تاريخ : دوازدهم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1524
فوری - از دسترس خارج شدن تمامی سرویس ها سازمان غذا و دارو (ttac.ir) از تاریخ 95/03/12 تا 95/03/15
به اطلاع می رساند با توجه به پروژه ارتقا زیرساخت شبکه ارتباطی سازمان غذا و دارو، کلیه سرویس های الکترونیکی مربوط به سازمان غذا و دارو( شامل  وب سایت ها ، نرم افزارهای داخلی، ttac و ...)، از روز چهارشنبه مورخ 12/03/95 از ساعت 15 از دسترس خارج و تا پایان تعطیلات (روز شنبه) مورخ 15/03/95 در دسترس نمی باشد. اداره کل آمار و  فن آوری اطلاعات سازمان غذا و دارو

به اطلاع می رساند با توجه به پروژه ارتقا زیرساخت شبکه ارتباطی سازمان غذا و دارو، کلیه سرویس های الکترونیکی مربوط به سازمان غذا و دارو( شامل  وب سایت ها ، نرم افزارهای داخلی، ttac و ...)، از روز چهارشنبه مورخ 12/03/95 از ساعت 15 از دسترس خارج و تا پایان تعطیلات (روز شنبه) مورخ 15/03/95 در دسترس نمی باشد.اداره کل آمار و  فن آوری اطلاعات سازمان غذا و دارو