تاريخ : نهم ارديبهشت 1397
ساعت : 15:02
کد : 2858
اخبار علمی ؛ کاهش احساس درد و استرس توسط دستگاه بی دردی در دندانپزشکی
نحوه عملکرد و کاربردهای دستگاه بی دردی
دستگاه بی دردی، تکنولوژی ایی است که به تازگی قرار است در ایران، جهت کاهش استرس اعمال دندانپزشکی در خدمت کودکان، معلولین و سایر افراد نیازمند قرار گیرد.
 
این دستگاه در کلینیــک ها ، مطب های دنــدانپزشکی و اتاق های زایمان کاربرد دارد و برای عمل های دندانپزشکی و سرپایی جهت ایجــاد یک بی دردی سطحی در بیماران طراحی شـده است. مــوارد مهم استفــاده آن در اطفال، معلولین و کسانی است که دچار استرس در هنگام اعمال درمانی می شوند.
دستگاه با ترکیب قابل تنظیمی از گازهای O2 , N2O امکان بی¬دردی را فراهم می کند. با استفاده از ایـن روش بیمار هوشیار و دارای رفلکس است و دندانپزشک می تواند در حین ایجاد بی دردی ارتباط کلامی خود را با بیمار حفظ نماید.
به وسیله این دستگاه مقدار جریان N2O و O2 تحت کنترل است، همچنین سیستم قطـع خودکار گاز N2O در صورت قطع اکسیژن، مزید ایمنی استفاده از آن است.
ماسک های دستــگاه قابل اتوکلاو هستند و کلید مخصوص جهت تــزریق اکسیژن 100 درصد در موارد اضـــطراری وجود دارد.
در استفاده از این دستگاه نیازی به بی حسی موضعی نداریم و در صورت نیاز می توان از دوز بسیار کم بی حسی موضعی استفاده کرد .