تاريخ : سی و يکم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1513
برگزاری هشتمین همایش بین¬المللی مدیریت بیمارستانی به همراه نمایشگاه جنبی تجهیزات پزشکی
به گزارش روابط عمومی همایش، هشتمین همایش بین¬المللی مدیریت بیمارستانی به ارائه مدل¬های نوآورانه در اداره امور بیمارستان¬ها خواهد پرداخت و فرصتی جهت تبادل تجربه¬ها و دانسته¬های جدید بررسی تجارب موفق جهانی می¬پردازد. این همایش که با حضور 20 استاد برجسته دنیا و بیش از 2000 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستانی و مدیران تجهیزات پزشکی برگزار می¬گردد. در این همایش 3روزه به 9 محور کلیدی در بیمارستان توجه خواهد شد، مدیریت مالی، مدیریت دارو و کلینیکی، مدیریت کیفیت و .... ازجمله این محورها می باشد. همایش مدیریت بیمارستانی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی اداره امور بیمارستان¬ها به همراه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می¬گردد که توانسته است نقش موثری در افزایش سطح دانش مدیران بیمارستانی و ایجاد ارتباط میان وزارت بهداشت، دانشگاه و بیمارستان و شرکت¬های تجهیزات پزشکی ایفاء نماید. محور مدیریت تجهیزات پزشکی که ذیلمحور مدیریت تسهیلات در این برنامه تعریف شده است با حضور مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی و همچنین جناب آقای دکتر محمود بیگلر برگزار می شود که در آن آخرین مدل¬های نوآورانه مدیریت تجهیزات پزشکی و مدیریت تسهیلات در بیمارستان بیان خواهد شد.ضمناً در این رویداد بزرگ علمی وزیر محترم بهداشت و معاونین محترم ایشان نیز سخنرانی خواهند داشت. در کنار این همایش نیز نمایشگاه بین¬المللی فناوری و تجهیزات پیشرفته بیمارستانی با حضور بیش از 50 شرکت معتبر خارجی و داخلی برگزار خواهد گردید که در آن به ارائه آخرین دستاوردها و محصولات خود در حوزه بیمارستانی می¬پردازند. این برنامه شامل سخنرانی¬های کلیدی و بین¬المللی، کارگاه¬های آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی خواهد بود که با حضور روسا و مدیران بیمارستانی کشور و تعدادی از روسای بیمارستان¬های کشورهای همسایه به عنوان بزرگترین گردهمایی بیمارستانی کَشور برگزار می¬شود. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند به سامانه الکتریکی  این برنامهWWW.IHMC.IR  مراجعه فرمایند. دبیرخانه همایش دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی همایش، هشتمین همایش بین¬المللی مدیریت بیمارستانی به ارائه مدل¬های نوآورانه در اداره امور بیمارستان¬ها خواهد پرداخت و فرصتی جهت تبادل تجربه¬ها و دانسته¬های جدید بررسی تجارب موفق جهانی می¬پردازد. این همایش که با حضور 20 استاد برجسته دنیا و بیش از 2000 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستانی و مدیران تجهیزات پزشکی برگزار می¬گردد. در این همایش 3روزه به 9 محور کلیدی در بیمارستان توجه خواهد شد، مدیریت مالی، مدیریت دارو و کلینیکی، مدیریت کیفیت و .... ازجمله این محورها می باشد.
همایش مدیریت بیمارستانی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی اداره امور بیمارستان¬ها به همراه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می¬گردد که توانسته است نقش موثری در افزایش سطح دانش مدیران بیمارستانی و ایجاد ارتباط میان وزارت بهداشت، دانشگاه و بیمارستان و شرکت¬های تجهیزات پزشکی ایفاء نماید.
محور مدیریت تجهیزات پزشکی که ذیلمحور مدیریت تسهیلات در این برنامه تعریف شده است با حضور مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی و همچنین جناب آقای دکتر محمود بیگلر برگزار می شود که در آن آخرین مدل¬های نوآورانه مدیریت تجهیزات پزشکی و مدیریت تسهیلات در بیمارستان بیان خواهد شد.ضمناً در این رویداد بزرگ علمی وزیر محترم بهداشت و معاونین محترم ایشان نیز سخنرانی خواهند داشت.
در کنار این همایش نیز نمایشگاه بین¬المللی فناوری و تجهیزات پیشرفته بیمارستانی با حضور بیش از 50 شرکت معتبر خارجی و داخلی برگزار خواهد گردید که در آن به ارائه آخرین دستاوردها و محصولات خود در حوزه بیمارستانی می¬پردازند.
این برنامه شامل سخنرانی¬های کلیدی و بین¬المللی، کارگاه¬های آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی خواهد بود که با حضور روسا و مدیران بیمارستانی کشور و تعدادی از روسای بیمارستان¬های کشورهای همسایه به عنوان بزرگترین گردهمایی بیمارستانی کَشور برگزار می¬شود. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند به سامانه الکتریکی  این برنامهWWW.IHMC.IR  مراجعه فرمایند.

دبیرخانه همایش
دانشگاه علوم پزشکی تهران