تاريخ : دوم شهريور 1393
ساعت : 00:00
کد : 1752
ایجاد لینک قیمت گذاری جدید در کارتابل دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی
به اطلاع می رساند: با توجه به اعلام نتایج دور دوم فراخوانها، لینک کالاهای قیمت گذاری شده جدید در کارتابل دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی ایجاد گردید. (قیمت های بروز رسانی شده در این لینک قابل مشاهده می باشند)
به اطلاع می رساند:
با توجه به اعلام نتایج دور دوم فراخوانها، لینک کالاهای قیمت گذاری شده جدید در کارتابل دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی ایجاد گردید. (قیمت های بروز رسانی شده در این لینک قابل مشاهده می باشند)