اداره تجهیزات پزشکی
پنج شنبه 20 مرداد 1401

تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران تجهیزات پزشکی دانشگاهها در سال 1395 و تبریک آغاز سال نو

تاريخ:بيست و سوم اسفند 1395 ساعت 22:06   |   کد : 2236   |   مشاهده: 3278
توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو صورت پذیرفت: تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاهها در سال 1395 و تبریک آغاز سال نو
تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران تجهیزات پزشکی دانشگاهها در سال 1395 و تبریک آغاز سال نو

 

توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو صورت پذیرفت: 

تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاهها در سال 1395 و تبریک آغاز سال نو