شنبه 3 مهر 1400

فهرست ثبت سفارش های ارسالی به بانک جهت تخصیص ارز

 

ردیف ارز با نرخ رسمی(ردیف جدول دارای الویت تخصیص) ارز با نرخ نیمایی(ردیف جدول دارای الویت تخصیص) شرکت واسطه نرخ رسمی شرکت واسطه نرخ نیما
65   ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/06/17    
64     ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/06/17  
63 ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/06/13      
62   ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/05/20    
61     ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/05/05  
60 ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/05/02      
59     ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/04/21  
58 ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/04/21      
57   ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/04/12    
56     ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/03/31  
55   ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/03/31    
54 ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/03/30      
53   ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/02/08    
52     ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/02/06  
51 ثبت سفارشات تا تاریخ 1400/02/05      
50     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/12/24  
49 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/12/18      
48     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/11/23  
47 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/11/20      
46     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/11/11  
45 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/11/01      
44   ثبت سفارشات تا تاریخ 99/10/22    
43   ثبت سفارشات تا تاریخ 99/10/15    
42     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/10/09  
41 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/10/07      
40     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/09/25  
39 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/09/17      
38 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/08/24      
37     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/08/22  
36 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/07/29      
35 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/07/27      
34       ثبت سفارشات تا تاریخ 99/07/16
33   ثبت سفارشات تا تاریخ 99/07/09    
32     ثبت سفارشات تا تاریخ 99/06/25  
31 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/06/20      
30   ثبت سفارشات تا تاریخ 99/06/04    
29 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/05/19      
28 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/05/14      
27 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/04/11      
26 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/03/17      
25 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/03/12      
24 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/02/08      
23 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/01/19      
22 ثبت سفارشات تا تاریخ 99/01/14      
21 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/12/28      
20 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/12/27      
19 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/12/22      
18 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/12/17      
17 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/12/03      
16 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/30      
15 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/26      
14 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/13      
16 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/08      
12 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/07      
11 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/11/02      
10 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/10/24      
9 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/10/15      
8 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/10/03      
7 ثبت سفارشات تکمیلی تاریخ 98/09/23      
6 ثبت سفارشات تا تاریخ 98/09/23      
5 ثبت سفارشات از تاریخ 98/01/01 تا تاریخ 98/08/30      
4 ثبت سفارشات از تاریخ 97/02/06تا تاریخ 97/02/23      
3 ثبت سفارشات از تاریخ 97/09/17تا تاریخ 97/12/27 ثبت سفارشات از تاریخ 97/09/17تا تاریخ 97/12/27    
2 ثبت سفارشات ازتاریخ 97/08/22 تا تاریخ 97/09/02 ثبت سفارشات ازتاریخ 97/08/22 تا تاریخ 97/09/02    
1 ثبت سفارشات تا تاریخ 97/08/22  ثبت سفارشات تا تاریخ 97/08/22     

 

 


 

 

 

نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,167,447
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386