اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 26 مرداد 1401

دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی

تاريخ:بيست و يکم آذر 1397 ساعت 17:10   |   کد : 3614   |   مشاهده: 22778
دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی
مقدمه
نظر به اهمیت تهیه، توزیع و عرضه و صدور مجوز قانونمند و لزوم تضمین سلامت و کیفیت تجهیزات پزشکی و با توجه به مفاد مقرر در «آیین‌نامه تجهیزات پزشکی»، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جایگاه قانونی شبکه توزیع و عرضه (قانون تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی)، توسط شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی، صنوف توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی (نظیر پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی تشخیص پزشکی و ...) به‌منظور ایجاد وحدت رویه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور و در چارچوب آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و با توجه به جایگاه وزارت متبوع در قانون نظام صنفی به ‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی، در چارچوب دستورالعمل و دستورالعمل‌های توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ابلاغی نسبت به شناسایی، ثبت و اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های توزیعی و اصناف در سراسر کشور با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی این دستورالعمل تهیه و ابلاغ می‌گردد.
هدف و حیطه کاربرد:
این دستورالعمل جهت ساماندهی شبکه توزیع و عرضه و ثبت کلیه توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی تدوین و ابلاغ می‌گردد. کلیه توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی وارداتی و تولید داخل و تمامی فعالین عرصه تولید، واردات، توزیع، عرضه، مصرف و کاربری تجهیزات پزشکی و ذینفعان دیگر ملزم به رعایت آن می‌باشند.

1- تعاریف و اصطلاحات:
به‌منظور رعایت اختصار و سهولت در اجرا، پاره‌ای از عبارات اصلی مندرج در متن، به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
1-1- وزارت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
1-2- اداره کل: عبارت است از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1-3- دانشگاه: دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
1-4- آئین‌نامه: عبارت است از آئین‌نامه تجهیزات پزشکی
1-5- اشخاص حقیقی و حقوقی: مطابق تعریف مندرج در بند الف و ب ماده 1 آئین‌نامه تجهیزات پزشکی
1-6- تولیدکننده داخلی: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز تولید، تعریف‌شده دربند ماده 1 آئین‌نامه تجهیزات پزشکی.
1-7- موسسه پزشکی: عبارت است از کلیه مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و ماده 8 قانون تشکیل وزارت.
1-8- صاحبان حرف پزشکی: کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که اجازه فعالیت در محل مطب با توجه به قوانین و مقررات جاری دارند.
1-9- واردکننده: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای مجوز ورود، تعریف‌شده دربند ح ماده 1 آئین‌نامه تجهیزات پزشکی
1-10- توزیع‌کننده: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متعاقب اخذ نمایندگی رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل، بر اساس دستورالعمل ابلاغی به‌عنوان نماینده توزیع تجهیزات پزشکی معرفی می‌گردند؛ که به دودسته، شرکت توزیع‌کننده و اصناف تقسیم می‌گردند.
1-11- عرضه‌کننده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق دستورالعمل ابلاغی، مبادرت به تهیه تجهیزات پزشکی، به‌صورت مستقیم، از تأمین‌کننده یا توزیع‌کننده نموده و آن را به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌نمایند.
1-12- عرضه: عبارت است از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی مجاز به بیمار (یا متقاضی)، توسط اشخاص حقیقی، یا حقوقی دارای مجوز این اداره کل
1-13- توزیع: عبارت است از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به مؤسسات پزشکی، صاحبان حرف پزشکی و عرضه‌کنندگان، مطابق دستورالعمل ابلاغی.
1-14- تأمین‌کننده: عبارت است از کلیه تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و هر شخص حقیقی و یا حقوقی، دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی که نسبت به توزیع و عرضه اقدام می‌نمایند.
تبصره: شرکت تأمین‌کننده (تولیدکننده یا واردکننده) می‌تواند، به‌عنوان توزیع‌کننده هم فعالیت داشته باشد ولیکن شرکت توزیع‌کننده، به‌عنوان واردکننده و یا تولیدکننده همان تجهیزات پزشکی، مجاز به فعالیت نخواهد بود.

1-15- شبکه توزیع: مسیری است که توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی از زمان تأمین تا زمان رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، از طریق آن صورت می‌پذیرد. این مسیر شامل تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده است.
1-16- مصرف: عبارت است از استفاده تجهیزات پزشکی در مؤسسات پزشکی و مطب صاحبان حرف پزشکی برای بیمار، مطابق دستورالعمل و مقررات ابلاغی. فهرست و محدوده کاربری تجهیزات پزشکی که مصرف خانگی دارند، بر اساس دستورالعمل و مقررات ویژه اداره کل تعیین می‌گردد.
1-17- فهرست تجهیزات پزشکی قابل‌توزیع/عرضه:منظور فرم های شمارهIN-FO-21 , IN-FO-22
IN-FO-23 است.
تبصره: فهرست کالاها به‌صورت شش‌ماهه توسط اداره کل بازنگری خواهد شد.
1-18- مسئول فنی تجهیزات پزشکی: فرد با تخصص مرتبط شاغل در واحدهای توزیع‌کننده (شرکت توزیعی و اصناف) تجهیزات پزشکی سطح 1(IN-FO-21) که مطابق آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و با توجه به حوزه فعالیت آن‌ها، دارای حداقل مدرک کارشناسی، با گرایش مرتبط مطابق فرم شمارهIN-FO-17 بوده که پس از تائید اداره کل، مجاز به فعالیت و مسئول نظارت و اجرای کلیه مقررات، الزامات و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل است که ازاین‌پس جهت اختصار در این دستورالعمل، مسئول فنی، نامیده می‌شود.

2- الزامات توزیع و عرضه: کلیه تأمین‌کنندگان می‌باید، دارای پروانه فعالیت معتبر، منطبق با مفاد مقرر در آیین‌نامه باشند.
2-1- کلیه تجهیزات پزشکی می‌بایست دارای مجوز ساخت، ورود و ترخیص از اداره کل باشند. لازم به ذکر است در موارد خاصی که ترخیص و تولید، به‌منزله توزیع و عرضه توسط تأمین‌کنندگان نیست، رعایت دستورالعمل و دستورالعمل‌های ابلاغی الزامی است.
2-2- توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی که فاقد مجوزهای قانونی از اداره کل باشند، به‌منزله توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی قاچاق خواهد بود.
2-3- تبلیغات تجهیزات پزشکی فاقد پروانه ساخت معتبر و مجوز ورود و ترخیص آن‌ها از اداره کل ممنوع است.
2-4- کلیه توزیع‌کنندگان مکلف‌اند، نسبت به تهیه مستقیم تجهیزات پزشکی، از طریق تأمین‌کنندگان اقدام نمایند.
2-5- کلیه عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی و مؤسسات پزشکی مکلف‌اند، نسبت به تهیه مستقیم و بدون واسطه تجهیزات پزشکی، از تأمین‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان اقدام نمایند.
2-6- صدور برگ خرید (فاکتور) رسمی در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی فاکتور و پیش‌فاکتور توسط تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی الزامی است. قیمت‌های مندرج در برگ خرید (فاکتور)، می‌بایست مطابق با دستورالعمل قیمت‌گذاری باشد.
2-7- مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی می‌باید، نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی موردنیاز، از طریق تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، با رعایت قوانین و دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.
2-8- کلیه تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی، مکلف به ثبت و نگهداشت اسناد و مدارک مربوط به تهیه، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در محل فعالیت می‌باشند.
2-9- کلیه مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی منحصراً مجاز به تهیه و مصرف تجهیزات پزشکی واجد پروانه ساخت معتبر و یا دارای مجوز ورود و ترخیص و حسب مورد، مجوز توزیع، با توجه به مفاد ماده 12 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 8 قانون تشکیل وزارت از اداره کل هستند.
2-10- مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی، صرفاً جهت مصرف بیمار، مبادرت به تهیه تجهیزات پزشکی در چهارچوب این دستورالعمل می‌نمایند.
2-11- مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی، به‌هیچ‌عنوان مجاز به توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی نمی‌باشند، داروخانه‌ها از شمول این تبصره مستثنا می‌باشند. نحوه تهیه و عرضه تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها، مطابق دستورالعمل ابلاغی خواهد بود.
2-12- کلیه مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی موظف‌اند، قیمت تجهیزات پزشکی ابلاغی توسط اداره کل و دستورالعمل قیمت‌گذاری را، در زمان تنظیم صورتحساب بیمار، رعایت نمایند.
2-13- با توجه لزوم تهیه و مصرف تجهیزات پزشکی واجد مجوز، واردات، ترخیص و توزیع و یا پروانه ساخت معتبر مؤسسات پزشکی (بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) تحت نظر و اقدام مسئول فنی تجهیزات پزشکی از طریق مدیریت/اداره/ واحد مهندسی پزشکی یا داروخانه داخلی فعال در بیمارستان و یا مراکز درمانی نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی مصرفی موردنیاز از طریق شبکه توزیع اقدام می‌نماید.
تبصره 1-فهرست تجهیزات پزشکی موردنیاز، توسط هیئت‌مدیره، هیئت‌رئیسه، کمیته‌های دارو و تجهیزات پزشکی مرکز درمانی، به مسئول تجهیزات پزشکی ابلاغ گردیده و سپس از طریق مدیریت/اداره/ واحد یا داروخانه داخلی فعال بیمارستان و یا در مراکز درمانی از طریق شبکه توزیع تهیه می‌گردد.
تبصره 2- مراکز بهداشتی و درمانی فاقد واحد مهندسی پزشکی و یا داروخانه فعال موضوع این ماده، نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی موردنیاز، از طریق شبکه، با تائید مسئول فنی مرکز و طبق دستورالعمل اداره کل اقدام خواهند نمود.
تبصره 3-ثبت دقیق اسنادی و نرم‌افزاری مدارک و مستندات تهیه و مشخصات تجهیزات پزشکی در مؤسسات پزشکی، موضوع این ماده، طبق دستورالعمل اداره کل الزامی است.
2-14- داروخانه‌ها نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی، از توزیع‌کنندگان با اخذ برگ خرید (فاکتور) رسمی، با توجه به مفاد این دستورالعمل اقدام می‌نمایند
2-15- رعایت اصول علمی و ایمنی، نگهداشت، انبارش و حمل‌ونقل تجهیزات پزشکی، با توجه به آئین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل و در چهارچوب اصول علمی و فنی ، توسط کلیه تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، مؤسسات و صاحبان حرف پزشکی الزامی است.
2-16- تهیه، نگهداشت، حمل‌ونقل، مصرف، عرضه و کاربری تجهیزات پزشکی فاقد مدارک و مستندات رسمی و خارج از مفاد مقرر در این دستورالعمل، به‌منزله تهیه، مصرف و عرضه کالای قاچاق بوده و با تخلفات احتمالی، طبق قوانین و مقررات جاری برخورد خواهد شد.
2-17- در اجرای مفاد ماده 8 قانون تشکیل وزارت و به‌منظور حسن اجرای این دستورالعمل، علاوه بر اداره کل، تمامی مدیریت/اداره/ واحد تجهیزات پزشکی مستقر در معاونت‌های غذا و دارو، در چهارچوب آئین‌نامه، با معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی نسبت به نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و مندرج در این دستورالعمل اقدام و گزارش نتایج اقدامات را به اداره کل ارسال خواهند نمود.
2-18- مسئولین فنی مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی تجهیزات پزشکی مؤسسات پزشکی (بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) در صورت اطلاع و اقدام به تهیه و عرضه غیرقانونی تجهیزات پزشکی علاوه بر معرفی به مراجع ذیصلاح حسب مورد با توجه به رخداد تخلف پس از بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون‌های موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در وزارت و دانشگاه (تبصره 5 الحاقی) معرفی خواهند شد.
3- ثبت توزیع و عرضه‌کنندگان در اداره کل:
3-1- محدوده مجاز فعالیت توزیع‌کنندگان به لحاظ تجهیزات پزشکی قابل‌توزیع: مطابق این دستورالعمل، توزیع‌کننده پس از اخذ مجوز از اداره کل، مجاز به توزیع تجهیزات پزشکی، در دو سطح به شرح ذیل است:
3-2- توزیع‌کننده تجهیزات پزشکی سطح 1: به توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی مصرفی تخصصی، مطابق با فهرست ارائه‌شده در فرم شماره IN-FO-21 که شامل تجهیزات پزشکی قلبی عروقی، ارتوپدی، چشمی، ارولوژی، بیهوشی تنفسی و جراحی عمومی و سایر تجهیزات پزشکی مصرفی کلاس خطر C و D است، اطلاق می‌گردد.
تبصره: کلیه تجهیزات پزشکی مصرفی آزمایشگاهی تشخیص طبی که شامل زنجیره سرد می‌باشند، جزء کالای سطح 1 می‌باشند.
3-3- توزیع‌کننده تجهیزات پزشکی سطح 2: به توزیع‌کنندگان سایر تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی تشخیص پزشکی و دندانپزشکی که شامل تجهیزات پزشکی مصرفی عمومی و تجهیزات پزشکی مطابق با فهرست ارائه‌شده درفرم شماره IN-FO-22، اطلاق می‌گردد.

3-4- محدوده مجاز فعالیت عرضه‌کنندگان: مطابق این دستورالعمل عرضه‌کنندگان به لحاظ نوع تجهیزات پزشکی، تنها مجاز به ارائه کالاهای مذکور در فرم شماره IN-FO-23 هستند.
تبصره: عرضه سایر تجهیزات پزشکی که در فرم شماره IN-FO-23 نیست، به‌صورت مصرف در موسسه پزشکی، امکان‌پذیرخواهد بود.

4- نحوه صدور مجوز توزیع جهت شرکت‌های توزیعی و اصناف متقاضی توزیع
4-1- الزامات عمومی توزیع‌کنندگان:
4-1-1- داشتن آگهی تأسیس و روزنامه رسمی برای شرکت و پروانه کسب، برای واحد صنفی متقاضی مجوز توزیع
4-1-2- داشتن فضای فیزیکی مناسب، به لحاظ نگهداشت و انبارش کالا، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل
تبصره: داشتن انبار مجزا، جهت توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی سطح 2 (کلاس خطر A و B) الزامی نبوده، لیکن درصورتی‌که دارای انبار مجزا باشند، لازم است آدرس دقیق محل انبار به اداره کل اعلام گردد.
4-1-3- ارائه گواهی سپری نمودن دوره آموزشی مسئول فنی جهت توزیع کالاهای سطح 1 و گواهی سپری نمودن دوره آموزشی مدیرعامل شرکت توزیعی/صاحب پروانه کسب واحد صنفی، جهت توزیع کالاهای سطح 2
تبصره: آزمون و برگزاری دوره آموزشی، در خصوص مسئولین فنی توزیع‌کنندگان (کالاهای سطح 1)، توسط اداره کل و در خصوص کالاهای سطح 2، در صورت تفویض اختیار اداره کل، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، توسط دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد.

4-2- الزامات اختصاصی توزیع‌کنندگان:
1-معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی، واجد شرایط اعلامی در این دستورالعمل، فرم شماره IN-FO-17 برای توزیع‌کنندگان کالاهای سطح 1
2-صاحبان پروانه کسب باسابقه صنفی 15 سال به بالا، با شرط سپری نمودن دوره آموزش مسئول فنی و قبولی در آزمون، به‌عنوان مسئول فنی تجهیزات پزشکی پذیرفته خواهند شد.
3- مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، نمی‌تواند در بیش از یک واحد توزیع‌کننده، به‌طور هم‌زمان، عهده‌دار این سمت باشد.
4-مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، می‌بایست ظرف مدت سه ماه از ثبت‌نام، آموزش‌های مربوطه را سپری نموده و نسبت به ارائه گواهی سپری نمودن دوره اقدام نماید.
5-مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، می‌بایست در زمان فعالیت توزیعی، در واحد توزیعی حضورداشته باشد.
6-شرکت‌های پخش سراسری دارو، در صورت فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، می‌بایست ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ثبت‌نام، نسبت به سپری نمودن دوره آموزشی و رعایت این دستورالعمل اقدام نمایند.


4-2-1- مراحل ثبت شرکت‌های توزیع‌کننده:
مراحل ذیل بایستی برای شرکت‌های توزیعی، توسط مدیرعامل و جهت سایر اصناف، توسط صاحب پروانه کسب، انجام گردد:
1- مراجعه به پورتال اداره کل به آدرس www.imed.ir، قسمت ورود کاربران به سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات/لینک ثبت‌نام مسئول فنی از طریق لینک "ثبت‌نام مسئولین فنی " جهت ثبت‌نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور (برای کالاهای سطح 1)
2- مراجعه به پورتال اداره کل به آدرس www.imed.ir، قسمت ورود کاربران به سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات/ لینک "ثبت‌نام شرکت‌های توزیعی " یا " ثبت‌نام اصناف " جهت ثبت‌نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور
3- مراجعه به آدرس http://import.imed.ir، قسمت ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل/ تکمیل فرم اطلاعات (مطابق فرم شماره IN-FO-11 جهت مسئولین فنی و فرم شماره IN-FO-13 جهت اصناف و شرکت‌های توزیعی) و الصاق مدارک (مطابق با فرم شماره IN-FO-15 جهت اصناف و فرم شماره IN-FO-16 جهت شرکت‌های توزیعی)
4- بررسی مدارک الصاقی، توسط کارشناس، جهت تعیین وقت و ابلاغ به متقاضی، جهت ارائه اصل مدارک مطابق فرمهای شماره IN-FO-14 ، IN-FO-15 و IN-FO-16 / اعلام نواقص
5- رؤیت اصل مدارک توسط کارشناس و تطابق با الزامات در وقت تعیین‌شده
6- تبصره: در صورت تفویض اختیار توسط اداره کل، موارد فوق توسط دانشگاه مکان استقرار واحد متقاضی انجام می‌گیرد.
7- بازدید انبار، مطابق دستورالعمل انبارش و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل
تبصره: بازدید انبار توسط اداره کل/دانشگاه (در صورت تفویض) مکان استقرار واحد متقاضی انجام می‌گیرد.
8- صدور مجوز فعالیت متقاضی، توسط اداره کل و نمایش در وب‌سایت اداره کل

5- نحوه صدور مجوز عرضه جهت واحدهای عرضه‌کننده:

5-1- الزامات عمومی عرضه‌کنندگان:
1- داشتن پروانه کسب معتبر، برای واحد صنفی
2- داشتن فضای فیزیکی مناسب، به لحاظ نگهداری و انبارش تجهیزات پزشکی
تبصره: داشتن انبار مجزا جهت عرضه‌کنندگان الزامی نبوده، لیکن درصورتی‌که عرضه‌کنندگان دارای انبار مجزا باشند، لازم است آدرس دقیق محل انبار، به اداره کل اعلام گردد.
3- ارائه گواهی سپری نمودن دوره آموزشی برگزارشده، برای صاحب پروانه کسب واحد صنفی توسط اداره کل
تبصره: آزمون متقاضیان عرضه تجهیزات پزشکی، توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مکان استقرار واحد متقاضی، انجام می‌گیرد.
4- ارائه گواهی عرضه تجهیزات پزشکی صادرشده توسط اداره کل

5-2- مراحل ثبت واحدهای عرضه‌کننده (اصناف):

مراحل ذیل بایستی برای اصناف توسط صاحب پروانه کسب انجام گردد. لازم به ذکر است مراحل زیر در خصوص واحدهایی است که صرفاً مجوز عرضه از اداره کل دریافت می‌نمایند. بدیهی است مجوز توزیع بر اساس بند 7 ارائه می‌گردد.
1- مراجعه به پورتال اداره کل به آدرس www.imed.ir، قسمت ورود کاربران به سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات/ لینک " ثبت‌نام اصناف " جهت ثبت‌نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور
2- مراجعه به آدرس http://import.imed.ir/ قسمت ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل/ تکمیل فرم اطلاعات (مطابق فرم شماره IN-FO-12 جهت اصناف) و الصاق مدارک مطابق با فرم شماره IN-FO-15 جهت اصناف)
3- بررسی مدارک الصاقی توسط کارشناس جهت تعیین وقت و ابلاغ به متقاضی جهت ارائه اصل مدارک مطابق با فرم های شماره IN-FO-12 ، IN-FO-13 و IN-FO-15 /اعلام نواقص
4- رؤیت اصل مدارک توسط کارشناس و تطابق با الزامات در وقت تعیین‌شده
تبصره: بازدید انبار توسط اداره کل/دانشگاه (درصورتی‌که تفویض) مکان استقرار واحد متقاضی انجام می‌گیرد.
تبصره: موارد فوق توسط اداره کل/دانشگاه (درصورتی‌که تفویض اداره کل) استان محل فعالیت متقاضی انجام می‌گیرد.
5- بازدید از انبار صنف (درصورتی‌که وجود) و فضای فیزیکی عرضه از نظر شرایط بهداشتی و نگهداری کالاها
6- صدور مجوز فعالیت متقاضی توسط اداره کل و نمایش در وب ‌سایت اداره کل

6- این دستورالعمل در 6 بند در تاریخ 31/03/97 به تصویب اداره کل رسیده و جایگزین کلیه دستورالعمل و دستورالعمل‌های قبلی است و از تاریخ 31/03/1397 لازم‌الاجرا است.
 

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News//3614
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  35,258,777
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386