تاريخ : هشتم خرداد 1397
ساعت : 16:44
کد : 2914
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
تمدید زمان مهلت بارگذاری اسناد بابت بدهی ارزی ثبت سفارش های بدون انتقال ارز سال 1396 تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه شنبه 9خرداد 1397 حسب درخواست مکرر شرکتها
حسب درخواست مکرر شرکتها، زمان ارسال و بارگذاری مستندات درخواستی، تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه شنبه9 خرداد 1397 تمدید شد و بعد از زمان اعلامی سامانه بسته خواهد شد.
موارد تکمیل اسناد بابت بدهی ارزی ثبت سفارش های بدون انتقال ارز حسب اعلام بانک مرکزی اعلام شده توسط سوی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حسب درخواست مکرر شرکتها، زمان ارسال و بارگذاری مستندات درخواستی، تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه شنبه 9 خرداد 1397 تمدید شد و بعد از زمان اعلامی سامانه بسته خواهد شد.