تاريخ : چهاردهم اسفند 1389
ساعت : 21:59
کد : 2080
قابل توجه کلیه شرکتهای واردکننده تجهیزات تصویربرداری و رادیوتراپی
بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 20/12/89 درج تاریخ تولید دستگاه در فاکتور ،جهت کلیه دستگاههای تصویربرداری و رادیوتراپی ، الزامی می باشد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 20/12/89 درج تاریخ تولید دستگاه در فاکتور ،جهت کلیه دستگاههای تصویربرداری و رادیوتراپی ، الزامی می باشد.