تاريخ : بيست و ششم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1517
فرمت فایل اکسل جهت ثبت تعداد سری ساختهای زیادکالا (بالای ۱۰۰ ردیف) در سامانه TTAC جهت ترخیص تجهیزات پزشکی
پیرو هماهنگی انجام شده با شرکت پشتیبان سازمان، به اطلاع می رساند در خصوص ثبت کالای موضوع اظهارنامه شماره کوتاژ............... در سامانه ترخیص TTAC  با تعداد سری ساخت با ردیف های زیاد(بالای ۱۰۰ ردیف)، جهت درج اطلاعات مشخصات کالا، خواهشمند است فایل پیوست را در قالب فرمت ارایه شده بصورت درخواست مکتوب تحویل دبیرخانه سازمان غذا و دارو نمایید تا به اداره کل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو ارجاع گردد و در نامه مذکور، یک رونوشت هم جهت این اداره کل درج شود. لازم به ذکر است ارائه این راهکار تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۵ برقرار می باشد و بعد از تاریخ یاد شده، امکان بارگذاری فایل Excel در سامانه TTAC جهت شرکتها ایجاد خواهد شد.
پیرو هماهنگی انجام شده با شرکت پشتیبان سازمان، به اطلاع می رساند در خصوص ثبت کالای موضوع اظهارنامه شماره کوتاژ............... در سامانه ترخیص TTAC  با تعداد سری ساخت با ردیف های زیاد(بالای ۱۰۰ ردیف)، جهت درج اطلاعات مشخصات کالا، خواهشمند است فایل پیوست را در قالب فرمت ارایه شده بصورت درخواست مکتوب تحویل دبیرخانه سازمان غذا و دارو نمایید تا به اداره کل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو ارجاع گردد و در نامه مذکور، یک رونوشت هم جهت این اداره کل درج شود.

لازم به ذکر است ارائه این راهکار تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۵ برقرار می باشد و بعد از تاریخ یاد شده، امکان بارگذاری فایل Excel در سامانه TTAC جهت شرکتها ایجاد خواهد شد.