تاريخ : هجدهم بهمن 1389
ساعت : 00:00
کد : 2085
قابل توجه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده اقلام مشمول طرح ثبت

در راستای تکمیل فرآیند طرح ثبت کاشتنی های ارتوپدی، لنزهای داخل چشمی و استنت های قلبی مقتضی است کلیه شرکتهای مشمول طرح، حداکثر تا تاریخ 25 بهمن ماه سال جاری نسبت به تکمیل فایل های ارسال شده طی نامه شماره 81482/7/ک مطابق فایل راهنما اقدام نمایند.