تاريخ : اول خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1529
ایجاد امکان دسترسی شرکت ها به مشاهده آخرین وضعیت کد IRC در سامانه ورود و ترخیص
به اطلاع می رساند که کلیه شرکت ها می توانند در سامانه ورود و ترخیص (import.imed.ir) در بخش فرم لیست IRC در منوی ثبت وسیله پزشکی، امکان مشاهده لیست کالاهای ثبت شده  مشمول صدور IRC خود را مشاهده نمایند. لازم به ذکر است در این فرم، در صورت عدم صدور کدIRC  ، دلیل آن نیز نمایش داده می شود و این توضیحات مربوط به نوع خطایی است که سامانه جهت اطلاع شرکت تولید نموده است.   ایجاد این امکان جهت کاهش مراجعات شرکت ها به این  اداره کل ایجاد گردیده است و در حال حاضر کدهای IRC  تخصیص یافته با وضعیت موقت می باشند که در روال آتی،  پس از طی مراحل کارشناسی کیفی و تایید ثبت کالا (و در صورت لزوم قیمت گذاری آنها)، به سامانه سازمان غذا و دارو ارسال و به وضعیت کد IRC دائم، تبدیل خواهند شد.
به اطلاع می رساند که کلیه شرکت ها می توانند در سامانه ورود و ترخیص (import.imed.ir) در بخش فرم لیست IRC در منوی ثبت وسیله پزشکی، امکان مشاهده لیست کالاهای ثبت شده  مشمول صدور IRC خود را مشاهده نمایند. لازم به ذکر است در این فرم، در صورت عدم صدور کدIRC  ، دلیل آن نیز نمایش داده می شود و این توضیحات مربوط به نوع خطایی است که سامانه جهت اطلاع شرکت تولید نموده است.  
ایجاد این امکان جهت کاهش مراجعات شرکت ها به این  اداره کل ایجاد گردیده است و در حال حاضر کدهای IRC  تخصیص یافته با وضعیت موقت می باشند که در روال آتی،  پس از طی مراحل کارشناسی کیفی و تایید ثبت کالا (و در صورت لزوم قیمت گذاری آنها)، به سامانه سازمان غذا و دارو ارسال و به وضعیت کد IRC دائم، تبدیل خواهند شد.