دکتر سعیدرضا شاهمرادی با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به عنوان سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب شد.

به گزارش وبدا، دکتر شانه ساز در این حکم آورده است: