تاريخ : بيست و دوم ارديبهشت 1397
ساعت : 00:21
کد : 2874
مسئول واحد تحقیق وتوسعه اداره کل تجهیزات پزشکی دعوت کرد:
اعلام نظر در خصوص پیش نویس دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون تجهیزات پزشکی
پیش نویس دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون تجهیزات پزشکی جهت اظهار نظر ذینفعان منشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر افروز لطیفی مسئول واحد تحقیق وتوسعه اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: به منظور تشریح فرآیند ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با هدف بررسی و ارزیابی ایمنی، کیفیت و اثربخشی آن در محیط برون تن، پیش نویس این دستورالعمل بروز رسانی شده است.
وی افزود: دامنه عملکرد این دستورالعمل مشمول تست و آزمون کلیه تجهیزات پزشکی وارداتی یا تولیدی می باشد که جهت اثبات ایمنی، کیفیت و اثربخشی آنها نیاز به انجام آزمون در محیط آزمایشگاه می باشد و پیشنویس دستورالعمل مذکور به منظور اظهار نظر فنی ذینفعان در فایل ضمیمه بارگذاری گردیده است.
دکتر لطیفی در پایان بیان کرد: کلیه ذینفعان اعم از متخصصین، کاربران، شرکت ها، انجمن و اتحادیه های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاههای همکار می توانند حداکثرتا پایان اردیبهشت ماه 1397، نظرات خود را در مورد سند مذکور بصورت مکتوب به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی ارائه و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@imed.ir ارسال کنند.

پیش نویس دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون تجهیزات پزشکی