تاريخ : سوم دی 1392
ساعت : 00:00
کد : 1855
اولين كنگره ملي كاربرد بايو متريال در پزشكي بازساختي(پزشكي،دندانپزشكي)
به اطلاع  شركت هاي وارد كننده و توليد كننده در زمينه بايومتريال مي رساند:       اولين كنگره ملي بايو متريال تحت عنوان "كاربرد بايومتريال در پزشكي باز ساختي"در پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري و با همكاري انجمن هاي علمي- تخصصي مرتبط(پريودنتولوژي ايران،ايمپلنتولوژي،متخصصين پوست ايران،جراحان دهان فك و صورت،جراحان ارتوپدي ايران و گروه مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران)در تاريخ 16 تا 18 بهمن ماه 1392 برگزار مي گردد.     نظر به برپايي نمايشگاه هاي تخصصي بايومتريال در زمينه هاي علمي مطروحه به صورت موازي با سخنراني هاي علمي در اين كنگره،شركت هاي مرتبط مي توانند در صورت تمايل به شركت در نمايشگاه با دبيرخانه اين انجمن  هماهنگ نمايند.
  به اطلاع  شركت هاي وارد كننده و توليد كننده در زمينه بايومتريال مي رساند:

      اولين كنگره ملي بايو متريال تحت عنوان "كاربرد بايومتريال در پزشكي باز ساختي"در پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري و با همكاري انجمن هاي علمي- تخصصي مرتبط(پريودنتولوژي ايران،ايمپلنتولوژي،متخصصين پوست ايران،جراحان دهان فك و صورت،جراحان ارتوپدي ايران و گروه مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران)در تاريخ 16 تا 18 بهمن ماه 1392 برگزار مي گردد.
    نظر به برپايي نمايشگاه هاي تخصصي بايومتريال در زمينه هاي علمي مطروحه به صورت موازي با سخنراني هاي علمي در اين كنگره،شركت هاي مرتبط مي توانند در صورت تمايل به شركت در نمايشگاه با دبيرخانه اين انجمن  هماهنگ نمايند.