تاريخ : بيست و نهم آذر 1390
ساعت : 00:00
کد : 2043
• برگزاري نمايشگاه بين المللي پزشكي، داروئي و تجهيزات پزشكي در كشور بلاروس
با توجه به تدوين تقويم نمايشگاه هاي خارج از كشور در سال 91 ، بدينوسيله به اطلاع ميرساند نمايشگاه بين المللي پزشكي، داروئي و تجهيزات پزشكي در كشور بلاروس(شهر مينسك) و در تاريخ 3 لغايت 9 آوريل 2012 (برابر با 15 الي 18 فروردين ماه 1391) برگزار ميگردد. علاقه مندان مشاركت در اين نمايشگاه مي توانند از طريق شركت سهامي نمايشگاه هاي بين اللملي ج.ا.ا اقدام نمايند.

با توجه به تدوين تقويم نمايشگاه هاي خارج از كشور در سال 91 ، بدينوسيله به اطلاع ميرساند نمايشگاه بين المللي پزشكي، داروئي و تجهيزات پزشكي در كشور بلاروس(شهر مينسك) و در تاريخ 3 لغايت 9 آوريل 2012 (برابر با 15 الي 18 فروردين ماه 1391) برگزار ميگردد.

علاقه مندان مشاركت در اين نمايشگاه مي توانند از طريق شركت سهامي نمايشگاه هاي بين اللملي ج.ا.ا اقدام نمايند.