تاريخ : نهم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1527
فوری-نحوه ثبت کالاهای تحقیقاتی حوزه تجهیزات پزشکی برای دریافت کد IRC جهت ترخیص از سامانه ttac و پنجره فرامرزی گمرک
به اطلاع کلیه شرکتهایی که متقاضی واردات کالای تحقیقاتی می باشند می  رساند، به منظور دریافت کد IRC وضعیت موقت ترخیص و در راستای تسهیل و تسریع، نسبت به رعایت موارد و مراحل ذیل در هنگام ثبت کالای خود در سامانه این اداره کل، اقدام نمایند. مرحله اول: انتخاب یکی از زیرمجموعه های "تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تحقیقاتی "در شاخه تجهیزات آزمایشگاهی مرحله دوم: درج تیک ثبت کالای تحقیقاتی در سامانه ورود و ترخیص اداره کل مرحله سوم: ورود اطلاعات  لازم به ذکر است تنها ورود موارد ذیل جهت دریافت کدIRC موقت جهت کالاهای تحقیقاتی اجباری می باشد و نیاز به تکمیل سایر فیلدها در سامانه این اداره کل نیست. 1- نام کالا 2- کمپانی سازنده 3- کشور سازنده 4-نام کالا در برچسب 5- مدل 6- شماره کاتالوگ 7- کد GTIN ادامه مراحل مشاهده کد IRC و اقدامات بابت سامانه ttac و پنجره فرامرزی گمرک مطابق دستورالعملهای ابلاغی از قبل می باشد که در وب سایت این اداره کل به آدرس www.imed.ir  در دسترس می باشد. دکتر بیگلر  مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

به اطلاع کلیه شرکتهایی که متقاضی واردات کالای تحقیقاتی می باشند می  رساند، به منظور دریافت کد IRC وضعیت موقت ترخیص و در راستای تسهیل و تسریع، نسبت به رعایت موارد و مراحل ذیل در هنگام ثبت کالای خود در سامانه این اداره کل، اقدام نمایند.

مرحله اول:

انتخاب یکی از زیرمجموعه های "تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تحقیقاتی "در شاخه تجهیزات آزمایشگاهی

مرحله دوم:

درج تیک ثبت کالای تحقیقاتی در سامانه ورود و ترخیص اداره کل

مرحله سوم:

ورود اطلاعات

 لازم به ذکر است تنها ورود موارد ذیل جهت دریافت کدIRC موقت جهت کالاهای تحقیقاتی اجباری می باشد و نیاز به تکمیل سایر فیلدها در سامانه این اداره کل نیست.

1- نام کالا

2- کمپانی سازنده

3- کشور سازنده

4-نام کالا در برچسب

5- مدل

6- شماره کاتالوگ

7- کد GTIN

ادامه مراحل مشاهده کد IRC و اقدامات بابت سامانه ttac و پنجره فرامرزی گمرک مطابق دستورالعملهای ابلاغی از قبل می باشد که در وب سایت این اداره کل به آدرس www.imed.ir  در دسترس می باشد.

دکتر بیگلر 
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی