تاريخ : بيست و نهم ارديبهشت 1397
ساعت : 16:09
کد : 2900
مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
تکمیل اطلاعات بدهی سفارشات بدون انتقال ارز
مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از تکمیل اطلاعات بدهی سفارشات بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: موضوع بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی از سوی وزارت متبوع در حال پیگیری می باشد و متعاقب جمع آوری اطلاعات سوابق بدون انتقال ارز از ابتدای سال 1396 لغایت 97/02/02 (مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ساماندهی بازار ارز) نامه شماره 100/80 مورخ 97/01/30 به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.
وی افزود : با عنایت به اینکه ارسال مستندات به بانک مرکزی و درخواست بانک مرکزی مبنی بر ارسال اطلاعات، مقتضی است شرکتها حداکثر تا پایان روز دو شنبه 97/02/31 با مراجعه به کارتابل سامانه های تجهیزات پزشکی از سایت www.imed.ir با نام "تکمیل اطلاعات بدهی سفارشات بدون انتقال ارز"، نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام فرمایید.
مهندس مزینانی در پایان یادآور شد: شرکتها توجه فرمایند با عنایت به ارسال اطلاعات قبلی به بانک مرکزی "فقط" اطلاعاتی که قبلاً به این اداره کل ارسال گردیده است می بایست تکمیل گردد.