تاريخ : پانزدهم ارديبهشت 1395
ساعت : 00:00
کد : 1542
حذف کد 14 رقمی ترخیص کالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همزمان با فعال شدن پنجره فرامرزی گمرک
به اطلاع کلیه واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی می رساند که همزمان با فعال شدن پنجره واحد فرامرزی گمرک، کد 14 رقمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به ترخیص حذف و دیگر نیاز به ارائه آن به گمرک جهت ترخیص کالا نیست.
به اطلاع کلیه واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی می رساند که همزمان با فعال شدن پنجره واحد فرامرزی گمرک، کد 14 رقمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به ترخیص حذف و دیگر نیاز به ارائه آن به گمرک جهت ترخیص کالا نیست.