تاريخ : بيست و ششم ارديبهشت 1391
ساعت : 19:13
کد : 2001
به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند تلفن گویای دیجیتال (E1) اداره كل تجهيزات پزشكي با شماره 42763 راه اندازی گردید. کلیه نیازهای متقاضیان از قبیل: 1- پیگیری وضعیت پرونده های جاری 2- ارسال فکس 3- تماس با ادارات و ارتباط با داخلی مورد نظر از طریق این سیستم امکانپذیر می باشد.

به اطلاع متقاضيان محترم مي رساند تلفن گویای دیجیتال (E1) اداره كل تجهيزات پزشكي با شماره 42763 راه اندازی گردید.
کلیه نیازهای متقاضیان از قبیل:
1- پیگیری وضعیت پرونده های جاری
2- ارسال فکس
3- تماس با ادارات و ارتباط با داخلی مورد نظر
از طریق این سیستم امکانپذیر می باشد.