تاريخ : بيست و ششم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1519
فعالیت حدود 6 هزار شرکت توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی/استفاده از توان اصناف در تقویت نظارت ها
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: امیدواریم با طرحی که در حال برنامه ریزی می باشد از توان اصناف استفاده و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت نماییم. دکتر محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو " ایفدونا " گفت: بالغ بر 5 هزار و 600 واحد توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور وجود دارد و این تعداد شناسایی و ثبت شده است که به احتمال زیاد این تعداد بیشتر است. وی افزود: توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی به دو  صورت انجام می شود؛ یکی فروش عمده که از طریق شرکت ها می باشد و مجوزهای لازمه را از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی دریافت کرده اند و حتی ناظران ما در این شرکت ها حضور فعال دارند و دیگری از طریق اصناف می باشد  که در این خصوص با اصناف هماهنگی های لازم انجام شده است تا بتوانیم نظارت ها را بر مراکزی که از طریق اصناف در حال فعالیت می باشند تقویت و با مراکزی که مجوز نداشته باشند برخورد جدی خواهیم داشت. دکتر بیگلر اظهار داشت: هزار و 500 شرکت به صورت کلان توزیع و عرضه را در کشور در اختیار دارند و خرده فروشی ها بیشتر کسانی هستند که از طریق اصناف مجوز دارند و امیدواریم با طرحی که در حال برنامه ریزی می باشد از توان اصناف استفاده و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت نماییم. دکتر محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: امیدواریم با طرحی که در حال برنامه ریزی می باشد از توان اصناف استفاده و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت نماییم.

دکتر محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو " ایفدونا " گفت: بالغ بر 5 هزار و 600 واحد توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور وجود دارد و این تعداد شناسایی و ثبت شده است که به احتمال زیاد این تعداد بیشتر است.

وی افزود: توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی به دو  صورت انجام می شود؛ یکی فروش عمده که از طریق شرکت ها می باشد و مجوزهای لازمه را از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی دریافت کرده اند و حتی ناظران ما در این شرکت ها حضور فعال دارند و دیگری از طریق اصناف می باشد  که در این خصوص با اصناف هماهنگی های لازم انجام شده است تا بتوانیم نظارت ها را بر مراکزی که از طریق اصناف در حال فعالیت می باشند تقویت و با مراکزی که مجوز نداشته باشند برخورد جدی خواهیم داشت.

دکتر بیگلر اظهار داشت: هزار و 500 شرکت به صورت کلان توزیع و عرضه را در کشور در اختیار دارند و خرده فروشی ها بیشتر کسانی هستند که از طریق اصناف مجوز دارند و امیدواریم با طرحی که در حال برنامه ریزی می باشد از توان اصناف استفاده و نظارت ها را در سطح عرضه تقویت نماییم.

دکتر محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی