تاريخ : بيست و ششم شهريور 1392
ساعت : 00:00
کد : 1880
عدم ارتباط تماسهاي تلفني با موضوع كد رهگيري با اين اداره كل
به اطلاع شركتهاي واردكننده و توليدكننده تجهيزات پزشكي مي رساند هرگونه تماسي با موضوعات: 1-  ضرورت اخذ كد رهگيري از طرف وزارت بهداشت 2- ارائه لوح سپاس و تقدير از سوي اين وزارتخانه 3- درج مشخصات در بانك اطلاعاتي وزارت بهداشت و اخذ مبلغ 150 هزار تومان جهت ثبت 3 ساله اطلاعات، بدون هماهنگي با اين اداره كل بوده و مورد تاييد نمي باشد.

به اطلاع شركتهاي واردكننده و توليدكننده تجهيزات پزشكي مي رساند

هرگونه تماسي با موضوعات:

1-  ضرورت اخذ كد رهگيري از طرف وزارت بهداشت

2- ارائه لوح سپاس و تقدير از سوي اين وزارتخانه

3- درج مشخصات در بانك اطلاعاتي وزارت بهداشت

و اخذ مبلغ 150 هزار تومان جهت ثبت 3 ساله اطلاعات، بدون هماهنگي با اين اداره كل بوده و مورد تاييد نمي باشد.