اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 8 تير 1401

   آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک 29

  کد پستی: 1415845371 | تلفن: 02166724309 - 02163420 | دورنگاردبیرخانه: 02166724386 | دورنگارمدیریت: 02166756239

  پست الکترونیکی: info@imed.ir | صفحه الکترونیکی: www.imed.ir

جهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را دجهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را در باکس جستجو وارد نمایید.
برای دریافت دفترچه لیست داخلی های کارشناسان اداره اینجا کلیک نمایید و یا بر روی آیکون Excel کلیک کنید.یا در باکس جستجو وارد نمایید.
نام و نام خانوادگیسمتشماره اداره کلداخلی
آقای عباس ابراهیمی چری متصدی تأسیسات63420151
مهندس فریده احمدپورسامانیكارشناس ملزومات پزشكی63420419
مهندس عادل احمدزادهکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420216
دکترعلی احمد معظممسئول دبیرخانه کمیته فنی تجهیزات پزشکی63420299
خانم اکرم احمدیمتصدی امور دفتری اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420350
دکترجمال ادیبانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420517
دکتر معین ارضیكارشناس ملزومات پزشكی63420422
آقای سید مرتضی اسدیكارشناس پیگیری ملزومات پزشكی63420480
مهندس امین اسلامیکارشناس تجهیزات پزشکی63420407
آقای مجید اسماعیلیکارشناس مسئول ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC63420117
دکترمحمدامین اسفندیاریرئیس اداره تجهیزات پزشكی63420444
مهندس سجاد اعتمادیكارشناس ملزومات پزشكی63420482
خانم سمانه آقارضیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420212
مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420521
مهندس آرش الوندیكارشناس ملزومات پزشكی63420423
مهندس زهرا امانیکارشناس تجهیزات پزشکی63420425
مهندس معصومه امیدوارکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420510
مهندس هادی امیرحسینیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420512
دکتر زهرا امیر احمدیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420544
خانم لاله امینی بروجنیکارشناس نظارت و بازرسی63420253
خانم فاطمه امینی خضریمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420721
مهندس مریم باغبانیكارشناس ملزومات پزشكی63420426
مهندس زهرا باقری فردرئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420130
مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420516
مهندس فاطمه بنافتی زادهکارشناس تجهیزات پزشکی63420452
مهندس محمدرضا بهره ورکارشناس اداره فناوری اطلاعات63420333
دکتراحمد بیرانوندكارشناس ملزومات پزشكی63420413
مهندس پرتو پارسی مودکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420515
مهندس عاطفه پرتویكارشناس ملزومات پزشكی63420484
آقای هادی پیرانکارشناس تجهیزات پزشکی63420481
آقای ترابیکارشناس حراست63420142
مهندس نسیم تربتی سرنسریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420509
مهندس بهشید توسلیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420179
مهندس جمال تولیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420454
مهندس سعیده تیغ تیزکارشناس تجهیزات پزشکی63420420
مهندس بهاره جمشیدیکارشناس نظارت و بازرسی63420774
مهندس مریم جهانی کیاكارشناس ملزومات پزشكی63420106
مهندس علی جوادی رادکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420208
مهندس گلاره چنگیزیکارشناس نظارت و بازرسی63420261
دکتر فردین حاتمیکارشناس گروه تحقیق و توسعه63420155
آقای میثم حاتمیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420100
خانم مریم حاجتی چنگیزانمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420 
مهندس مجید حمیدیرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420504
مهندس سولماز حاجیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420450
دکتر ملیکا حسنیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420503
آقای سید رضا حسینی فرمتصدی امور دفتری63420205
دکتر شیوا خسروی نیاکارشناس تجهیزات پزشکی63420417
خانم فاطمه خسرویکارشناس پیگیری اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420202
مهندس حسین ذکیکارشناس نظارت و بازرسی63420251
مهندس منصوره راجیكارشناس ملزومات پزشكی63420421
مهندس محمدرضا رحیمی پورکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420217
مهندس نسترن رحیمیکارشناس تجهیزات پزشکی63420406
مهندس فریده رسول نژادکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420227
دکتر محمد رشیدیرئیس اداره نظارت و بازرسی63420266
مهندس راضیه سادات رضویکارشناس برنامه ریزی و پایش داده ها و تجهیزات و ملزومات پزشکی63420108
آقای علیرضا رعدی هریسمتصدی امور دفتری اداره نظارت و بازرسی63420268
مهندس احمدرضا رفیعیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420508
مهندس نفیسه رهنمانیاکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420214
خانم عاطفه سادات ریوندیکارشناس نظارت و بازرسی63420772
مهندس ساجده رمضانپورکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420506
خانم راضیه زارع خوش چهرهكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420356
مهندس زهره زرین کلاهرئیس اداره ملزومات پزشكی63420410
خانم مریم سجادیکارشناس منابع انسانی اداره کل تجهیزات پزشکی63420139
دکترشیما سردارزادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420507
مهندس علیرضا سلیمانیکارشناس مسئول اداره كل تجهیزات پزشكی63420 
خانم فهیمه سلیمانی فردكارشناس ملزومات پزشكی63420577
آقای مجید سلیمانی فردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420522
آقای سید علی سید حسینیمسئول دفتر مدیر کل تجهیزات پزشکی63420304
آقای محمود شاه آبادیاپراتور تلفن63420555
مهندس علیرضا شکرزادهکارشناس تجهیزات پزشکی63420434
مهندس الهام شیخیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420154
مهندس رویا شهبازی گرجانکارشناس اداره فناوری اطلاعات63420316
خانم آرزو صمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420226
مهندس سولماز طباطباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420225
آقای محمد رسول عارفسرپرست دبیرخانه مکاتبات و میز خدمت حضوری63420284
مهندس غزل السادات عباسیکارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات و ملزومات پزشکی63420138
خانم فاطمه عباسیکارشناس صادرات63420471
مهندس یونس عبدالهی مفردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420519
خانم طاهره عطارانكارشناس ملزومات پزشكی63420416
مهندس محمد مهدی علاالدینرئیس اداره نظارت بر تأمین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی63420201
مهندس راحله علمداریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420505
مهندس نغمه علی باباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420221
آقای محمد علی دادیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420365
خانم نسرین غفرانیکارشناس ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC63420166
آقای میثم غلامیرئیس حراست اداره کل تجهیزات پزشکی63420141
مهندس مریم فردی پورکارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات و ملزومات پزشکی63420129
دکتر بهروزفرهادی حسین آبادیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420525
مهندس مریم قربانی الموتیکارشناس تجهیزات پزشکی63420412
مهندس اعظم قنائیکارشناس تجهیزات پزشکی63420409
دکترمسعود کاشف پورکارشناس صادرات تجهیزات پزشکی63420128
آقای شاپور کاظمی قمیکارشناس صادرات تجهیزات پزشکی63420119
مهندس نادر کثیری قهیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420453
آقای جواد کریمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420504
مهندس فاطمه کشاورز محمدیکارشناس تجهیزات پزشکی63420411
خانم زهرا کشاورزولیانمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420169
دکتر محمد مهدی گلابگیرانرئیس اداره برنامه ریزی و پایش تجهیزات و ملزومات پزشکی63420107
دکتر افروز لطیفیرئیس گروه تحقیق و توسعه63420150
آقای جهانگیر مبارزپورمسئول هماهنگی استاندارد63420297
دکتر امراله محمدیکارشناس تجهیزات پزشکی63420404
خانم مژگان محمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420224
خانم خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی63420255
دکتر سمیه محمودی خاتون آبادیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420357
مهندس رزا مختاریرئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420359
دکتر مینا مزرعه فراهانیکارشناس گروه تحقیق و توسعه63420155
مهندس مریم السادات مصباحی بید گلیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420514
خانم شیرین مصطفوی قطبکارشناس پیگیری اداره فناوری اطلاعات63420796
آقای محرمعلی معزز احمد آبادخدمات و پشتیبانی63420209
مهندس میلاد مصطفویکارشناس نظارت و بازرسی63420 
خانم حمیده مظفریمسئول پیگیری اداره کارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420454
خانم منیژه ملک لوکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420215
مهندس آرزو منصورزادهکارشناس اداره فناوری اطلاعات63420718
مهندس عاطفه منصورزادهکارشناس اداره فناوری اطلاعات63420313
مهندس رضا مهدویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420518
خانم نازنین مهررخمتصدی امور دفتری63420176
آقای میرافضل موسوی اونیدینمتصدی امور دفتری اداره نظارت و بازرسی63420250
خانم سیده عاطفه موسویکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420218
خانم طاهره موسویكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420362
مهندس مجید موسویكارشناس ملزومات پزشكی63420424
دکترآصف مهدوی اردکانیرئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی63420131
آقای حامد میر گلو بیاتمتصدی امور دفتری اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420202
خانم ندا مینائی کادیجانیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420361
مهندس شیوا ناظریانكارشناس ملزومات پزشكی63420483
مهندس سحر ناعمیكارشناس ملزومات پزشكی63420405
مهندس نتاجکارشناس اداره فناوری اطلاعات63420355
آقای رسول نجفیمسئول امور پشتیبانی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی63420283
دکترمجتبی نجفیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی63420533
خانم مهناز نظیفکارشناس مدیریت63420315
مهندس مریم نیک سیرترئیس اداره فناوری اطلاعات63420796
مهندس مهدیه واعظ محرابی کرمانیكارشناس ملزومات پزشكی63420780
دکتر محمد همتیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420220
مهندس علیرضا هوشنگیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420222
آقای صابر کمندی- آقای غلام بابایینگهبان63420126
میز پاسخگویی ارباب رجوع اداره تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی63420203
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  133,397
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386