تاريخ : سی ام خرداد 1390
ساعت : 11:00
کد : 2069
روال جديد تحويل مدارك ( اطلاعيه شماره 2 واحد فناوري اطلاعات و آمار)
با توجه به توليد فرم "رسيد تحويل مدارك ورود" توسط نرم افزار، به استحضار متقاضيان محترم مي رساند: 1- فرم رسيد توسط سامانه نرم افزاري ورود و ترخيص و در پايان تكميل فرمهاي ورود، توليد مي گردد. لطفاً فيش را بر روي يك برگ سايز A5 پرينت گرفته و به هنگام تحويل مدارك به دبيرخانه، به همراه ساير مدارك ارائه و پس از تاييد و مهر شدن توسط دبيرخانه، جهت پيگيري هاي بعدي و تا زمان ترخيص نزد خود نگه داريد. 2- كليه مراحل سير پرونده خود را مي توانيد با استفاده از كد رهگيري 8 رقمي از طريق سامانه ورود و ترخيص الكترونيكي، بخش "پيگيري درخواست مجوز ورود" ملاحظه نماييد. به مراجعات حضوري پاسخ داده نمي شود. 3- از منگنه نمودن اسناد با يكديگر خودداري نموده، اسناد را با استفاده از گيره يا پانچ به يكديگر الصاق نماييد. دريافت نسخه pdf روال جديد تحويل مدرك

با توجه به توليد فرم "رسيد تحويل مدارك ورود" توسط نرم افزار، به استحضار متقاضيان محترم مي رساند:

1- فرم رسيد توسط سامانه نرم افزاري ورود و ترخيص و در پايان تكميل فرمهاي ورود، توليد مي گردد. لطفاً فيش را بر روي يك برگ سايز A5 پرينت گرفته و به هنگام تحويل مدارك به دبيرخانه، به همراه ساير مدارك ارائه و پس از تاييد و مهر شدن توسط دبيرخانه، جهت پيگيري هاي بعدي و تا زمان ترخيص نزد خود نگه داريد.
2- كليه مراحل سير پرونده خود را مي توانيد با استفاده از كد رهگيري 8 رقمي از طريق سامانه ورود و ترخيص الكترونيكي، بخش "پيگيري درخواست مجوز ورود" ملاحظه نماييد. به مراجعات حضوري پاسخ داده نمي شود.
3- از منگنه نمودن اسناد با يكديگر خودداري نموده، اسناد را با استفاده از گيره يا پانچ به يكديگر الصاق نماييد.

دريافت نسخه pdf روال جديد تحويل مدرك