تاريخ : اول دی 1392
ساعت : 00:00
کد : 1856
انتصاب آقاي مهندس سيد حسين صفوي به سمت سرپرست اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات پزشكي
به اطلاع مي رساند: طي حكمي از سوي جناب آقاي دكتر ديناروند، رييس محترم سازمان غذا و دارو، آقاي مهندس سيد حسين صفوي به سمت سرپرست اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي منصوب گرديدند. مشاهده متن حكم
به اطلاع مي رساند:
طي حكمي از سوي جناب آقاي دكتر ديناروند، رييس محترم سازمان غذا و دارو، آقاي مهندس سيد حسين صفوي به سمت سرپرست اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي منصوب گرديدند.
مشاهده متن حكم