تاريخ : بيست و هفتم مرداد 1388
ساعت : 00:00
کد : 2101
معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی خارج از شعاع 120 کیلومتری استان تهران
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت، واحدهای تازه تأسیس تولیدی داخل شهرک های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران مشمول معافیت مالیاتی شد. باتصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. این مصوبه از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت، واحدهای تازه تأسیس تولیدی داخل شهرک های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران مشمول معافیت مالیاتی شد.
باتصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.
این مصوبه از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است.