اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 18 مرداد 1401

 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://ajums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.com
دانشكده علوم پزشكي فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي گناباد http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www. goums.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mazums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قم http://www.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران http://www.iautmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ارتش http://www.armyums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://www.thums.ac.ir

نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  5,332,974
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386