تاريخ : بيست و يکم ارديبهشت 1395
ساعت : 00:00
کد : 1538
ارسال پاسخ سوالات متدوال شرکت ها در خصوص طرح ترخیص کالا از سامانه ttac و پنجره واحد گمرک
سوالات متداول در خصوص دریافت کد IRC در سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک 1-      راهنمای ثبت اطلاعات کالا : (به راهنمای مراحل ثبت کالا در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه گردد) 1-1-        در صورتیکه کالا در اداره کل قبلا ثبت شده و دارای کد IMD می باشد. -         اگر کد GTIN در فرم کالا ثبت شده باشد بصورت اتوماتیک IRC آن صادر گردیده است.(به راهنمای مشاهده IRC مراجعه شود) -         در صورت عدم ثبت کد GTIN نسبت به ثبت آن در سامانه تجهیزات پزشکی در قسمت تصحیح GTIN، جهت دریافت کد IRC اقدام شود. 1-2-       در صورتیکه پرونده ثبت ارایه شده است ولی کد IMD آن هنوز صادر نشده است. -         در صورتیکه که در قسمت ثبت کالا در ابتدای تکمیل داده ها کد GTIN وارد شده باشدIRC با وضعیت موقت بصورت اتوماتیک برای آن صادر گردیده است.درغیر این صورت نسبت به درج کد GTINدر قسمت تصحیح GTIN در سامانه تجهیزات اقدام گردد. 1-3-        در صورتیکه کالا تاکنون در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت نشده است (ثبت کالا صرفا جهت ترخیص)؟ -         در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی (import.imed.ir) در قسمت ثبت کالای پزشکی بر روی ثبت کالای جدید کلیک نموده و سپس اطلاعات مورد نیاز کالای مورد نظر را ثبت نمائید. اطلاعات الزامی تکمیل و کد GTIN برای کالا ثبت گردد. سپس کد IRC با وضعیت موقت برای آن کالا صادر خواهد گردید. این کدIRC با وضعیت موقت صرفاً جهت ترخیص کالا از گمرک صادر می گردد. -         در حال حاضر نیاز به ارایهمستندات به اداره کل نمی باشد، پس از فراخوان ثبت کالای مربوطه با زدن نواقصی کارشناسمی بایست مستندات مربوطه جهت روال کارشناسی به اداره کل ارایه گردد. 1-4-         در صورتیکه که کالای شما در درختواره کالا وجود ندارد، شرکت می بایست فرم درخواست اضافه نمودن گروه کالا را به اداره کارشناسیارایه نماید سپس در سیستم درج خواهد شد. 1-5-          درصورتیکه برای دریافت IRCاز اضافه کردن GTIN برای کالاهای ثبت شده قبلی استفاده می نمائید حتما فیلد افتراقی آن می بایست تکمیل گردد و برای هر فیلد افتراقی مستلزم درج کد GTIN جداگانه ای می باشد. محدودیت در تعداد کاراکتر وجه افتراقی انگلیسی (حد اکثر 200) و فارسی (حداکثر 100) می باشد. -         در صورتیکه یک کالا زیر مجموعه فرزندی ندارد برای ثبت فیلد افتراقی GTIN آن ذکر نام برچسب کالاکافی می باشد. -         ذکر فیلد افتراقی در اضافه کردن GTIN اجباری می باشد و نباید تکراری زده شود. .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2-      IRCموقت چیست؟ 2-1-         کدی است که در سامانه مرکزی سازمان غذا و دارو، جهت ترخیص و برچسب کالا برای نام کالای ثبت شده ایجاد میگردد. 2-2-         در صورتیکه متقاضی فرایند ثبت کالای تجهیزات و ملزومات پزشکی را تاکنون در اداره کل انجام نداده است و کالا کد IMD ندارد، می بایست ثبت اطلاعات اولیه کالا را انجام داده و سپس با وارد نمودن کد GTIN آن کالا جهت ترخیص فراورده با کد IRC با وضعیت موقت ترخیص نماید. 2-3-         در صورتیکه روال انجام کارشناسی جهت ثبت کالا هنوز به اتمام نرسیده است و متقاضی درخواست ترخیص کالا را دارد پس از درج کد GTIN، کد IRC موقت صرفا جهت ترخیص صادر خواهد شد. 2-4-         جهت مشاهده IRC به سایت irc.fda.gov.ir یا قسمت لیست IRC درسامانه تجهیزات پزشکی مراجعه نمائید. (می توانید به راهنمای آن مراجعه نمائید) .................................................................................................................................................................................................................................... 3-       در صورتیکه IRC محصول شما رویت نشده است به موارد ذیل باید توجه گردد: 3-1-          فرم ثبت کالا در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی تکمیل و ثبت نهایی شده باشد. (مراجعه به راهنمای ثبت کالا ) 3-2-          کد GTIN در فرم ثبت کالا درج شده باشد. -         در کجا می بایست کد GTIN وارد گردد؟ این کد در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی در قسمت اضافه کردن GTIN باید درج شده باشد. -         کد GTIN چیست ؟ بارکد دوبعدی که کارخانه سازنده ارایه می نماید. ( مراجعه به راهنمای GTIN) -         برای ترخیص کالا نیاز به دریافت GTIN با ریز جزییات کالا نمی باشد فقط یک کد برای اسم اصلی کالا کفایت میکند. -         در صورتیکه در اظهارنامه گمرک با ذکر جزییات کالا ذکر شده است می بایست برای هرکدام IRC جداگانه ای دریافت شود درنتیجه مستلزم درج کد GTIN جداگانه ای برای هر فیلد افتراقی کالا دارد. -         آیا برای هر بار ترخیص نیاز به درج GTIN جداگانه می باشد؟ خیر GTIN کدی یکتا است که مشخص کننده کالا میباشد و درج این کد برای ثبت کالا یک بار کافی می باشد. -         آیا GTIN بر روی کالا می بایست درج شده باشد. ؟ بسیاری از انواع کالا این بارکد روی محصول وجود دارد ولی برای ترخیص الزامی نمی باشد. -         برای برچسب کالا نیازمند دریافت کدهای جداگانه برای تمامی سایزهای موجود کالا می باشد. -         در صورت درج GTIN های تکراری برای کالاهای متفاوت فقط یک کد IRC صادر خواهد شد. 3-3-      مسئول فنی در سایت TTAC معرفی شده است یا خیر؟ -         مسئول فنی در سایت ttac.ir می بایست معرفی شده باشد. -         حوزه فعالیت شرکت ( تجهیزات پزشکی ) می بایست انتخاب شده باشد. -         در صورت عدم داشتن یوزر و پسورد مسیئول فنی به پشتیبان سامانه مرکزی مراجعه شود 3-4-          کد IRC را چگونه باید دریافت کرد؟ -         کد IRC بصورت اتوماتیک صادر میگردد. مستلزم صدور آن درج اطلاعات ثبت کالا و درج کد GTIN کالا می باشد. -         آیا کد IRC برای هر بار ترخیص بصورت جداگانه صادر خواهدشد؟خیر. در صورت ثبت کالا در سامانه تجهیزات پزشکی و درج کد GTIN برای آن کالا کد IRC با وضعیتهای مختلف صادر خواهد شد. .................................................................................................................................................................................................................................... 4-       برخی موارد در عدم ورود به سایت www.ttac.ir: -         شناسه ملی شرکت  بصورت صحیح وارد نشده است. -         کد ملی و تاریخ تولد مدیرعامل به درستی درج نشده است -         قبلا در سایت ttac ثبت نام صورت گرفته است و کاربری جداگانه صادر شده است. -        برای فراخوانی اظهارنامه با کاربری مسئول فنی در قسمت مجوز ترخیص گمرک در سامانه ttacامکان پذیر میباشد. -         در صورت عدم ارسال کاربری در ثبت نام مسئول فنی به تلفن همراه یا ایمیل ایشان، به پشتیبان سامانه مرکزی ارجاع گردد. .................................................................................................................................................................................................................................... 5-        مواردی که می بایست در خصوص حوزه فعالیت شرکت و مسئول فنی قید شده باشد. -         زمینه فعالیت شرکت در سایت ttac در قسمت مشخصات شرکت وارد گردد. -         مسئول فنی از کارتابل مدیرعامل معرفی شده باشد. -         تیک حوزه فعالیت مسئول فنی در معرفی او ذکر نشده است. .................................................................................................................................................................................................................................... 6-        آیا روال کارشناسی اداره تجهیزات در صدور مجوز ترخیص تغییر کرده است ؟ -         کد 14 رقمی مجوز ورود همچنان به روال قبل وجود دارد ولی کد 14 رقمی مجوز ترخیص به روال جدید تغییر یافته است. -         جهت دریافت مجوز ورود و مجوز ترخیص کالا روال قبل وجود دارد، جهت ارتباط با گمرک روال تغییر کرده است که در فرم ترخیص کالا با کاربری مسئول فنی شرکت در سامانه ttac، می بایست اطلاعات اظهارنامه گمرک فراخوانی شده، سپس IRCکالا انتخاب شود و پس از درج سایر داده های درخواستی و تایید توسط متقاضی، کارشناس اداره کل جهت ارسال به گمرک با فراخوانی شماره اظهارنامه می بایست تاییدات لازم را انجام دهد. .................................................................................................................................................................................................................................... 7-        در فرم مجوز ترخیص گمرک فقط نمایش اطلاعات امکان پذیر است؟ -         فراخوانی اظهارنامه و درج سایر داده ها جهت ترخیص فقط با کاربری مسئول فنی امکان پذیر می باشد. -         با کارتابل مدیرعامل فقط مشاهده اطلاعات امکان پذیر باشد و نمایش داده می شود. .................................................................................................................................................................................................................................... 8-       در صورت بروز مشکل در دریافت کد کاربری سامانه ttac چگونه می بایست اقدام گردد؟ -         به پشتیبان سازمان غذا و دارو مراجعه نمائید. -        درسامانه پشتیبانی به آدرس اینترنتی www.support.ttac.irو www.support.fda.gov.ir اقدام به ثبت "تیکت" –یادداشت- و دریافت شناسه رهگیری نمایند. بدیهی است پاسخگویی به سئوالات و مشکلاتی که در سامانه فوق ثبت شده اند در اولویت رسیدگی می باشد ....................................................................................................................................................................................................................................

سوالات متداول در خصوص دریافت کد IRC در سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک

1-      راهنمای ثبت اطلاعات کالا : (به راهنمای مراحل ثبت کالا در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه گردد)

1-1-        در صورتیکه کالا در اداره کل قبلا ثبت شده و دارای کد IMD می باشد.

-         اگر کد GTIN در فرم کالا ثبت شده باشد بصورت اتوماتیک IRC آن صادر گردیده است.(به راهنمای مشاهده IRC مراجعه شود)

-         در صورت عدم ثبت کد GTIN نسبت به ثبت آن در سامانه تجهیزات پزشکی در قسمت تصحیح GTIN، جهت دریافت کد IRC اقدام شود.

1-2-       در صورتیکه پرونده ثبت ارایه شده است ولی کد IMD آن هنوز صادر نشده است.

-         در صورتیکه که در قسمت ثبت کالا در ابتدای تکمیل داده ها کد GTIN وارد شده باشدIRC با وضعیت موقت بصورت اتوماتیک برای آن صادر گردیده است.درغیر این صورت نسبت به درج کد GTINدر قسمت تصحیح GTIN در سامانه تجهیزات اقدام گردد.

1-3-        در صورتیکه کالا تاکنون در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت نشده است (ثبت کالا صرفا جهت ترخیص)؟

-         در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی (import.imed.ir) در قسمت ثبت کالای پزشکی بر روی ثبت کالای جدید کلیک نموده و سپس اطلاعات مورد نیاز کالای مورد نظر را ثبت نمائید. اطلاعات الزامی تکمیل و کد GTIN برای کالا ثبت گردد. سپس کد IRC با وضعیت موقت برای آن کالا صادر خواهد گردید. این کدIRC با وضعیت موقت صرفاً جهت ترخیص کالا از گمرک صادر می گردد.

-         در حال حاضر نیاز به ارایهمستندات به اداره کل نمی باشد، پس از فراخوان ثبت کالای مربوطه با زدن نواقصی کارشناسمی بایست مستندات مربوطه جهت روال کارشناسی به اداره کل ارایه گردد.

1-4-         در صورتیکه که کالای شما در درختواره کالا وجود ندارد، شرکت می بایست فرم درخواست اضافه نمودن گروه کالا را به اداره کارشناسیارایه نماید سپس در سیستم درج خواهد شد.

1-5-          درصورتیکه برای دریافت IRCاز اضافه کردن GTIN برای کالاهای ثبت شده قبلی استفاده می نمائید حتما فیلد افتراقی آن می بایست تکمیل گردد و برای هر فیلد افتراقی مستلزم درج کد GTIN جداگانه ای می باشد. محدودیت در تعداد کاراکتر وجه افتراقی انگلیسی (حد اکثر 200) و فارسی (حداکثر 100) می باشد.

-         در صورتیکه یک کالا زیر مجموعه فرزندی ندارد برای ثبت فیلد افتراقی GTIN آن ذکر نام برچسب کالاکافی می باشد.

-         ذکر فیلد افتراقی در اضافه کردن GTIN اجباری می باشد و نباید تکراری زده شود.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2-      IRCموقت چیست؟

2-1-         کدی است که در سامانه مرکزی سازمان غذا و دارو، جهت ترخیص و برچسب کالا برای نام کالای ثبت شده ایجاد میگردد.

2-2-         در صورتیکه متقاضی فرایند ثبت کالای تجهیزات و ملزومات پزشکی را تاکنون در اداره کل انجام نداده است و کالا کد IMD ندارد، می بایست ثبت اطلاعات اولیه کالا را انجام داده و سپس با وارد نمودن کد GTIN آن کالا جهت ترخیص فراورده با کد IRC با وضعیت موقت ترخیص نماید.

2-3-         در صورتیکه روال انجام کارشناسی جهت ثبت کالا هنوز به اتمام نرسیده است و متقاضی درخواست ترخیص کالا را دارد پس از درج کد GTIN، کد IRC موقت صرفا جهت ترخیص صادر خواهد شد.

2-4-         جهت مشاهده IRC به سایت irc.fda.gov.ir یا قسمت لیست IRC درسامانه تجهیزات پزشکی مراجعه نمائید. (می توانید به راهنمای آن مراجعه نمائید)

....................................................................................................................................................................................................................................

3-       در صورتیکه IRC محصول شما رویت نشده است به موارد ذیل باید توجه گردد:

3-1-          فرم ثبت کالا در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی تکمیل و ثبت نهایی شده باشد. (مراجعه به راهنمای ثبت کالا )

3-2-          کد GTIN در فرم ثبت کالا درج شده باشد.

-         در کجا می بایست کد GTIN وارد گردد؟ این کد در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی در قسمت اضافه کردن GTIN باید درج شده باشد.

-         کد GTIN چیست ؟ بارکد دوبعدی که کارخانه سازنده ارایه می نماید. ( مراجعه به راهنمای GTIN)

-         برای ترخیص کالا نیاز به دریافت GTIN با ریز جزییات کالا نمی باشد فقط یک کد برای اسم اصلی کالا کفایت میکند.

-         در صورتیکه در اظهارنامه گمرک با ذکر جزییات کالا ذکر شده است می بایست برای هرکدام IRC جداگانه ای دریافت شود درنتیجه مستلزم درج کد GTIN جداگانه ای برای هر فیلد افتراقی کالا دارد.

-         آیا برای هر بار ترخیص نیاز به درج GTIN جداگانه می باشد؟ خیر GTIN کدی یکتا است که مشخص کننده کالا میباشد و درج این کد برای ثبت کالا یک بار کافی می باشد.

-         آیا GTIN بر روی کالا می بایست درج شده باشد. ؟ بسیاری از انواع کالا این بارکد روی محصول وجود دارد ولی برای ترخیص الزامی نمی باشد.

-         برای برچسب کالا نیازمند دریافت کدهای جداگانه برای تمامی سایزهای موجود کالا می باشد.

-         در صورت درج GTIN های تکراری برای کالاهای متفاوت فقط یک کد IRC صادر خواهد شد.

3-3-      مسئول فنی در سایت TTAC معرفی شده است یا خیر؟

-         مسئول فنی در سایت ttac.ir می بایست معرفی شده باشد.

-         حوزه فعالیت شرکت ( تجهیزات پزشکی ) می بایست انتخاب شده باشد.

-         در صورت عدم داشتن یوزر و پسورد مسیئول فنی به پشتیبان سامانه مرکزی مراجعه شود

3-4-          کد IRC را چگونه باید دریافت کرد؟

-         کد IRC بصورت اتوماتیک صادر میگردد. مستلزم صدور آن درج اطلاعات ثبت کالا و درج کد GTIN کالا می باشد.

-         آیا کد IRC برای هر بار ترخیص بصورت جداگانه صادر خواهدشد؟خیر. در صورت ثبت کالا در سامانه تجهیزات پزشکی و درج کد GTIN برای آن کالا کد IRC با وضعیتهای مختلف صادر خواهد شد.

....................................................................................................................................................................................................................................

4-       برخی موارد در عدم ورود به سایت www.ttac.ir:

-         شناسه ملی شرکت  بصورت صحیح وارد نشده است.

-         کد ملی و تاریخ تولد مدیرعامل به درستی درج نشده است

-         قبلا در سایت ttac ثبت نام صورت گرفته است و کاربری جداگانه صادر شده است.

-        برای فراخوانی اظهارنامه با کاربری مسئول فنی در قسمت مجوز ترخیص گمرک در سامانه ttacامکان پذیر میباشد.

-         در صورت عدم ارسال کاربری در ثبت نام مسئول فنی به تلفن همراه یا ایمیل ایشان، به پشتیبان سامانه مرکزی ارجاع گردد.

....................................................................................................................................................................................................................................

5-        مواردی که می بایست در خصوص حوزه فعالیت شرکت و مسئول فنی قید شده باشد.

-         زمینه فعالیت شرکت در سایت ttac در قسمت مشخصات شرکت وارد گردد.

-         مسئول فنی از کارتابل مدیرعامل معرفی شده باشد.

-         تیک حوزه فعالیت مسئول فنی در معرفی او ذکر نشده است.

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6-        آیا روال کارشناسی اداره تجهیزات در صدور مجوز ترخیص تغییر کرده است ؟

-         کد 14 رقمی مجوز ورود همچنان به روال قبل وجود دارد ولی کد 14 رقمی مجوز ترخیص به روال جدید تغییر یافته است.

-         جهت دریافت مجوز ورود و مجوز ترخیص کالا روال قبل وجود دارد، جهت ارتباط با گمرک روال تغییر کرده است که در فرم ترخیص کالا با کاربری مسئول فنی شرکت در سامانه ttac، می بایست اطلاعات اظهارنامه گمرک فراخوانی شده، سپس IRCکالا انتخاب شود و پس از درج سایر داده های درخواستی و تایید توسط متقاضی، کارشناس اداره کل جهت ارسال به گمرک با فراخوانی شماره اظهارنامه می بایست تاییدات لازم را انجام دهد.

....................................................................................................................................................................................................................................

7-        در فرم مجوز ترخیص گمرک فقط نمایش اطلاعات امکان پذیر است؟

-         فراخوانی اظهارنامه و درج سایر داده ها جهت ترخیص فقط با کاربری مسئول فنی امکان پذیر می باشد.

-         با کارتابل مدیرعامل فقط مشاهده اطلاعات امکان پذیر باشد و نمایش داده می شود.

....................................................................................................................................................................................................................................

8-       در صورت بروز مشکل در دریافت کد کاربری سامانه ttac چگونه می بایست اقدام گردد؟

-         به پشتیبان سازمان غذا و دارو مراجعه نمائید.

-        درسامانه پشتیبانی به آدرس اینترنتی www.support.ttac.irو www.support.fda.gov.ir اقدام به ثبت "تیکت" یادداشت- و دریافت شناسه رهگیری نمایند. بدیهی است پاسخگویی به سئوالات و مشکلاتی که در سامانه فوق ثبت شده اند در اولویت رسیدگی می باشد

....................................................................................................................................................................................................................................