پنج شنبه 21 آذر 1398

   آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک 29

  کد پستی: 1415845371 | تلفن: 02163420 | دورنگاردبیرخانه: 02166724386 | دورنگارمدیریت: 02166756239

  پست الکترونیکی: info@imed.ir | صفحه الکترونیکی: www.imed.ir

جهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را در باکس جستجو وارد نمایید.
برای دریافت دفترچه اینجا کلیک نمایید و یا بر روی آیکون Excel کلیک کنید.
نام و نام خانوادگیسمتمستقیمداخلی
آقای دکتر محمد مهدی گلابگیرانرئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420502
آقای مهندس جمال تولیمشاور واردات مدیر کل63420308
آقای مهندس محمد علی حیدریرئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420359
خانم مهندس نسیم تربتیرئیس اداره مهندسی و نگهداری63420201
خانم مهندس رزا مختاریرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420501
آقای مهندس علیرضا هوشنگیسرپرست اداره نظارت و بازرسی63420266
خانم مهندس رویا شهبازیرئیس اداره فناوری اطلاعات63420317
آقای علی احمد معظممسئول دبیرخانه کمیته فنی تجهیزات پزشکی63420299
آقای جواد شجاع فررئیس حراست63420141
دکتر سید آصف مهدویسرپرست اداره صادرات63420131
خانم فاطمه امینیمسئول دبیرخانه مکاتبات63420169
آقای مصطفی صابریسرپرست اداره خدمات و پشتیبانی63420120
آقای مهندس علیرضا مومنیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420232
آقای دکتر محمد همتیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420235
آقای مهندس شاپور کاظمی قمیمسئول دفتر و کارشناس پیگیری صادرات63420451
آقای امید چوپانکارهکارشناس صادرات63420471
آقای مهندس علی جوادی رادکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری63420220
آقای مهندس محمد رضا رحیمی پورکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری63420217
آقای مهندس محمدرضا زمانیکارشناس نظارت و بازرسی63420 
خانم حمیده مظفریکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420206
خانم رویا بزمی پورکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420216
خانم سمانه آقارضیکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری63420234
خانم منیژه ملک لوکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420204
خانم مهندس زهرا نیک خواهکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری / سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420344
خانم مهندس سارا کریمیکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری63420219
خانم مهندس شراره شهریاریکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420724
خانم مهندس شیوا خسروی نیاکارشناس مسئول اداره مهندسی و نگهداری63420213
خانم مژگان محمدیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420214
آقای مهندس عادل احمدزادهکارشناس آزمایشگاه همکار63420155
خانم مریم سجادیکارشناس منابع انسانی63420575
آقای مهندس عبداله حسین نیاکارشناس تجهیزات پزشکی63420425
آقای مهندس عبداله حسین نیاکارشناس گروه نظارت بر امور گمرگی و بانکی و نماینده اداره تجهیزات پزشکی63420127
خانم عاطفه سادات ریوندیکارشناس نظارت و بازرسی63420772
خانم نسرین غفرانیکارشناس ترخیص63420166
خانم آرزو صمدیکارشناس گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی63420145
خانم شهلا سعادتیکارشناس توزیع63420252
آقای محمود عربکارشناس حراست (دبیرخانه محرمانه)63420351
آقای نوراله مزینانیمشاور حقوقی63420388
آقای محمدرضا عصاریکارشناس حقوقی63420269
آقای مهندس محمدرضا بهره ورکارشناس فناوری اطلاعات36420333
خانم لاله امینیکارشناس قیمت گذاری63420253
خانم گلاره چنگیزیکارشناس قیمت گذاری63420261
آقای حامد میرگلوبیاتکارشناس مدیریت63420340
خانم غزل عباسیکارشناس مدیریت63420369
خانم غزل عباسیکارشناس گروه نظارت بر امور گمرگی و بانکی63420206
آقای محمد سبزواریانکارشناس روایط عمومی و امور بین الملل63420390
آقای مجتبی فرزینکارشناس مسئول قیمت گذاری63420260
آقای دكتر فردین حاتمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420519
آقای مهندس مجید سلیمانی فردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420517
آقای مهندس محمد امین اسفندیاریکارشناس تجهیزات پزشکی63420411
آقای مهندس میلاد مصطفویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420521
خانم عاطفه سادات موسویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420509
خانم مهندس اعظم قنائیکارشناس آزمایشگاه همکار63420540
خانم مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420516
آقای مهندس احمد رضا رفیعیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420508
آقای مهندس رضا مهدویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420518
خانم مهندس شیما سردارزادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420507
خانم مهندس فرناز فرهودیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420158
خانم مهندس مریم السادات مصباحیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420514
خانم مهندس مریم جهانی کیاکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420530
آقای مهندس نادر کثیریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420505
آقای محمدرضا جهانبانیکارشناس مسئول نظارت و بازرسی63420257
آقای مهندس حسین ذکیکارشناس نظارت و بازرسی63420262
آقای هاشم یعقوبیکارشناس نظارت و بازرسی63420263
خانم خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی / نماینده اداره نظارت و بازرسی در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420342
خانم سارا سیفیکمک کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420101
آقای مهندس آرش چگینیكارشناس ملزومات پزشکی63420426
آقای مهندس امین اسلامیمعاون اداره تجهیزات پزشکی63420460
آقای مسعود کاشف پوركارشناس تجهیزات پزشكی63420433
آقای مهندس آرش الوندیسرگروه مصرفی عمومی و بیمارستانی63420423
آقای مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندكارشناس ملزومات پزشكی / نماینده اداره ملزومات پزشکی در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420412
آقای مهندس شهروز زارع منشمعاون اداره ملزومات پزشکی63420415
آقای مهندس علیرضا شکرزادهكارشناس تجهیزات پزشكی63420434
آقای مهندس مجتبی نجفیسرگروه تصویربرداری، لیزر و پرتو63420417
آقای مهندس مجید موسویكارشناس ملزومات پزشكی63420424
خانم مهندس ساجده رمضان پورمعاون اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی63420506
خانم طاهره عطارانكارشناس ملزومات پزشكی63420416
خانم فاطمه بنافتی زادهكارشناس ملزومات پزشكی63420408
خانم فهیمه سلیمانی فركارشناس ملزومات پزشكی63420577
خانم مهندس زهرا باقری فردكارشناس ملزومات پزشكی63420722
خانم مهندس زهرا کنعانیكارشناس ملزومات پزشكی63420413
خانم مهندس سعیده تیغ تیزكارشناس تجهیزات پزشكی63420420
خانم مهندس فریده احمد پوركارشناس ملزومات پزشكی63420419
خانم مهندس معصومه امیدوارسرگروه بیوالکتریک63420407
خانم مهندس مهدیه واعظ محرابیكارشناس ملزومات پزشكی63420482
خانم مهندس نسترن رحیمیكارشناس تجهیزات پزشكی63420406
خانم مهندس نغمه علی باباییكارشناس تجهیزات پزشكی63420418
آقای مهندس اباذر سبزعلیكارشناس تجهیزات پزشکی63420425
آقای دكتر بابک لطیفكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420356
آقای میثم حاتمیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420100
خانم سمیه محمودیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420361
خانم شادی سادات نوابیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی / نماینده اداره كارشناسی تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420358
خانم طاهره موسویكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420362
خانم مهندس آرزو منصورزادهكارشناس فناوری اطلاعات63420718
خانم مهندس عاطفه منصورزادهكارشناس فناوری اطلاعات63420313
خانم بهاره جمشیدیكارشناس قیمت گذاری و نظارت و بازرسی63420774
خانم مهندس فاطمه باباییسرگروه مصرفی تخصصی63420414
خانم مهندس زهره زرین کلاهرئیس اداره ملزومات پزشکی63420410
خانم مژگان معاضیكارشناس ارزیابی بالینی63420 
خانم مهندس راحله علمداریكارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420510
خانم مهندس زهرا امانیكارشناس نظارت و بازرسی63420259
آقای سید رضا حسینی فرمتصدی نقلیه63420205
خانم زهرا کشاورزمتصدی امور دفتری63420173
خانم مریم حاجتیمتصدی امور دفتری63420178
خانم سحر ستایشرئیس اداره مالی و عامل ذی حسابی63420139
خانم زهرا محترمیرئیس اداره منابع انسانی63420353
آقای دكتر رضا مسائلیمشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی63420304
آقای مهندس حمیدرضا امامیسرپرست مدیریت پشتیبانی و منابع63420203
آقای مجید اسماعیلیمسئول درگاه الکترونیکی تایید مجوزهای ورود و ترخیص / مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی ساختمان تجهیزات پزشکی63420117
آقای سید علی سید حسینیمسئول دفتر مدیر كل63420304
آقای عباس تاریمسئول دفتر اداره ملزومات پزشکی63420480
خانم شیرین مصطفویمسئول دفتر اداره فناوری اطلاعات63420796
آقای علی رضا رعدیمسئول دفتر اداره تجهیزات پزشکی63420481
خانم اكرم احمدیمسئول دفتر اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
خانم فاطمه خسرویمسئول دفتر اداره فرآورده های آزمایشگاهی63420350
آقای ابوذر گشانیمسئول دفتر اداره مهندسی و نگهداری63420202
خانم دکتر ملیکا حسنیمسئول دفتر اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی / کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420550
آقای سید افضل موسویمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420250
خانم مهناز نظیفکارشناس مدیریت63420315
خانم نازنین مهررخمسئول دفتر منابع انسانی63420716
خانم دكتر افروز لطیفیرئیس گروه تحقیق و توسعه63420150
خانم مینا مزرعه فراهانیکارشناس ارگان ممیزی63420155
خانم فریده رسول نژادکارشناس ارزیابی بالینی63420118
آقای مهندس مهدی پرهیزکارمشاور اجرایی مدیر کل / مسئول روابط عمومی و امور بین الملل63420306
آقای مهندس روح الله مزینانیمشاور و دستیار ویژه مدیر كل63420302
خانم مهندس سپیده گلبازمعاون اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420357
آقای مهندس مجید حمیدیرئیس اداره تجهیزات پزشکی63420481
خانم مهندس زینب قرائیمعاون اداره مهندسی و نگهداری63420215
آقای مهندس هادی امیرحسینیمعاون اجرایی اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی / نماینده اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420513
خانم مهندس مریم باغبانیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
خانم مهندس مریم نیک سیرتمعاون اداره فناوری اطلاعات / نماینده اداره فناوری اطلاعات در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420316
آقای مهندس علیرضا سلیمانیمعاون فنی اداره كل تجهیزات پزشكی63420340
آقای میثم غلامیمعاون و مسئول دفتر حراست63420142
آقای حمید نوریکارشناس حراست63420777
حراستنگهبان63420126
آقای جهانگیر مبارزپورمسئول هماهنگی استاندارد63420297
آقای امر اله محمدیکارشناس تجهیزات پزشکی63420404
آقای محمد علی دادیکارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420365
خانم غزل گلزاریکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420544
خانم سولماز حاجیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی / نماینده اداره كارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشکی در گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420533
آقای هادی سرخوشکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420512
آقای احمد عزیزیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
خانم مریم قربانی الموتیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری63420211
خانم شیرین سلیمیکارشناس گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی63420256
آقای محمد مهدی علاالدینسرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی63420104
خانم نفیسه رهنمانیاکارشناس گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی63420146
خانم سولماز طباطباییکارشناس گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی63420147
آقای محمد رضا عارفکارپرداز63420231
آقای سید مرتضی اسدیکارشناس مالی63420114
آقای محمود شاه آبادیاپراتور تلفن63420555
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  8,360
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386