شنبه 2 بهمن 1400

   آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک 29

  کد پستی: 1415845371 | تلفن: 02166724309 - 02163420 | دورنگاردبیرخانه: 02166724386 | دورنگارمدیریت: 02166756239

  پست الکترونیکی: info@imed.ir | صفحه الکترونیکی: www.imed.ir

جهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را دجهت مشاهده شماره تلفن های اداره کل، نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را در باکس جستجو وارد نمایید.
برای دریافت دفترچه اینجا کلیک نمایید و یا بر روی آیکون Excel کلیک کنید.یا در باکس جستجو وارد نمایید.
اداره کل تجهيزات پزشکیسمتشماره تماسداخلی
آرزو صمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420226
امیر صادقیامور خدمات و انبار63420212
اکرم احمدیمسئول دفتر اداره فرآورده های آزمایشگاهی63420350
جهانگیر مبارزپورمسئول هماهنگی استاندارد63420297
حامد میرگلوبیاتمتصدی امور دفتری اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420207
حمیده مظفریکارشناس میز خدمت حضوری63420173
خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی63420342
دكتر افروز لطیفیرئیس گروه تحقیق و توسعه63420150
دكتر فردین حاتمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420519
دکتر امر اله محمدیکارشناس تجهیزات پزشکی63420404
دکتر امیراحمدیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420544
دکتر جمال ادیبانكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63421517
مهندس روح الله مزینانیمدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی63420304
دکتر علی احمد معظممسئول دبیرخانه کمیته فنی تجهیزات پزشکی63420299
دکتر فرهادیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420516
دکتر مجتبی نجفیسرگروه تصویربرداری، لیزر و پرتو اداره کل تجهیزات پزشکی63420533
دکتر محمد مهدی گلابگیران 63420308
دکتر محمد همتیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420220
دکتر مسعود کاشف پورکارشناس صادرات63420 
دکتر معین ارضیكارشناس ملزومات پزشكی63420422
دکتر مینا مزرعه فراهانیکارشناس ارگان ممیزی گروه تحقیق و توسعه63420155
دکتر نوراله مزینانیمشاور حقوقی63420388
زهرا کشاورزمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420169
سارا سیفیمسئول دفتر اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420101
سمانه آقارضیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420223
سمیه محمودیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420357
سولماز حاجیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420533
سید افضل موسویمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420250
سید رضا حسینی فرمتصدی نقلیه63420205
سید علی حسینیمسئول دفتر مدیركل63420304
سید مرتضی اسدیمسئول دفتر اداره ملزومات پزشکی63420480
شیرین مصطفویمسئول دفتر اداره فناوری اطلاعات63420796
طاهره عطارانكارشناس ملزومات پزشكی63420416
طاهره موسویكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420362
عاطفه سادات ریوندیکارشناس نظارت و بازرسی63420772
عاطفه سادات موسویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420509
عباس تاریمسئول دفتر اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
علیرضا رعدیمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420268
فاطمه امینیکارشناس میز خدمت حضوری63420721
فاطمه خسرویمسئول دفتر اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420202
فاطمه کشاورزکارشناس تجهیزات پزشکی63420411
فهیمه سلیمانی فركارشناس ملزومات پزشكی63420577
مجید اسماعیلیکارشناس مسئول ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC63420117
محمد رسول عارفسرپرست دبیرخانه مکاتبات و میز خدمت حضوری63420284
محمد سبزواریانکارشناس روابط عمومی و امور بین الملل / کارشناس میز خدمت الکترونیکی63420390
محمد علیدادیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420365
محمدرضا عصاریکارشناس نظارت و بازرسی63420269
محمود عربکارشناس حراست (دبیرخانه محرمانه)63420777
مریم حاجتیمتصدی امور دفتری دبیرخانه مکاتبات63420178
مریم سجادیکارشناس منابع انسانی63420139
ملیکا حسنیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420503
منیژه ملک لوکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420215
مهناز نظیفکارشناس مدیریت63420315
مهندس آرزو منصورزادهکارشناس فناوری اطلاعات63420718
مهندس آرش الوندیسرگروه مصرفی عمومی و بیمارستانی اداره کل تجهیزات پزشکی63420423
مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420521
مهندس احمد رضا رفیعیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420508
مهندس اعظم قنائیکارشناس تجهیزات پزشکی63420409
مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420516
مهندس الهام شیخیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420154
مهندس امید چوپانکارهکارشناس صادرات63420471
مهندس امین اسلامیمعاون اداره تجهیزات پزشکی63420407
مهندس بهاره جمشیدیکارشناس قیمت گذاری و نظارت و بازرسی63420774
مهندس بهشید توسلیانکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420179
مهندس جمال تولیرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420101
مهندس جمال تولیسرپرست اداره مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
مهندس حسین ذکیکارشناس نظارت و بازرسی63420263
مهندس راحله علمداریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420505
مهندس راضیه سادات رضویکارشناس امور تعهدها63420106
مهندس رضا مهدویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420518
مهندس رویا شهبازیاداره فناوری اطلاعات63420193
مهندس زهرا امانیکارشناس تجهیزات پزشکی63420425
مهندس زهرا باقری فردمعاون اداره ملزومات پزشكی63420722
مهندس زهرا کنعانیكارشناس ملزومات پزشكی63420413
مهندس زهره زرین کلاهسرپرست اداره ملزومات پزشکی63420480
مهندس زینب قرائیمعاون اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420211
مهندس ساجده رمضان پورکارشناس اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی63420506
مهندس سجاد اعتمادیكارشناس ملزومات پزشكی63420482
مهندس سحر ناعمیكارشناس ملزومات پزشكی63420405
مهندس سعیده تیغ تیزکارشناس تجهیزات پزشکی63420420
مهندس سولماز طباطباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420225
مهندس سپیده گلبازرئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420359
مهندس سید آصف مهدویرییس اداره صادرات63420131
مهندس شادی سادات نوابیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420358
مهندس شاپور کاظمی قمیکارشناس صادرات63420119
مهندس شیما سردارزادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420507
مهندس شیوا خسروی نیاکارشناس تجهیزات پزشکی63420417
مهندس شیوا ناظریانكارشناس ملزومات پزشكی63420483
مهندس عادل احمدزادهکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420216
مهندس عاطفه منصورزادهکارشناس فناوری اطلاعات63420313
مهندس عاطفه پرتویكارشناس ملزومات پزشكی63420484
مهندس عبداللهیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63421519
مهندس عبداله حسین نیاکارشناس امور گمرکی و ترخیص63420136
مهندس عرفان سرهادیکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420544
مهندس علی جوادی رادکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420218
مهندس علیرضا سلیمانیمعاون فنی اداره كل تجهیزات پزشكی63420340
مهندس علیرضا شکرزادهکارشناس تجهیزات پزشکی63420434
مهندس علیرضا هوشنگیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
مهندس غزل سادات عباسیکارشناس امور ارزی63420138
مهندس غزل گلزاریکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420511
مهندس فاطمه بنافتی زادهکارشناس تجهیزات پزشکی63420452
مهندس فاطمه عباسیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420488
مهندس فرناز فرهودیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420158
مهندس فریده احمد پوركارشناس ملزومات پزشكی63420419
مهندس فریده رسول نژادکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420227
مهندس لاله امینیکارشناس قیمت گذاری63420253
مهندس مجید حمیدیرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420504
مهندس مجید سلیمانی فردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420522
مهندس مجید موسویكارشناس ملزومات پزشكی63420424
مهندس محدثه امیریانکارشناس صادرات63420115
مهندس محمد امین اسفندیاریرئیس اداره تجهیزات پزشکی63420481
مهندس محمد رضا رحیمی پورکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420217
مهندس محمد مهدی علاالدینرئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420201
مهندس محمدرضا بهره ورکارشناس فناوری اطلاعات36420333
مهندس محمدرضا زمانیکارشناس نظارت و بازرسی63420262
مهندس مریم السادات مصباحیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420514
مهندس مریم باغبانیكارشناس ملزومات پزشكی63420426
مهندس مریم جهانی کیاکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420530
مهندس مریم فردی پورکارشناس امور مابه التفاوتها و تعهدات بانکی63420129
مهندس مریم قربانی الموتیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420211
مهندس مریم نیک سیرتمعاون اداره فناوری اطلاعات63420316
مهندس معصومه امیدوارکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420510
مهندس مهدیه واعظ محرابیكارشناس ملزومات پزشكی63420780
مهندس مهسا مداحكارشناس ملزومات پزشكی63420485
مهندس مودت هماییسرپرست اداره نظارت و بازرسی63420250
مهندس میلاد مصطفویکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420222
مهندس نادر کثیریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420505
مهندس نسترن رحیمیکارشناس تجهیزات پزشکی63420406
مهندس نسیم تربتیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420509
مهندس نغمه علی باباییکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420218
مهندس نفیسه رهنمانیاکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420214
مهندس هادی امیرحسینیمعاون اجرایی اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی63420512
مهندس هادی سرخوشکارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420512
مهندس هاشم یعقوبیکارشناس نظارت و بازرسی63420259
مهندس وحیده کرباسیکارشناس اداره برنامه ریزی و پایش داده ها63420129
مهندس پرتو پارسیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63420515
مهندس گلاره چنگیزیکارشناس قیمت گذاری63420261
مژگان محمدیکارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت63420224
میثم حاتمیكارشناس تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی63420100
میثم غلامیمعاون حراست63420142
نازنین مهررخمسئول دفتر منابع انسانی63420716
نسرین غفرانیکارشناس ترخیص الکترونیکی موارد خاص تجهیزات پزشکی از سامانه TTAC63420166
هادی پیرانمسئول دفتر تجهیزات پزشکی63420481
کریمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی63421504
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  115,580
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386