراین لازم است تا شرکت پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به دبیرخانه، با انجام پیگیری از طریق سیستم از اخرین وضعیت پرونده خود اگاه گردیده و در صورت اعلام نقص پرونده، نسبت به تصحیح و ثبت نهایی درخواست در سیستم اقدام نماید. همچنین در اولین فرصت با مراجعه به اداره کارشناسی و ارائه رسید تحویل مدارک، مسئول دفتر را از رفع نقص اگاه نموده و با ارائه مدارک - ویا فرم های درخواست چاپ شده- و تکمیل پرونده، امکان ارجاع دوباره پرونده را به کارشناس مربوطه فراهم نمایند. 2- بدیهی است که تصحیح و ثبت نهایی درخواست اعلام نقص شده و همچنین مهلت دریافت مدارک رفع نقص شده حداکثر تا 4 روز کاری پس از اعلام نقص توسط اداره کل به شرکت، امکان پذیر خواهد بود. درخواستهای دارای نقص پس از پایان روزچهارم کاری پس از اعلام نقص، جهت عودت به دبیرخانه اداره کل ارسال خواهند شد. ب. اطلاع از وضعیت پرونده های عودتی: در این حالت وضعیت پرونده شما در زمان پیگیری، مطابق با عنوان " پرونده توسط کارشناس داده شد." و یا "پرونده توسط دبیرخانه عودت داده شد" میباشد. نظر کارشناس کیفی نیز عودتی/ نواقصی نمایش داده میشود. شما باانتخاب کلید مشاهده نقص در ستون اعلام نواقص، دلایل عودت را در نظر کارشناس مشاهده خواهید نمود. پرونده های عودتی امکان بازگشت به روال اداری را نداشته و در صورت نیاز ، میبایست نسبت به ثبت درخواست ورود جدید اقدام نمایید. ج. اطلاع از وضعیت پرونده های تایید شده : • وضعیت درخواست در زمان پیگیری برای این نوع پرونده ها مطابق با "هزينه کارشناسی به متقاضی اعلام گرديد" میباشد. • در ستون هزینه کارشناسی، مبلغ هزینه کارشناسی را به ریال مشاهده خواهید نمود. اقدامات لازم جهت دریافت مجوز: 1- با انتخاب کلید "پرداخت" در ستون وضعیت پرداخت، امکان پرداخت مبلغ هزینه کارشناسی را با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب در اختیار خواهید داشت. 2- پس از مشاهده میزان هزینه کارشناسی اعلام شده، با پرداخت مبلغ مذکور و با در دست داشتن فیش پرداخت به دبیرخانه اداره کل جهت دریافت مجوز مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که مانند روال سابق، کارشناس مربوطه با کنترل اطلاعات فیش، نامه مجوز را ممهور و پس از امضاء مدیر کل به شما تحویل خواهد نمود. سپس کارشناس نسبت به تایید نهایی پرونده ورود در سیستم اقدام نموده و شما امکان ثبت درخواست ترخیص را برای این نوع مجوز در اختیار خواهید داشت. دريافت فايل pdf

نحوه پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده (تایید/ نواقصی/عودت)

باانتخاب لینک پیگیری وضعیت پرونده کد رهگیری را در فیلد مربوطه ثبت و کلید جستجو را انتخاب نمایید. وضعیت پرونده شما در ستون وضعیت پرونده و اداره کارشناسی مربوطه نیز در ستون واحد اداری قابل روئيت میباشد. همچنین ستون نظر کارشناس کیفی نمایانگر اخرین نظر ثبت شده توسط کارشناس کیفی پرونده تا زمان پیگیری میباشد.

الف. اطلاع از وضعیت پرونده های نواقصی:
وضعیت نمایش داده شده برای این نوع پرونده ها در زمان پیگیری، مطابق با عبارت"نواقص به شرکت اعلام گردید." میباشد.

• کلید نقص مدارک : جهت مشاهد لیست نواقص در ستون اعلام نواقص، لینک نقص مدرک را انتخاب نمایید. در این صورت لیست نواقص و نظر کارشناس را مشاهده خواهید نمود.

• کلید مشاهده جزییات : جهت ویرایش اطلاعات درخواست و یا جدول ضمیمه درخواست لازم است تا کلید مشاهده جزییات برای پرونده انتخاب شود. در این صورت درخواست برای شما فعال بوده و امکان تصحیح هر یک از اقلام اطلاعاتی وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که تصحیح میبایست بر اساس نظر کارشناس در شرح نقص اعلام شده صورت گیرد در غیر این صورت مسئولیت عودت و یا اعلام نواقص دوباره پرونده در اینده بر عهده شرکت نمایندگی (مدیر عامل / ناظر فنی )میباشد.

اقدامات لازم جهت رفع نقص :
1- در صورت وجود نقص در فرم های چاپ شده (فرم شماره یک درخواست و یا لیست جدول کالا) لازم است تا این فرم ها دوباره چاپ و به اداره کل تجهیزات ارائه شود. به همین منظور پس از انجام تصحیحات لازم با استفاده از کلید مشاهده جزییات پرونده، کلید ثبت نهایی درخواست انتخاب شده و فرمهای مربوطه چاپ و جهت ممهور شدن به دبیرخانه ارائه میشود. پس از ثبت نهایی درخواست توسط شما، وضعیت درخواست الکترونیکی در زمان پیگیری به " نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر خواهد نمود. دبیرخانه برای فرم های چاپ شده برای درخواستهای رفع نقص شده، تنها مهر ورود را ثبت نموده و شما را به اداره کارشناسی مربوطه هدایت مینماید. در اداره کارشناسی شما با ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر، مدارک رفع نقص شده خود را جهت قرارگیری در پرونده فیزیکی تحویل مینمایید. وضعیت پرونده خود را مجددا از طریق سیستم پیگیری نماييد.

2- در صورتی که نقص های اعلام شده از طرف کارشناس پرونده مربوط به مدارک باشد، نیازی به چاپ مجدد فرمهای درخواست نبوده و تنها کافی است تا قبل از ارائه مدارک رفع نقص به اداره کارشناسی، از طریق بخش مشاهده جزییات در زمان پیگیری درخواست مجوز مربوطه، درخواست را ثبت نهایی نمایید (کلید ثبت نهایی درخواست) تا وضعیت ان به "نقص پرونده توسط نمايندگی رفع شد" تغییر نماید. سپس با مراجعه به اداره کل و ارائه رسید تحویل مدارک به مسئول دفتر اداره کارشناسی مربوطه، مدارک مورد نظر خود را جهت اعلام رفع نقص و قرار دادن در پرونده فیزیکی تحویل داده و پیگیری های بعدی را از طریق سیستم انجام نمایید.

نکات مهم :
1- شایان ذکر است که طبق روال سالهای قبل، درخواست های اعلام نقص شده تا 4 روز کاری در اداره کارشناسی مربوطه نگهداری میشوند و پس از آن به عنوان پرونده های عودتی به دبیرخانه ارسال خواهند گردید. بنابراین لازم است تا شرکت پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به دبیرخانه، با انجام پیگیری از طریق سیستم از اخرین وضعیت پرونده خود اگاه گردیده و در صورت اعلام نقص پرونده، نسبت به تصحیح و ثبت نهایی درخواست در سیستم اقدام نماید. همچنین در اولین فرصت با مراجعه به اداره کارشناسی و ارائه رسید تحویل مدارک، مسئول دفتر را از رفع نقص اگاه نموده و با ارائه مدارک - ویا فرم های درخواست چاپ شده- و تکمیل پرونده، امکان ارجاع دوباره پرونده را به کارشناس مربوطه فراهم نمایند.

2- بدیهی است که تصحیح و ثبت نهایی درخواست اعلام نقص شده و همچنین مهلت دریافت مدارک رفع نقص شده حداکثر تا 4 روز کاری پس از اعلام نقص توسط اداره کل به شرکت، امکان پذیر خواهد بود. درخواستهای دارای نقص پس از پایان روزچهارم کاری پس از اعلام نقص، جهت عودت به دبیرخانه اداره کل ارسال خواهند شد.

ب. اطلاع از وضعیت پرونده های عودتی:
در این حالت وضعیت پرونده شما در زمان پیگیری، مطابق با عنوان " پرونده توسط کارشناس داده شد." و یا "پرونده توسط دبیرخانه عودت داده شد" میباشد. نظر کارشناس کیفی نیز عودتی/ نواقصی نمایش داده میشود. شما باانتخاب کلید مشاهده نقص در ستون اعلام نواقص، دلایل عودت را در نظر کارشناس مشاهده خواهید نمود. پرونده های عودتی امکان بازگشت به روال اداری را نداشته و در صورت نیاز ، میبایست نسبت به ثبت درخواست ورود جدید اقدام نمایید.

ج. اطلاع از وضعیت پرونده های تایید شده :
• وضعیت درخواست در زمان پیگیری برای این نوع پرونده ها مطابق با "هزينه کارشناسی به متقاضی اعلام گرديد" میباشد.
• در ستون هزینه کارشناسی، مبلغ هزینه کارشناسی را به ریال مشاهده خواهید نمود.

اقدامات لازم جهت دریافت مجوز:
1- با انتخاب کلید "پرداخت" در ستون وضعیت پرداخت، امکان پرداخت مبلغ هزینه کارشناسی را با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب در اختیار خواهید داشت.
2- پس از مشاهده میزان هزینه کارشناسی اعلام شده، با پرداخت مبلغ مذکور و با در دست داشتن فیش پرداخت به دبیرخانه اداره کل جهت دریافت مجوز مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که مانند روال سابق، کارشناس مربوطه با کنترل اطلاعات فیش، نامه مجوز را ممهور و پس از امضاء مدیر کل به شما تحویل خواهد نمود. سپس کارشناس نسبت به تایید نهایی پرونده ورود در سیستم اقدام نموده و شما امکان ثبت درخواست ترخیص را برای این نوع مجوز در اختیار خواهید داشت.
دريافت فايل pdf

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/2068
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,758,634
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386