تاريخ : سی ام بهمن 1389
ساعت : 21:59
کد : 2082
قابل توجه دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز درمانی و شرکت های واردکننده ایمپلنت های ارتوپدی
نظر به اینکه در نسخه جدید سیستم کدگذاری UMDNS ، کد 16242 با توضیح Prostheses, ligament حذف و دو کد 17782 با توضیح synthetic ligament Anchors و 23851 با توضیح ligament/ Tendon Implants جایگزین آن گردیده است، لذا مقتضی است، کلیه شرکتهایی که کالاهای مشمول این کد را دارا می باشند ضمن مراجعه به بانک اطلاعاتی کالاهای ثبت شده و رؤیت کد ثبت 12 رقمی اصلاح شده، نسبت به اصلاح برچسب کد 12 رقمی روی بسته بندی کالای خود اقدام نمایند.

نظر به اینکه در نسخه جدید سیستم کدگذاری UMDNS ، کد 16242 با توضیح Prostheses, ligament حذف و دو کد 17782 با توضیح synthetic ligament Anchors و 23851 با توضیح ligament/ Tendon Implants جایگزین آن گردیده است، لذا مقتضی است، کلیه شرکتهایی که کالاهای مشمول این کد را دارا می باشند ضمن مراجعه به بانک اطلاعاتی کالاهای ثبت شده و رؤیت کد ثبت 12 رقمی اصلاح شده، نسبت به اصلاح برچسب کد 12 رقمی روی بسته بندی کالای خود اقدام نمایند.