تاريخ : سوم آذر 1392
ساعت : 00:00
کد : 1863
معرفی محصول یا خدمات تولیدی و یا علمی از طریق شبکه جهانی جام جم
به اطلاع شرکتهای محترم فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می رساند: بر اساس توافق صورت پذیرفته با سازمان صدا و سیما، فعالان این حوزه می توانند از طریق برنامه مسیر توسعه، کاری از گروه دانش و اقتصاد، که از طریق شبکه جهانی جام جم پخش می گردد نسبت به معرفی محصول یا خدمات تولیدی و یا علمی خود اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد تعرفه این برنامه به دلیل اهداف و ویژگی های خاص، تقریبا معادل 10% هزینه های برنامه های تبلیغاتی می باشد. کلیه درخواستها پس از بررسی این اداره کل و دارا بودن شرایط کیفی، جهت عقد قرارداد به سازمان ارسال می گردد. اطلاعات تکمیلی: career.development.pdf پست الکترونیک:  it@imed.ir
به اطلاع شرکتهای محترم فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می رساند:
بر اساس توافق صورت پذیرفته با سازمان صدا و سیما، فعالان این حوزه می توانند از طریق برنامه مسیر توسعه، کاری از گروه دانش و اقتصاد، که از طریق شبکه جهانی جام جم پخش می گردد نسبت به معرفی محصول یا خدمات تولیدی و یا علمی خود اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد تعرفه این برنامه به دلیل اهداف و ویژگی های خاص، تقریبا معادل 10% هزینه های برنامه های تبلیغاتی می باشد.
کلیه درخواستها پس از بررسی این اداره کل و دارا بودن شرایط کیفی، جهت عقد قرارداد به سازمان ارسال می گردد.
اطلاعات تکمیلی:
career.development.pdf

پست الکترونیک:  it@imed.ir