تاريخ : دهم ارديبهشت 1393
ساعت : 00:00
کد : 1811
فراخوان عمومي شماره 10 :ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (تولید داخل)
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 10 ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (تولید داخل) در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب ملزومات پزشكي مصرفي عمومي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو (قیمت ریالی) برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 17/2/93 اقدام نمايند. ملزومات مورد نياز: 1-    انواع سرنگ 2-    انواع سرنگ انسولين 3-    ست سرم 4-    اسكالپ وين 5-    انواع دستكش معاينه 6-    انواع دستكش جراحي 7-    آنژيوكت 8-    سه راهي انژيوكت 9-    چسب ضد حساسيت نان وون 10-    چسب زينك اكسايد 11-    كيسه ادرار شركتهاي واجد شرايط: شركتهاي توليدي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند. توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز دوشنبه 17/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا یازده) ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 10 رديف مربوطه -10 (به عنوان مثال 5-10) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهادات به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت قيمت ريالي فروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.  5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش دارو بر عهده شركت تولیدکننده/وارد كننده خواهد بود. 6- بديهي است مراكز درمانی دانشگاههای دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه پخش دارویی خواهند بود. 7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (تولید کننده)می باشد. جهت دريافت جدول فراخوان شماره 10 اينجا كليك كنيد

بسمه تعالي
فراخوان عمومي شماره 10
ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (تولید داخل)

در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب ملزومات پزشكي مصرفي عمومي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو (قیمت ریالی) برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 17/2/93 اقدام نمايند.
ملزومات مورد نياز:
1-    انواع سرنگ
2-    انواع سرنگ انسولين
3-    ست سرم
4-    اسكالپ وين
5-    انواع دستكش معاينه
6-    انواع دستكش جراحي
7-    آنژيوكت
8-    سه راهي انژيوكت
9-    چسب ضد حساسيت نان وون
10-    چسب زينك اكسايد
11-    كيسه ادرار
شركتهاي واجد شرايط:
شركتهاي توليدي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند.توضيحات:
1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز دوشنبه 17/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا یازده) ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 10 رديف مربوطه -10 (به عنوان مثال 5-10) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهادات به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست.
2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت قيمت ريالي فروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود.
4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش دارو بر عهده شركت تولیدکننده/وارد كننده خواهد بود.
6- بديهي است مراكز درمانی دانشگاههای دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه پخش دارویی خواهند بود.
7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (تولید کننده)می باشد.

جهت دريافت جدول فراخوان شماره 10 اينجا كليك كنيد