تاريخ : هفتم خرداد 1397
ساعت : 22:59
کد : 2915
اطلاعیه مهم سامانه جامع تجارت:
تأمین ارز لازم برای تسویه حساب واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه داشته اند
قابل توجه واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیئت وزیران (شماره 4353/ت55300هـ مورخ 97/01/22) داشته‌اند، بانک مرکزی امکان تأمین ارز لازم برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی بانک‌های کشور ایجاد کرده است.
قابل توجه واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیئت وزیران (شماره 4353/ت55300هـ مورخ 97/01/22) داشته‌اند:

بانک مرکزی طی بخشنامه 97/46327 مورخ 1397/2/18 امکان تأمین ارز لازم برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی بانک‌های کشور ایجاد کرده است.

برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان محترم لازم است با رعایت نکات زیر، به بانک عامل مراجعه کنند:

🔶 سررسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ 1397/01/22 به بعد باشد؛

🔶 تمام منشأ ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به بانک، در سامانه جامع تجارت اعلام ترخیص شده باشد؛

🔶 پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تأمین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرایند تأمین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود؛

🔶 مهلت ثبت خدمت و تأیید آن در بانک مرکزی تنها تا تاریخ 1397/3/10 است.

نکته بسیار مهم: هر بازرگان تنها مجاز به یک بار استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشأ ارزهای مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود.

بنابراین با توجه به آن که امکان ثبت تنها یک درخواست تأمین ارز وجود دارد، دقت شود تمامی منشأ ارزهای مشمول پیش از مراجعه به بانک اعلام ترخیص شده باشند.

سامانه جامع تجارت