تاريخ : نهم آذر 1396
ساعت : 19:14
کد : 2539
رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و مواد دندانپزشکی اعلام کرد:
مصوبات جلسه با اعضای اتحادیه، اصناف و شرکتهای توزیعی پیرو طرح ساماندهی حوزه دندانپزشکی
مصوبات جلسه با اعضای اصلی اتحادیه، اصناف و شرکتهای توزیعی پیرو همایش هم اندیشی طرح ساماندهی مواد و تجهیزات دندانپزشکی
رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و مواد دندانپزشکی اعلام کرد: مصوبات جلسه با اعضای اصلی اتحادیه، اصناف و شرکتهای توزیعی پیرو همایش هم اندیشی طرح ساماندهی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

دکتر گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: پیرو همایش هم اندیشی ساماندهی حوزه دندانپزشکی در ۳۰ آبان ۱۳۹۶، جلسه ای در روز چهارشنبه ۸ آذر با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه، اصناف و شرکتهای توزیعی و رئوسای ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی شامل ادارات دندانپزشکی، بازرسی و نگهداشت برگزار گردید.

در این جلسه قوانین و مقرات مربوط به نظارت ، قاچاق کالا ، سیستم ثبت توزیع کنندگان برای حضار ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در راستای همایش برگزار شده موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت تا با مشارکت اتحادیه، انجمن ها و شرکتهای حوزه دندانپزشکی انجام شود.

🔴 مقرر شد شرکتها تا سه ماه دیگر نسبت به درج کالاهای خود در سامانه توزیع کنندگان اقدام نمایند.
🔴 مصوب شد آموزش های لازم در خصوص ضوابط توزیع، نحوه انبارش، چکونگی تنظیم و طراحی فاکتور و آموزش نحوه الصاق برچسب اصالت کالا و تعیین تکلیف کالاها و محصولات موجود در بازار ، جهت مسئولین فنی و مدیران عامل از سوی اداره مهندسی نگهداری انجام شود.
🔴 یادآوری شد برچسب اصالت کالا برای کلیه مواد تجهیزات دندانپزشکی از ابتدای سال ٩٧ الزامی می باشد.
🔴 مصوب گردید برای بحث برچسب اصالت کالا جلسه ای به منظور آموزش پروتکل الصاق برچسب با کارشناس خبره اداره فناوری اداره کل برای تمام شرکتها ظرف هفته آتی برگزار شود.
🔴 همچنین مقرر شد جلسات جداگانه ای هم در خصوص تولید و رفع مشکلات احتمالی گذاشته شود