تاريخ : نهم مهر 1392
ساعت : 00:00
کد : 1876
تغيير در روال ثبت سفارش وزارت بازرگاني
به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند از ابتداي مهرماه حسب تصميمات اتخاذ شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري، كليه مجوزهاي ورود اين اداره كل، جهت ثبت سفارش ميبايست به صورت الكترونيكي براي وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال گردند. همچنين از ابتداي اسفند سال پيش(91) ارسال الكترونيكي مجوزهاي ترخيص اخذ شده براي گمركات ضروري مي باشد. اين كد ها در ابتداي هر روز در وب سايت اين اداره كل، بخش استعلام، لينك وضعيت ارسال پرونده ورود و ترخيص (كد 14 رقمي) جهت اطلاع متقاضي درج مي گردند.
به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند

از ابتداي مهرماه حسب تصميمات اتخاذ شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري، كليه مجوزهاي ورود اين اداره كل، جهت ثبت سفارش ميبايست به صورت الكترونيكي براي وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال گردند.
همچنين از ابتداي اسفند سال پيش(91) ارسال الكترونيكي مجوزهاي ترخيص اخذ شده براي گمركات ضروري مي باشد.

اين كد ها در ابتداي هر روز در وب سايت اين اداره كل، بخش استعلام، لينك وضعيت ارسال پرونده ورود و ترخيص (كد 14 رقمي) جهت اطلاع متقاضي درج مي گردند.