تاريخ : بيست و دوم ارديبهشت 1390
ساعت : 21:58
کد : 2073
قابل توجه شركت هاي واردكننده تجهيزات پزشكي(روال الكترونيكي ورود و ترخيص كالاي پزشكي) اطلاعيه شماره 1 واحد فناوري اطلاعات و آمار
به اطلاع واردكنندگان محترم تجهيزات پزشكي مي رساند: به حول و قوه الهي نرم افزار ورود تجهيزات پزشكي از ابتداي امسال به صورت الكترونيكي طراحي و مورد بهره برداري ذي نفعان محترم قرار گرفت. به اطلاع مي رساند كه در فاز 2، ضمن راه اندازي بخش ترخيص الكترونيكي، از روز دوشنبه مورخ 23/3/90 كليه عمليات كارشناسي و فرآيند صدور اين مجوزها نيز به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد. اميد است اجراي اين پروژه گام موثري در جهت تسريع امور، شفاف سازي فرآيندها و افزايش رضايت شما ذي نفعان محترم باشد.
به اطلاع واردكنندگان محترم تجهيزات پزشكي مي رساند:
به حول و قوه الهي نرم افزار ورود تجهيزات پزشكي از ابتداي امسال به صورت الكترونيكي طراحي و مورد بهره برداري ذي نفعان محترم قرار گرفت. به اطلاع مي رساند كه در فاز 2، ضمن راه اندازي بخش ترخيص الكترونيكي، از روز دوشنبه مورخ 23/3/90 كليه عمليات كارشناسي و فرآيند صدور اين مجوزها نيز به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد. اميد است اجراي اين پروژه گام موثري در جهت تسريع امور، شفاف سازي فرآيندها و افزايش رضايت شما ذي نفعان محترم باشد.