تاريخ : بيست و يکم ارديبهشت 1397
ساعت : 00:00
کد : 2868
مسئول واحد تحقیق وتوسعه اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
انتشار پیش نویس دستورالعمل کمیته فنی تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی
 پیش نویس دستورالعمل کمیته فنی تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی جهت اظهار نظر فنی ذینفعان منتشر شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر افروز لطیفی مسئول واحد تحقیق وتوسعه اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به اینکه تشخیص پزشکی یا غیر پزشکی بودن برخی از کالاها همواره مورد اختلاف نظرکارشناسان و جامعه تجهیزات پزشکی قرار می گیرد و در بسیاری از موارد طبقه بندی کالا در گروه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد تردید است، هم اندیشی و تجمیع نظرات کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی با در نظر گرفتن معیارهای مشخص در خصوص شمولیت یا عدم شمولیت تجهیزات پزشکی می تواند موثر واقع شود. همچنین در بسیاری از حوزه های سلامت نظیر حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو، تجهیزات زیبایی و ورزشی و سایر موارد همپوشانی وجود دارد که تمایز طبقه بندی کالا در این گروه ها نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
وی ادامه داد: در این راستا کمیته فنی تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور هماهنگ سازی و اتخاذ رویکرد واحد در طبقه بندی کالاها در حوزه های مختلف صنعت سلامت با محوریت واحد تحقیق و توسعه ایجاد گردیده است و پیشنویس دستورالعمل مربوطه به منظور اظهار نظر فنی ذینفعان درفایل ضمیمه بارگذاری شده است.
دکتر لطیفی تأکید کردند: تصمیم گیری نهایی درخصوص طبقه بندی وسایل در گروه تجهیزات و ملزومات پزشکی صرفا" از طریق کمیته تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی می باشد.
مسئول واحد تحقیق و توسعه در پایان بیان کرد: کلیه ذینفعان اعم از متخصصین، کاربران، شرکت ها، انجمن و اتحادیه های حوزه تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی و تشخیصی و دانشگاههای علوم پزشکی می توانند حداکثرتا پایان اردیبهشت ماه 1397، نظرات خود را در مورد سند مذکور بصورت مکتوب به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی ارائه و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@imed.ir ارسال کنند.

پیش نویس دستورالعمل کمیته فنی تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی