يک شنبه 22 فروردين 1400

   آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک 29

  کد پستی: 1415845371 | تلفن: 02166724309 - 02163420 | دورنگاردبیرخانه: 02166724386 | دورنگارمدیریت: 02166756239

  پست الکترونیکی: info@imed.ir | صفحه الکترونیکی: www.imed.ir

جهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را دجهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را در باکس جستجو وارد نمایید.
برای دریافت دفترچه اینجا کلیک نمایید و یا بر روی آیکون Excel کلیک کنید.یا در باکس جستجو وارد نمایید.
نام و نام خانوادگیسمتمستقیمداخلی
امیر صادقی امور خدمات و انبار63420212
هادی پیرانرسیدگی به امور خدماتی63420209
مهندس سید آصف مهدویرییس اداره صادرات63420131
مهندس نسیم تربتیرئیس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 63420138
مهندس مجید حمیدیرئیس اداره تجهیزات پزشکی63420481
مهندس سپیده گلبازرئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420359
مهندس رویا شهبازیرئیس اداره فناوری اطلاعات63420796
مهندس محمد مهدی علاالدینرئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420201
مهندس جمال تولیرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420101
دكتر افروز لطیفیرئیس گروه تحقیق و توسعه63420150
مهندس زهره زرین کلاهسرپرست اداره ملزومات پزشکی63420480
مهندس جمال تولیسرپرست اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
مهندس مودت هماییسرپرست اداره نظارت و بازرسی63420250
محمد رسول عارفسرپرست دبیرخانه مکاتبات و میز خدمت حضوری 63420284
مهندس معصومه امیدوارکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420 
مهندس مجتبی نجفیسرگروه تصویربرداری، لیزر و پرتو اداره کل تجهیزات پزشکی63420417
مهندس آرش الوندیسرگروه مصرفی عمومی و بیمارستانی اداره کل تجهیزات پزشکی63420423
آرزو صمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420355
دکتر محمد همتیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420220
منیژه ملک لوکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420204
مهندس شیوا خسروی نیاکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420213
مهندس علی جوادی رادکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420218
مهندس مجید سلیمانی فردکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420233
مهندس محمد رضا رحیمی پورکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420217
سمانه آقارضیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420355
مژگان محمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420214
مهندس سولماز طباطباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420147
مهندس فاطمه عباسی کارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420488
مهندس مریم فردی پورکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420145
مهندس مریم قربانی الموتیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420211
مهندس نفیسه رهنمانیاکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420146
مهندس عبداله حسین نیاکارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 63420136
مهندس راضیه سادات رضوی کارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 63420106
مهندس غزل سادات عباسیکارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 63420102
مهندس وحیده کرباسی کارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 63420129
مهندس فریده رسول نژادکارشناس ارزیابی بالینی گروه تحقیق و توسعه63420118
دکتر مینا مزرعه فراهانیکارشناس ارگان ممیزی گروه تحقیق و توسعه63420155
مهندس عادل احمدزادهکارشناس آزمایشگاه همکار گروه تحقیق و توسعه63420155
مهندس اباذر سبزعلیکارشناس تجهیزات پزشکی63420425
مهندس اعظم قنائیکارشناس تجهیزات پزشکی63420409
مهندس سعیده تیغ تیزکارشناس تجهیزات پزشکی63420420
مهندس نغمه علی باباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420 
دکتر امر اله محمدیکارشناس تجهیزات پزشکی63420404
دکتر مسعود کاشف پورکارشناس تجهیزات پزشکی63420433
فاطمه کشاورز کارشناس تجهیزات پزشکی63420427
مهندس علیرضا شکرزادهکارشناس تجهیزات پزشکی63420434
مهندس فاطمه بنافتی زاده کارشناس تجهیزات پزشکی63420452
مهندس محمد امین اسفندیاریکارشناس تجهیزات پزشکی63420411
مهندس نسترن رحیمیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420406
نسرین غفرانیکارشناس ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC63420166
محمود عربکارشناس حراست (دبیرخانه محرمانه)63420777
محمد سبزواریانکارشناس روابط عمومی و امور بین الملل / کارشناس میز خدمت الکترونیکی63420390
مهندس مهرنوش نایینیکارشناس زیرساخت شبکه63420200
مهندس شاپور کاظمی قمیکارشناس صادرات63420119
مهندس امید چوپانکارهکارشناس صادرات63420471
مهندس محدثه امیریانکارشناس صادرات63420115
مهندس آرزو منصورزادهکارشناس فناوری اطلاعات63420718
مهندس عاطفه منصورزادهکارشناس فناوری اطلاعات63420313
مهندس محمدرضا بهره ورکارشناس فناوری اطلاعات36420333
مهندس امید گل بابایی کارشناس فناوری اطلاعات63420341
مهندس گلاره چنگیزیکارشناس قیمت گذاری63420261
مهندس لاله امینیکارشناس قیمت گذاری63420253
مهندس بهاره جمشیدیکارشناس قیمت گذاری و نظارت و بازرسی 63420774
مهناز نظیفکارشناس مدیریت63420315
مجید اسماعیلیکارشناس مسئول ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC 63420117
مریم سجادیکارشناس منابع انسانی63420139
سولماز حاجیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420533
مهندس عرفان سرهادیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420544
مهندس هادی سرخوشکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420512
مهندس غزل گلزاریکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420511
حمیده مظفریکارشناس میز خدمت حضوری 63420173
فاطمه امینیکارشناس میز خدمت حضوری 63420721
مهندس الهام شیخی کارشناس نظار ت بر تولید و کنترل کیفی63420517
دكتر فردین حاتمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420519
ملیکا حسنیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420550
مهندس احمد رضا رفیعیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420508
مهندس رضا مهدویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420518
مهندس شیما سردارزادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420507
مهندس مریم السادات مصباحیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420514
مهندس مریم جهانی کیاکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420530
عاطفه سادات موسویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420509
مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420516
مهندس بهشید توسلیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420179
مهندس پرتو پارسیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420515
مهندس فرناز فرهودیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420158
مهندس میلاد مصطفویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420521
مهندس نادر کثیریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420505
عاطفه سادات ریوندیکارشناس نظارت و بازرسی63420772
محمدرضا عصاریکارشناس نظارت و بازرسی63420269
مهندس زهرا امانیکارشناس نظارت و بازرسی63420 
مهندس محمدرضا زمانیکارشناس نظارت و بازرسی63420262
مهندس هاشم یعقوبیکارشناس نظارت و بازرسی63420259
خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی 63420342
مهندس حسین ذکی کارشناس نظارت و بازرسی 63420263
طاهره موسویكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420362
محمد علیدادیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420365
میثم حاتمیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420100
سمیه محمودیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420357
مهندس شادی سادات نوابیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420358
مهندس راحله علمداریكارشناس مسئول اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420510
فهیمه سلیمانی فركارشناس ملزومات پزشكی63420577
مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندكارشناس ملزومات پزشكی63420412
مهندس زهرا کنعانیكارشناس ملزومات پزشكی63420413
مهندس مجید موسویكارشناس ملزومات پزشكی63420424
مهندس مهدیه واعظ محرابیكارشناس ملزومات پزشكی63420780
دکتر معین ارضی كارشناس ملزومات پزشكی63420422
طاهره عطارانكارشناس ملزومات پزشكی63420416
مهندس سجاد اعتمادیكارشناس ملزومات پزشكی63420482
مهندس سحر ناعمیكارشناس ملزومات پزشكی63420405
مهندس شیوا ناظریان كارشناس ملزومات پزشكی63420483
مهندس عاطفه پرتویكارشناس ملزومات پزشكی63420484
مهندس فریده احمد پوركارشناس ملزومات پزشكی63420419
مهندس مریم باغبانیكارشناس ملزومات پزشكی63420426
مهندس مهسا مداح كارشناس ملزومات پزشكی63420485
حامد میرگلوبیاتمتصدی امور دفتری اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420207
زهرا کشاورزمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420169
مریم حاجتیمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420178
سید رضا حسینی فرمتصدی نقلیه63420205
مهندس سید حسین صفویمدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی63420304
دکتر علی احمد معظممسئول دبیرخانه کمیته فنی تجهیزات پزشکی63420299
ابوذر گشانیمسئول دفتر اداره تجهیزات پزشکی63420481
اکرم احمدیمسئول دفتر اداره فرآورده های آزمایشگاهی63420350
شیرین مصطفویمسئول دفتر اداره فناوری اطلاعات63420796
سید مرتضی اسدیمسئول دفتر اداره ملزومات پزشکی63420480
عباس تاریمسئول دفتر اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
فاطمه خسرویمسئول دفتر اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420202
سارا سیفیمسئول دفتر اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی 63420101
سید افضل موسویمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420250
علیرضا رعدیمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420268
سید علی حسینیمسئول دفتر مدیركل63420304
نازنین مهررخمسئول دفتر منابع انسانی63420716
جهانگیر مبارزپورمسئول هماهنگی استاندارد63420297
مهندس سعید رضا شاهمرادیمشاور اداره کل تجهیزات پزشکی63420308
دکتر نوراله مزینانیمشاور حقوقی63420388
مهندس هادی امیرحسینیمعاون اجرایی اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی63420513
مهندس روح الله مزینانیمعاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات پزشکی63420340
مهندس امین اسلامیمعاون اداره تجهیزات پزشکی63420407
مهندس مریم نیک سیرتمعاون اداره فناوری اطلاعات63420316
مهندس زهرا باقری فردمعاون اداره ملزومات پزشكی63420722
مهندس زینب قرائیمعاون اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420215
مهندس علیرضا هوشنگیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
میثم غلامیمعاون حراست63420142
مهندس علیرضا سلیمانیمعاون فنی اداره كل تجهیزات پزشكی63420340
مهندس ساجده رمضان پورمعاون فنی اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی63420506
دکتر محمد مهدی گلابگیران 63420308
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  76,008
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386