تاريخ : بيست و دوم ارديبهشت 1395
ساعت : 00:00
کد : 1535
حذف پرداخت هزینه کارشناسی در هنگام ترخیص از سامانه ttac تا اطلاع ثانویه
قابل توجه شرکت های وارد کننده و تولید کننده تجهیزات پزشکی به اطلاع می رساند که کلیه شرکت ها مطابق روال سابق تا اطلاع ثانوی هزینه حق کارشناسی را می بایست در سامانه ورود و ترخیص اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در هنگام مجوز ورود پرداخت نمایند.
قابل توجه شرکت های وارد کننده و تولید کننده تجهیزات پزشکی به اطلاع می رساند که کلیه شرکت ها مطابق روال سابق تا اطلاع ثانوی هزینه حق کارشناسی را می بایست در سامانه ورود و ترخیص اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در هنگام مجوز ورود پرداخت نمایند.